Log in

Τι ορίζει προσωρινή διαταγή για την Folli Follie

«Τυχόν διάθεση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων από την Εταιρεία θα πρέπει να διασφαλίζει ελάχιστη εναπομείνασα αξία ενσώματων παγίων ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ», ορίζει προσωρινή απόφαση που εκδόθηκε για την Folli Follie, σύμφωνα με ανακοίνωση της τελευταίας προς το χρηματιστήριο.

Αναλυτικά:

Η εταιρεία με την επωνυμία «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο “FF GROUP” (εφεξής η «Εταιρεία»), σε συνέχεια των προηγούμενων σχετικών ανακοινώσεών της διευκρινίζει ότι στο πλαίσιο αίτησης λήψης προληπτικών μέτρων, που είχε υποβληθεί από δύο (2) ομολογιούχους πιστωτές της Εταιρείας συναφώς με την κατατεθείσα αίτηση πτώχευσης, έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή, βάσει της οποίας τυχόν διάθεση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων από την Εταιρεία θα πρέπει να διασφαλίζει ελάχιστη εναπομείνασα αξία ενσώματων παγίων ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (4.000.000). Η εν λόγω προσωρινή διαταγή ισχύει μέχρι την συζήτηση της κυρίως αίτησης προληπτικών μέτρων στις 10 Ιανουαρίου 2020.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξία των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ανέρχεται σε 45 εκατομμύρια ευρώ περίπου (και σε 135 εκατομμύρια ευρώ περίπου σε επίπεδο ενοποίησης), η εν λόγω προσωρινή διαταγή δεν ασκεί επιρροή στην δραστηριότητα της Εταιρείας.