Log in

Intertech: Από 6 Μαΐου οι νέες μετοχές στο ΧΑ

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 23.04.2019 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ των 5.616.600 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, της Intertech, ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μία, που προέκυψαν από το reverse split, σε αντικατάσταση των υφιστάμενων 11.233.200 κοινών ονομαστικών μετοχών (όπως αναλύεται ανωτέρω) και ενημερώθηκε για τη μείωση της ονομαστικής αξίας της κοινής μετοχής από € 0,73 σε €0,50 η κάθε μια.

Όπως σημειώνει στην σχετική της ανακοίνωση η Intertech, με απόφαση της Εταιρίας, η 25.04.2019 ορίζεται η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 5.616.600 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α.

Από την επόμενη εργάσιμη, ήτοι 30.04.2019, παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρίας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους.

Δικαιούχοι των νέων μετοχών που θα προκύψουν από το reverse split θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος αυλων Τίτλων (εφεξής το «Σ.Α.Τ.») ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 02.05.2019 (Record Date).

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 5.616.600 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών στο Χ.Α. με τη τελική νέα ονομαστική αξία, ήτοι €0,50 ανά κοινή μετοχή, ορίζεται η 06.05.2019.

Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο των μετοχών της Εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. θα ανέρχεται σε 5.616.600 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,50 ανά μετοχή.

Η τιμή εκκίνησής τους στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπΆ αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σ.Α.Τ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας, κ. Γρηγόρη Γραμματίκογλου.