Log in

Σελόντα: Στις 27 Ιουνίου η τακτική γενική συνέλευση

Για τις 27 Ιουνίου ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση της Σελόντα, με ποικιλία θεμάτων όπως η απόφαση για την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης του 2018.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρίας, η ημερήσια διάταξη της ΓΣ θα περιλαμβάνει:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) της εταιρικής χρήσης του έτους 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018), έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.

Θέμα 2ο: Έγκριση της διάθεσης αποτελεσμάτων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2018 (01.01.2018- 31.12.2018).

Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018).

Θέμα 4ο: Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της για τη χρήση του έτους 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019), καθορισμός και έγκριση της αμοιβής τους.

Θέμα 5ο: (i) Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράσταση και συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της παρελθούσας χρήσης του έτους 2018 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019, σύμφωνα με τα άρθρα 109 Ν. 4548/2018 και 5 του Ν. 3016/2002 το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 182 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, (ii) Έκθεση Αποδοχών του τελευταίου οικονομικού έτους σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018

Θέμα 6ο: Επαναξιολόγηση της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου και των αρμοδιοτήτων της υφιστάμενης για την πλήρωση των διατάξεων του αρ. 44 του Ν. 4449/2017.

Θέμα 7ο: Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών.

Θέμα 8ο: α) Έγκριση των εγγυήσεων που παρείχε το Διοικητικό Συμβούλιο υπέρ θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου κατά το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, κατά τη διάρκεια του β' εξαμήνου της λήξασας εταιρικής χρήσης 2018 και του α' εξαμήνου της εταιρικής χρήσης του 2019 β) Έγκριση Συμβάσεων & Ιδιωτικών Συμφωνητικών που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 9ο: Ενημέρωση για το εξώδικο αίτημα του στελέχους της εταιρείας κ. Χριστοδουλάτου και λήψη αποφάσεως για τις περαιτέρω ενέργειες.

Θέμα 10ο: Διάφορα θέματα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 3η Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.