Log in

Eurobank: Πώς διαμορφώθηκαν τα ποσοστά των Fairfax, CGC και RWC

Σε 4,1993% μειώθηκε το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Capital Group (CGC) στην Eurobank, της RWC Asset Advisors (RWC) μειώθηκε στο 3,39%, ενώ της Fairfax αυξήθηκε στο 31,41%. 

Ειδικότερα, η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία («Eurobank») ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3556/2007 και το άρθρο 7α (παρ. 6 περ. γ) του ν. 3864/2010, τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του ν. 3556/2007 και με βάση τη σχετική γνωστοποίηση που έλαβε η Eurobank από την εταιρεία «RWC Asset Advisors (US) LLC» («RWC»), το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank που κατείχε έμμεσα η RWC κατήλθε στις 23.05.2019 του ορίου του 5% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»), καθώς το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της RWC κατήλθε σε 3,39%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 125.685.927 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Eurobank.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7α (παρ. 6 περ. γ) του ν. 3864/2010, με βάση τη σχετική ενημέρωση που έλαβε η Eurobank από την εταιρεία RWC, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank που κατείχε έμμεσα η RWC κατήλθε στις 23.05.2019 του ορίου του 5% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank, εξαιρούμενων των δικαιωμάτων ψήφου του ΤΧΣ, καθώς το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της RWC κατήλθε σε 3,44%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 125.685.927 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Eurobank.

Η RWC κατέχει τα προαναφερθέντα δικαιώματα ψήφου υπό την ιδιότητά της ως διαχειριστής επενδύσεων στα ακόλουθα κεφάλαια (funds), βάσει της οποίας τόσο η διαχείριση χαρτοφυλακίου όσο και η λήψη αποφάσεων ψήφου λαμβάνονται από την RWC:

Επωνυμία % δικαιωμάτων ψήφου εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από
κρίσιμο όριο % δικαιωμάτων ψήφου μέσω χρηματοπιστωτικών μέσων εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από κρίσιμο όριο Σύνολο εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από κρίσιμο όριο
RWC Funds-RWC Global Emerging Markets Fund

RWC Emerging Markets Equity Master Fund Limited
RWC Global Emerging Markets Equity Fund

SEI Canada Emerging Markets Equity Fund

SEI Global Master Fund – The SEI Emerging Markets Equity Fund

SIT (International) Emerging Markets Equity Fund

Grove Portfolio

APG Emerging Markets Equity Fund

International Bank for Reconstruction and Development

Η συμμετοχή της Fairfax

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής «Eurobank») ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3556/2007 και το άρθρο 7α (παρ. 6 περ. γ) του ν. 3864/2010, τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του ν.3556/2007 και με βάση τη σχετική γνωστοποίηση που έλαβε η Eurobank από την εταιρεία «Fairfax Financial Holdings Limited» (εφεξής «Fairfax»), το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank που κατείχε άμεσα και έμμεσα η Fairfax, υπερέβη στις 23.05.2019 του ορίου του 25% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»), καθώς το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Fairfax ανήλθε σε 33,03%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 1.225.054.972 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Eurobank. Από τα εν λόγω δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Eurobank, η Fairfax κατέχει άμεσα το 1,62%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 60.221.637 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Eurobank και έμμεσα μέσω ελεγχόμενων θυγατρικών της το 31,41%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 1.164.833.335 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Eurobank.

2. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7α (παρ. 6 περ. γ) του ν. 3864/2010, με βάση τη σχετική ενημέρωση που έλαβε η Eurobank από την εταιρεία Fairfax, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank που κατείχε άμεσα και έμμεσα η Fairfax, υπερέβη στις 23.05.2019, του ορίου του 1/3 επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων ψήφου του ΤΧΣ, καθώς το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Fairfax διαμορφώθηκε σε 33,50%, που αντιστοιχεί σε 1.225.054.972 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Eurobank. Από τα εν λόγω δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Eurobank, η Fairfax κατέχει άμεσα το 1,65%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 60.221.637 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Eurobank και έμμεσα μέσω ελεγχόμενων θυγατρικών της το 31,85%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 1.164.833.335 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Eurobank.

