Log in

Αστήρ Παλάς: Πράσινο φως σε Apollo Investment Holdco για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς

Εγκρίθηκε στις 04.04.2017 από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς το αίτημα της "Apollo Investment Holdco S.A.R.L." (Προτείνων) σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των υπολοίπων κοινών ονομαστικών μετοχών της "ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" τις οποίες δεν απέκτησε ο Προτείνων μέσω της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης που υπέβαλε στις 16.11.2016, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισηγμένη.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, κατά την 05.04.2017, το Δικαίωμα Εξαγοράς αφορά σε 1.073.959 Μετοχές, έναντι καταβολής 5,48 Ευρώ ανά Σχετική Μετοχή σε μετρητά από τον Προτείνοντα προς τους κατόχους.

Σημειώνεται ότι η ημερομηνία παύσης της διαπραγμάτευσης των Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίστηκε η 21.04.2017.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της εταιρείας:
06.04.2017

1. Σύμφωνα με το Άρθρο 2 της απόφασης 1/644/22.4.2013 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (στο εξής η "Απόφαση 1/644"), η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (société à responsabilité limitée) με την επωνυμία "Apollo Investment Holdco S.A.R.L." (στο εξής ο "Προτείνων"), ανακοινώνει ότι, στις 04.04.2017, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το από 07.03.2017 αίτημα του Προτείνοντος σχετικά με την άσκηση του κατ΄ άρθρο 27 του Ν. 3461/2006 (στο εξής ο "Νόμος") δικαιώματος εξαγοράς (στο εξής το "Δικαίωμα Εξαγοράς") των υπολοίπων κοινών ονομαστικών μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (στο εξής η "Εταιρεία"), ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ η κάθε μία (στο εξής οι "Μετοχές"), τις οποίες δεν απέκτησε ο Προτείνων μέσω της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης που υπέβαλε στις 16.11.2016 σύμφωνα με το Νόμο. Η ως άνω έγκριση από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κοινοποιήθηκε στον Προτείνοντα στις 06.04.2017.

2. Κατά την 05.04.2017, το Δικαίωμα Εξαγοράς αφορά σε 1.073.959 Μετοχές (στο εξής οι "Σχετικές Μετοχές"), έναντι καταβολής 5,48 Ευρώ ανά Σχετική Μετοχή σε μετρητά από τον Προτείνοντα προς τους κατόχους των Σχετικών Μετοχών. Από αυτό το ποσό θα αφαιρεθούν ο προβλεπόμενος φόρος συναλλαγών και τα σχετικά δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., που σύμφωνα με το νόμο και την απόφαση 1/223/28.1.2014, ως ισχύει, του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. βαρύνουν του πωλητές/κατόχους Σχετικών Μετοχών, όπως άλλωστε ίσχυε και στην υποβληθείσα και ολοκληρωθείσα δημόσια πρόταση του Προτείνοντος.
Η ημερομηνία παύσης της διαπραγμάτευσης των Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίστηκε η 21.04.2017. Η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα του Δικαιώματος Εξαγοράς προβλέπεται στην Απόφαση 1/644.

3. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την Απόφαση 1/644, σε περίπτωση (α) που κάτοχος Σχετικών Μετοχών δεν εξουσιοδοτήσει προσηκόντως το χειριστή του λογαριασμού αξιών του/της στο Σ.Α.Τ. να εισπράξει το αντάλλαγμα για λογαριασμό του/της, ή (β) Σχετικών Μετοχών που είτε δεν είναι ελεύθερες βαρών, δικαιωμάτων τρίτων ή κατασχέσεων είτε βρίσκονται σε λογαριασμό χειριστή στο Σ.ΑΤ. υπό ειδική εκκαθάριση, ο Προτείνων θα παρακαταθέσει το αντάλλαγμα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ του οικείου δικαιούχου.