Log in

Fourlis: Προσκαλεί για την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών

Πρόσκληση στα στελέχη της εταιρίας να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, σε ό,τι αφορά τις νέες, ονομαστικές μετοχές απευθύνει η Fourlis.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους όρους των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών που έχουν εγκριθεί με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας της 27.09.2013 και την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας της 16.06.2017 καλούνται τα στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών που αναφέρονται στις σχετικές από 25.11.2013, 24.11.2014, 23.11.2015, 20.11.2017, 19.11.2018 και 18.11.2019 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να ασκήσουν, μέχρι την 30.11.2019, τα δικαιώματα που αφορούν συνολικά 1.278.304 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας.

Ειδικότερα: 1η Σειρά 2η Σειρά 3η Σειρά 1η Σειρά 2η Σειρά 3η Σειρά Αριθμός Δικαιωμάτων προς Άσκηση 66.510 178.469 272.400 384.978 256.640 128.307 Τιμή Άσκησης Περίοδος Δήλωσης Άσκησης Δικαιωμάτων Προθεσμία Καταβολής Τιμήματος 20/11/2019 - 30/11/2019 1/12/2019 - 15/12/2019 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β' (2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ' (2017) 3,2226 € 5,5637 € Κατ’ εφαρμογή των όρων των Προγραμμάτων Β’ και Γ’, Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του της 18 Νοεμβρίου 2019, αποφάσισε α) την αναπροσαρμογή της τιμής άσκησης του Προγράμματος Β’, την οποία όρισε στο ποσό των €3,2226 και β) την αναπροσαρμογή της τιμής άσκησης του Προγράμματος Γ’, την οποία όρισε στο ποσό των €5,5637.

Οι κατά τα άνω αναπροσαρμογές πραγματοποιήθηκαν λόγω της μεταβολής της ιστορικής τιμής της μετοχής, συνέπεια εταιρικής πράξης σχετιζόμενης με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και της επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους δυνάμει σχετικών αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 14 ης Ιουνίου 2019.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας θα αποφασίσει σε επόμενη συνεδρίασή του και πάντως όχι αργότερα από την 31.12.2019, για την έκδοση και παράδοση των μετοχών στους δικαιούχους του Προγράμματος που θα έχουν ασκήσει τα δικαιώματά τους (με καταβολή της αξίας αυτών κατά το χρονικό διάστημα από 01.12.2019 έως 15.12.2019).

Επίσης, το ΔΣ είναι αυτό που θα προβεί στην αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την τροποποίηση του Καταστατικού της, σύμφωνα με το άρθρο 113 παρ. 3 του Κ.Ν. 4548/2018, στην έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και σε κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια για την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών