Log in

ΟΠΑΠ: Πληροί τις προϋποθέσεις το προσφερόμενο αντάλλαγμα στην δημόσια πρόταση

Την Αιτιολογημένη Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΑΠ. επί της υποβληθείσας Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης της SAZKA Group a.s. και την Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η εισηγμένη.Το προσφερόμενο αντάλλαγμα 9,12 ευρώ ανά μετοχή πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 9 παρ. 4 του Νόμου αναφέρεται στην Έκθεση. Στα 8,9-12,1 ευρώ το εύρος αξίας των μετοχών, αναφέρει ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος.

Ο Προτείνων στο Πληροφοριακό Δελτίο έχει δηλώσει ότι προτίθεται να προσφέρει το ποσό των 9,12 Ευρώ τοις μετρητοίς ανά Μετοχή (το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα), για κάθε Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης η οποία θα του προσφερθεί νομίμως και εγκύρως κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής.

Σύμφωνα με το Πληροφοριακό Δελτίο, το Προσφερόμενο Τίμημα πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 9 παρ. 4 του Νόμου.

Ο Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος σύμφωνα με την από 2 Οκτωβρίου 2019 Έκθεσή του προσδιόρισε ένα εύρος αξίας των μετοχών της Εταιρείας (το Εύρος Αξίας ανά μετοχή), σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση, το οποίο κυμαίνεται μεταξύ 8,9 Ευρώ και 12,1 Ευρώ ανά μετοχή.

Το Δ.Σ. της εταιρείας διατυπώνει την άποψή του ως ακολούθως:

Α. Η επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντος βασίζεται στον υφιστάμενο επιχειρηματικό σχεδιασμό της Εταιρείας.

Β. Η Δημόσια Πρόταση δεν αναμένεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις εργασιακές σχέσεις ή στον αριθμό των εργαζομένων στην Εταιρεία, στο βαθμό που δεν επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας.

Γ. Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα του 9,12 Ευρώ ανά Μετοχή πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 9 παρ. 4του Νόμου, και βρίσκεται εντός των ορίων του Εύρους Αξίας ανά μετοχή που αναφέρεται στην Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου.

Δ. Η Δημόσια Πρόταση παρέχει στους Μετόχους της Εταιρείας τη δυνατότητα αποεπένδυσης με τίμημα που πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 9 παρ. 4τουΝόμου.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ την αιτολογημένη γνώμη του ΔΣ του ΟΠΑΠ