Log in

Αναστολή διαπραγμάτευσης μετοχών για Creta Farm και Γ.Ε. Δημητρίου

Μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναστέλλεται από σήμερα 2 Μαΐου 2019 η διαπραγμάτευση των μετοχών των εταιρειών Creta Farm και Γ.Ε. Δημητρίου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του Ν. 3371/2005, η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας "‘Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.'', καθώς η αρμόδια για τον έλεγχο των ετήσιων των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2018 και για την διατύπωση σχετικής γνώμης, ορκωτή ελέγκτρια λογίστρια, δηλώνει ότι δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για τη θεμελίωση ελεγκτικής γνώμης, και κατά συνέπεια διατύπωσε αδυναμία έκφρασης γνώμης, επί των ως άνω οικονομικών καταστάσεων.

Σχετικά με την Creta Farm το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε πως μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναστέλλεται από σήμερα, 2 Μαΐου 2019, η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας "ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.", κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 17, του Ν. 3371/2005, έως ότου η εταιρία προβεί:
α) σε ενημέρωση του επενδυτικού κοινού σχετικά με τα ευρήματα του ειδικού ελέγχου από ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο, που αναφέρεται στο θέμα έμφασης το οποίο περιλαμβάνεται στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή της εταιρίας και στη σημείωση 15.33.2 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018, κατόπιν ολοκλήρωσης του εν λόγω ελέγχου και έκδοσης της τελικής έκθεσης και

β) σε τυχόν επανακατάρτιση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης για την χρήση 2018, εφόσον απαιτείται, σε συνέχεια αξιολόγησης των ευρημάτων της ως άνω τελικής έκθεσης.