Log in

Quest: Επιστροφή κεφαλαίου 0,14 ευρώ ανά μετοχή

Την επιστροφή κεφαλαίου 0,14 ευρώ ανά μετοχή με καταβολή μετρητών ενέκρινε η σημερινή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Quest Συμμετοχών. 

Την 15/10/2019 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Quest Συμμετοχών Α.Ε.

Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν 20 Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 28.897.334 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 80,85%, επί συνόλου 35.740.896 μετοχών της Εταιρείας.

Η Συνέλευση είχε την κατά το νόμο και το Καταστατικό αναγκαία απαρτία και αποφάσισε για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ως εξής:

Θέμα 1ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνεπεία κεφαλαιοποίησης τμήματος του υπερβάλλοντος του υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δέκα λεπτά του ευρώ (€0,10) σε δέκα οκτώ λεπτά του ευρώ (€0,18) ανά μετοχή – Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο – Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως

Εγκρίθηκε παμψηφεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνεπεία κεφαλαιοποίησης τμήματος του υπερβάλλοντος του υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού, ήτοι ποσού € 2.859.271,68, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δέκα λεπτά του ευρώ (€0,10) σε δέκα οκτώ λεπτά του ευρώ (€0,18) ανά μετοχή. Επίσης, εγκρίθηκε παμψηφεί η τροποποίηση του άρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο μετοχικό κεφάλαιο, και ειδικότερα την προσθήκη των ακόλουθων δύο εδαφίων στο τέλος της παρ. 1 του άρ. 5 του Καταστατικού ως ακολούθως:

«Άρθρο 5 1. ……………… Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15/10/2019 εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνεπεία κεφαλαιοποίησης τμήματος του υπερβάλλοντος του υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού, ήτοι ποσού €2.859.271,68, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δέκα λεπτά του ευρώ (€0,10) σε δέκα οκτώ λεπτά του ευρώ (€0,18) ανά μετοχή. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε €6.433.361,28 και διαιρείται σε τριάντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα έξι (35.740.896) άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα οκτώ λεπτά του ευρώ (€0,18) η κάθε μία. 2. ……….» και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για τις περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίηση της αποφάσεως.

Υπέρ: 28.897.334 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 80,85% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά: 0 ψήφοι. Αποχή: 0 ψήφοι.

Θέμα 2 ο : Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά €0,14 ανά μετοχή και επιστροφή του ποσού της μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών – Τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1, του Καταστατικού που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο - Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως

Εγκρίθηκε παμψηφεί η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά €0,14 ανά μετοχή και επιστροφή του ποσού της μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών. Περαιτέρω, εγκρίθηκε παμψηφεί τροποποίηση του άρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο μετοχικό κεφάλαιο, και ειδικότερα την προσθήκη των ακόλουθων δύο εδαφίων στο τέλος της παρ. 1 του άρ. 5 του Καταστατικού ως ακολούθως:

«Άρθρο 5 1. ……………… Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15/10/2019 εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €5.003.725,44 με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά €0,14 με σκοπό την επιστροφή του ποσού της μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε €1.429.635,84 και διαιρείται σε 35.740.896 άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τέσσερα λεπτά του ευρώ (€0,04) η κάθε μία. 2. ……….» και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για τις περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίηση της αποφάσεως.

Υπέρ: 28.897.334 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 80,85% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά: 0 ψήφοι. Αποχή: 0 ψήφοι. Θέμα 3 ο : Διάφορες ανακοινώσεις Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την πορεία της Εταιρείας και του Ομίλου για το Α εξάμηνο 2019.