Log in

Ε.Κ.: Πρόστιμα 450.000 ευρώ για χειραγώγηση της Marfin Popular το... 2011

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίασή του στις 15.1.2019 αποφάσισε την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 450.000 σε δύο νομικά πρόσωπα και τέσσερα φυσικά πρόσωπα, για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 1 του ν.3340/2005, λόγω συμμετοχής τους σε εγχείρημα χειραγώγησης της μετοχής της MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD και του δικαιώματος προτίμησης αυτής, κατά την περίοδο 03.01.2011-11.02.2011.

Συγκεκριμένα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους:
- € 100.000 στον κ. Ευθύμιο Μπουλούτα, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου της ΜΑΡΦΒ και Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της MARFIN EGNATIA
- € 100.000 στον κ. κ. Κυριάκο Μάγειρα, Διευθυντή Χρηματοδοτήσεων Ομίλου της MARFIN EGNATIA, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου της ΜΑΡΦΒ και Αντιπρόεδρο-Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
- € 90.000 στην MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD
- € 80.000 στον κ. Μιχάλη Φόλε, Manager του Τμήματος FAMILY OFFICE της Διεύθυνσης WEALTH MANAGEMENT DIVISION της MARFIN EGNATIA
- € 50.000 στην ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ και
- € 30.000 στον κ. Ηρακλή Κουνάδη, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της MARFIN EGNATIA, Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου της ΜΑΡΦΒ.

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 53.600 στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία CAXTON INTERNATIONAL LTD για παράβαση του άρθρου 12(1.β) του Κανονισμού 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όπως αυτό εξειδικεύεται στο άρθρο 5(1.ε), σε συνδυασμό με την περίπτωση 8 του προοιμίου, του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 827/2012 της Επιτροπής για τις ανοικτές πωλήσεις, κατά την πώληση 2.727.273 μετοχών ALPHA Τράπεζα Α.Ε.

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 18.400 στο νομικό πρόσωπο WINDLESHEIM MANAGEMENT LTD για παράβαση του άρθρου 12 του κανονισμού 236/2012, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 827/2012 για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές πιστωτικής αθέτησης, κατά την πώληση 200.000 μετοχών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.

• Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 17.000 στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία MARIANA CAPITAL MARKETS LLP για παράβαση του άρθρου 12 του Κανονισμού 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όπως αυτό εξειδικεύεται στο άρθρο 5, σε συνδυασμό με την περίπτωση 8 του προοιμίου, του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 827/2012 της Επιτροπής για τις ανοικτές πωλήσεις, κατά την πώληση 500.000 μετοχών ALPHA Τράπεζα Α.Ε.

• Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 20.000 στην εταιρία ΑΕΓΕΚ ΑΕ για παράβαση των διατάξεων του ν.3556/2007 σχετικά με τη μη δημοσιοποίηση και υποβολή της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της περιόδου 1.1.2017-30.6.2017 και της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 1.1.2017-31.12.2017.

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 10.000 στην εταιρία ΠHΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ για παράβαση των διατάξεων του ν.3556/2007 σχετικά με τη μη δημοσιοποίηση και υποβολή της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της περιόδου 1.1.2017-30.6.2017.

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 6.000 στην εταιρία Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. για παράβαση των διατάξεων του ν.3556/2007 σχετικά με τη μη δημοσιοποίηση και υποβολή της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της περιόδου 1.1.2017-30.06.2017.

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 6.000 στην εταιρία «ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΑΕ –ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ για παράβαση των διατάξεων του ν.3556/2007 σχετικά με τη μη δημοσιοποίηση και υποβολή της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 1.1.2017-31.12.2017.

• Την επιβολή προστίμου € 5.000 στην εταιρία Σ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ - YALCO Α.Ε. για παράβαση των διατάξεων του ν.3556/2007 σχετικά με τη μη δημοσιοποίηση και υποβολή της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης που έληξε την 31.12.2017.

• Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 5.000 στην εταιρία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ για παράβαση των διατάξεων του ν.3556/2007 σχετικά με τη μη δημοσιοποίηση και υποβολή της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της περιόδου 1.1.2017-30.6.2017.

• Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 5.000 στην εταιρία Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING AE για παράβαση των διατάξεων του ν.3556/2007 σχετικά με τη μη δημοσιοποίηση και υποβολή της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 1.1.2017-31.12.2017.

• Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 5.000 στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5, 8, 13, 14 και 16 της απόφασης 1/452/1.11.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και του άρθρου 25, παρ. 5 και 6, του ν. 3606/2007, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτη της.

• Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 4.000 στην τράπεζα HSBC BANK PLC για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5, 8 και 16 της απόφασης 1/452/1.11.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 3.000 στην εταιρία ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. για παράβαση των διατάξεων του ν.3556/2007 σχετικά με τη μη δημοσιοποίηση και υποβολή της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης που έληξε την 31.12.2017.

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 4.500 στον κ. Γεώργιο Αποστολόπουλο του Βασιλείου για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονται από το ν. 3556/2007 λόγω εκπρόθεσμης αναγγελίας της μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής του επί των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ.»

• Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 2.000 στην FORTHNET A.E, για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 5Α του νόμου 3556/2007 σε συνδυασμό με την περίπτωση (β) του άρθρου 1 της απόφασης 8/754/14.4.2016 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σχετικά με τη μη δημοσιοποίηση της έκθεσης διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων για την περίοδο που έληξε στις 31.12.2016.