Η αλυσίδα των ελεγχόμενων θυγατρικών της Fairfax, οι οποίες κατέχουν τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιώματα ψήφου, περιγράφεται κατωτέρω:

Επωνυμία % δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν άμεσα σύμφωνα με το ν. 3556/2007
(περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου του ΤΧΣ) % δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν άμεσα σύμφωνα με το ν. 3864/2010
(εξαιρουμένων των δικαιωμάτων ψήφου του ΤΧΣ)
Allied World Assurance Company, Ltd 3,58% 3,63%
Brit Reinsurance (Bermuda) Limited 0,82% 0,83%
Brit Syndicates Limited 0,04% 0,04%
Greystone Insurance Company 2,48% 2,51%
CRC Reinsurance Limited 0,49% 0,50%
Fairfax Financial Holdings Master Trust Fund 0,55% 0,56%
Fairfax (Barbados) International Corp. 0,34% 0,34%
Newline Insurance Company Limited 0,20% 0,20%
Newline Corporate Name Limited
1,42% 1,42%
Northbridge General Insurance Corporation 0,04% 0,03%
Odyssey Re Europe S.A. 0,24% 0,25%
Odyssey Reinsurance Company 5,05% 5,12%
RiverStone Insurance (UK) Limited 1,18% 1,20%
TIG Insurance (Barbados) Limited 0,76% 0,77%
TIG Insurance Company 3,10% 3,14%
United States Fire Insurance Company 3,37% 3,42%
Wentworth Insurance Company Ltd 3,14% 3,18%
Zenith Insurance Company (California) 0,56% 0,57%
Federated Insurance Company of Canada 0,02% 0,02%
Hudson Insurance Company 0,28% 0,28%
The Sixty Three Foundation 0,08% 0,08%
Verassure Insurance Company 0,01% 0,01%
Zenith Insurance Company (Canada) 0,01% 0,01%
Fairfax (US) Inc. 0,25% 0,26%
Odyssey Group Holdings, Inc. 1,02% 1,03%
HWIC Global Equity Fund 1,95% 1,98%
HWIC Value Opportunities Fund 0,43% 0,44%
Σύνολο 31,41% 31,85%

Για έμμεσες συμμετοχές, στις ανωτέρω αναφερόμενες γνωστοποιήσεις που ελήφθησαν από τη Fairfax, σημειώνονται τα κατωτέρω:

Η Fairfax (Barbados) International Corp. ανήκει κατά 100% στην FFHL Group Ltd.,
Η FFHL Group Ltd. ανήκει κατά 100% στην Fairfax Financial Holdings Limited,
Η Wentworth Insurance Company Ltd. ανήκει κατά 100% στην Fairfax (Barbados) International Corp. (βλέπε σημείο 1 ανωτέρω),
Η TIG Insurance (Barbados) Limited ανήκει κατά 100% στην Fairfax (Barbados) International Corp. (βλέπε σημείο 1 ανωτέρω),
Η Northbridge General Insurance Corporation ανήκει κατά 100% στην Northbridge Financial Corporation,
Η Northbridge Financial Corporation ανήκει κατά 100% στην FFHL Group Ltd. (βλέπε σημείο 2 ανωτέρω),
Η Federated Insurance Company of Canada ανήκει κατά 100% στην Northbridge Financial Corporation (βλέπε σημείο 6 ανωτέρω),
Η Verassure Insurance Company ανήκει κατά 100% στην Northbridge General Insurance Corporation (βλέπε σημείο 5 ανωτέρω),
Η Zenith Insurance Company (Canada) ανήκει κατά 100% στην Verassure Insurance Company (βλέπε σημείο 8 ανωτέρω),
Η United States Fire Insurance Company ανήκει κατά 100% στην Crum & Forster Holdings Corp.,
Η Crum & Forster Holdings Corp. ανήκει κατά 100% στην Fairfax (US) Inc.,
Η Fairfax (US) Inc. ανήκει κατά 93,56% στην FFHL Group Ltd. (βλέπε σημείο 2 ανωτέρω) και 6,44% στην Fairfax Financial Holdings Limited,
Η TIG Insurance Company ανήκει κατά 100% στην Fairfax (US) Inc. (βλέπε σημείο 12 ανωτέρω),
Η The North River Insurance Company ανήκει κατά 100% στην United States Fire Insurance Company (βλέπε σημείο 10 ανωτέρω),
Η Odyssey Reinsurance Company ανήκει κατά 100% στην Odyssey Group Holdings Inc.,
Η Odyssey Group Holdings Inc. ανήκει κατά 100% στην Odyssey US Holdings Inc.,
Η Odyssey US Holdings Inc. ανήκει κατά 100% στην Fairfax (US) Inc. (βλέπε σημείο 12 ανωτέρω),
Η Zenith Insurance Company (California) ανήκει κατά 100% στην Zenith National Insurance Corp.,
Η Zenith National Insurance Corp. κατέχεται από τους ακόλουθους μετόχους: Fairfax (US) Inc., (91,93%) (βλέπε σημείο 12 ανωτέρω), United States Fire Insurance Company (1,90%) (βλέπε σημείο 10 ανωτέρω), The North River Insurance Company (0,10%) (βλέπε σημείο 14 ανωτέρω), και Odyssey Reinsurance Company (6,07%) (βλέπε σημείο 15 ανωτέρω),
Η RiverStone Insurance (UK) Limited ανήκει κατά 100% στην RiverStone Holdings Limited,
Η RiverStone Holdings Limited ανήκει κατά 100% στην FFHL Group Ltd. (βλέπε σημείο 2 ανωτέρω),
Η Allied World Assurance Company, Ltd. ανήκει κατά 100% στην Allied World Assurance Company Holdings, Ltd,
Η Allied World Assurance Company Holdings, Ltd ανήκει κατά 100% στην Allied World Assurance Company Holdings, GmbH,
Η Allied World Assurance Company Holdings, GmbH ανήκει κατά 100% στην Fairfax Financial Holdings (Switzerland) GmbH,
Η Fairfax Financial Holdings (Switzerland) GmbH ανήκει κατά 67,80% στην 1102952 B.C. Unlimited Liability Company,
Η 1102952 B.C. Unlimited Liability Company ανήκει κατά 100% στην Fairfax Financial Holdings Limited,
Η Greystone Insurance Company ανήκει κατά 100% στην Odyssey Reinsurance Company (βλέπε σημείο 15 ανωτέρω),
Η Hudson Insurance Company ανήκει κατά 100% στην Odyssey Reinsurance Company (βλέπε σημείο 15 ανωτέρω),
Η Odyssey Re Europe S.A. κατέχεται από τους ακόλουθους μετόχους: Odyssey Reinsurance Company (0,01%) (βλέπε σημείο 15 ανωτέρω) και Odyssey Re Europe Holdings S.A.S. (99,99%),
Η Odyssey Re Europe Holdings S.A.S. ανήκει κατά 100% στην Odyssey Reinsurance Company (βλέπε σημείο 15 ανωτέρω),
Η Newline Corporate Name Limited ανήκει κατά 100% στην Newline Holdings UK Limited,
Η Newline Holdings UK Limited ανήκει κατά 100% στην Odyssey Reinsurance Company (βλέπε σημείο 15 ανωτέρω),
Η Newline Insurance Company Limited ανήκει κατά 100% στην Newline Holdings UK Limited (βλέπε σημείο 32 ανωτέρω),
Η Brit Syndicates Limited ανήκει κατά 100% στην Brit Insurance Holdings Limited,
Η Brit Insurance Holdings Limited ανήκει κατά 100% στην Brit Limited,
Η Brit Limited ανήκει κατά 88,85% στην FFHL Group Ltd. (βλέπε σημείο 2 ανωτέρω),
Η Brit Reinsurance (Bermuda) Limited ανήκει κατά 100% στην Brit Insurance Holdings Limited (βλέπε σημείο 35 ανωτέρω),
Η HWIC Global Equity Fund κατέχεται από τους ακόλουθους μετόχους: Brit Reinsurance (Bermuda) Limited (65,70%) (βλέπε σημείο 37 ανωτέρω), Advent Capital (No.3) Limited (29,25%) και Brit UW Limited (5,05%),
Η Advent Capital (No.3) Limited ανήκει κατά 100% στην Advent Capital (Holdings) LTD,
Η Advent Capital (Holdings) LTD κατέχεται από τους ακόλουθους μετόχους: Fairfax Financial Holdings Limited (56,61%), United States Fires Company (10,84%) (βλέπε σημείο 10 ανωτέρω), Odyssey Reinsurance Company (15,69%) (βλέπε σημείο 15 ανωτέρω), The North River Insurance Company (1,84%) (βλέπε σημείο 14 ανωτέρω), TIG Insurance Company (13,84%) (βλέπε σημείο 13 ανωτέρω) και Fairfax (Barbados) International Corp. (1,18%) (βλέπε σημείο 1 ανωτέρω),
Η Brit UW Limited ανήκει κατά 100% στην Brit Insurance Holdings Limited (βλέπε σημείο 35 ανωτέρω),
Η Fairfax Financial Holdings Master Trust Fund είναι ένα συνταξιοδοτικό πλάνο για πρώην εργαζόμενους συγκεκριμένων θυγατρικών της Fairfax,
Η The Sixty Three Foundation είναι ένας αυτόνομος μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, με αποκλειστικό σκοπό την πραγματοποίηση φιλανθρωπικών χορηγιών,
Η CRC Reinsurance Limited ανήκει κατά 100% στην Fairfax Financial Holdings Limited,
Η Polskie Towarzystwo Reasekuracji Spólka Akcyjna ανήκει κατά 100% στην Fairfax Financial Holdings Limited,
Η Colonnade Insurance S.A. ανήκει κατά 100% στην Fairfax Luxembourg Holdings Sarl,
Η Fairfax Luxembourg Holdings Sarl ανήκει κατά 100% στην FFHL Group Ltd (βλέπε σημείο 2 ανωτέρω),
Η HWIC Value Opportunities Fund κατέχεται από τους ακόλουθους μετόχους: 2,18% από την Polskie Towarzystwo Reasekuracji Spólka Akcyjna (βλέπε σημείο 45 ανωτέρω), 1,11% από την Odyssey Re Europe S.A. (βλέπε σημείο 29 ανωτέρω), 1,66% από την Newline Corporate Name Limited (βλέπε σημείο 31 ανωτέρω), 0,61% από την Newline Insurance Company Limited (βλέπε σημείο 33 ανωτέρω), 18,50% από την Brit Reinsurance (Bermuda) Limited (βλέπε σημείο 37 ανωτέρω), 8,16% από την Brit Syndicates Limited (βλέπε σημείο 34 ανωτέρω), 29,04% από την RiverStone Insurance (UK) Limited (βλέπε σημείο 20 ανωτέρω), 15,23% από την Colonnade Insurance S.A. (βλέπε σημείο 46 ανωτέρω), και
Η The Fairfax Financial Holdings Master Trust Fund, η Sixty Three Foundation και η HWIC Value Opportunities Fund διαχειρίζονται από την Fairfax Financial Holdings Limited.

Τέλος, στις ανωτέρω αναφερόμενες γνωστοποιήσεις που ελήφθησαν από τη Fairfax, σημειώνεται ότι η Fairfax δεν είναι ελεγχόμενη επιχείρηση από κανένα πρόσωπο, όπως ορίζεται η έννοια της ελεγχόμενης επιχείρησης στο ν. 3556/2007.


Κάτω από το όριο του 5% το CGC

Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3556/2007
και το άρθρο 7α (παρ. 6 περ. γ) του ν. 3864/2010

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής «Eurobank») ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3556/2007 και το άρθρο 7α (παρ. 6 περ. γ) του ν. 3864/2010, τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του ν.3556/2007 και με βάση τη σχετική γνωστοποίηση που έλαβε η Eurobank από την εταιρεία «The Capital Group Companies, Inc.» (εφεξής «CGC»), το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank που κατείχε έμμεσα η CGC, κατήλθε στις 23.05.2019 του ορίου του 5% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (εφεξής «ΤΧΣ»), καθώς το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της CGC στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank διαμορφώθηκε σε 4,1993%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 155.757.151 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών Eurobank.

2. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7α (παρ. 6 περ. γ) του ν. 3864/2010, με βάση τη σχετική ενημέρωση που έλαβε η Eurobank από την εταιρεία CGC, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank που κατείχε έμμεσα η CGC, κατήλθε στις 23.05.2019 του ορίου του 5% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων ψήφου του ΤΧΣ, καθώς το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της CGC στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank διαμορφώθηκε σε 4,2591%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 155.757.151 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών Eurobank.

Κατωτέρω παρατίθεται η πλήρης αλυσίδα των εταιρειών μέσω των οποίων κατέχονται τα προαναφερθέντα δικαιώματα ψήφου:

Επωνυμία % δικαιωμάτων ψήφου εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από
κρίσιμο όριο % δικαιωμάτων ψήφου μέσω χρηματοπιστωτικών μέσων εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από κρίσιμο όριο Σύνολο εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από κρίσιμο όριο
The Capital Group Companies, lnc.
Capital Research and Management Company*
* Θυγατρική της «The Capital Group Companies, lnc.»

Η CGC είναι η μητρική εταιρεία της Capital Research and Management Company («CRMC»). Η CRMC είναι μια εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων η οποία εδρεύει στις Η.Π.Α. και διαχειρίζεται την οικογένεια αμοιβαίων κεφαλαίων American Funds. Η CRMC διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία συνιστώμενα από μετοχικούς τίτλους για διάφορες εταιρείες επενδύσεων μέσω τριών διευθύνσεων, της Capital Research Global Investors, της Capital International Investors και της Capital World Investors. Η CRMC με τη σειρά της είναι η μητρική εταιρεία της Capital Group International, Inc. («CGII»), η οποία με τη σειρά της είναι η μητρική εταιρεία πέντε εταιρειών διαχείρισης επενδύσεων («Εταιρείες Διαχείρισης CGII»): της Capital Guardian Trust Company, της Capital International, Inc., της Capital International Limited, της Capital International Sarl και της Capital International Κ.Κ. Οι Εταιρείες Διαχείρισης CGII λειτουργούν κυρίως ως διαχειριστές επενδύσεων σε θεσμικούς πελάτες.

Ούτε η CGC ούτε οι θυγατρικές της κατέχουν μετοχές της Eurobank για δικούς τους λογαριασμούς. Αντίθετα, οι προαναφερθείσες μετοχές ανήκουν σε επενδυτικά κεφάλαια και λογαριασμούς υπό τη διακριτική διαχείριση επενδύσεων μίας ή περισσοτέρων από τις εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων που περιγράφονται παραπάνω.