Log in

Eurobank: Κάτω του ορίου του 5% το ποσοστό της PIMCO

Κάτω του ορίου του 5% διαμορφώνεται το ποσοστό της PIMCO στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank. 

Ειδικότερα η Eurobank ανακοίνωσε τα ακόλουθα: 

1.    Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του ν.3556/2007 και με βάση τη σχετική γνωστοποίηση που έλαβε η Eurobank από την εταιρεία «Pacific Investment Management Company LLC» (εφεξής «PIMCO»), το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank που κατείχε έμμεσα η PIMCO, κατήλθε στις 12.02.2020 του ορίου του 5% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»). 

2.    Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7α (παρ. 6 περ. γ) του ν. 3864/2010, με βάση τη σχετική ενημέρωση που έλαβε η Eurobank από την εταιρεία PIMCO, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank που κατείχε έμμεσα η PIMCO, κατήλθε στις 13.02.2020 του ορίου του 5% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων ψήφου του ΤΧΣ.

Κατωτέρω παρατίθεται η πλήρης αλυσίδα των εταιρειών μέσω των οποίων κατέχονται τα προαναφερθέντα δικαιώματα ψήφου, σύμφωνα με την προαναφερόμενη γνωστοποίηση της PIMCO:

Επωνυμία

% δικαιωμάτων ψήφου εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από

κρίσιμο όριο

% δικαιωμάτων ψήφου μέσω χρηματοπιστωτικών μέσων εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από κρίσιμο όριο Σύνολο εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από κρίσιμο όριο
PIMCO      
PIMCO Tactical Opportunities Master Fund Ltd. Κάτω του 5% --- Κάτω του 5%
       
PIMCO      
PIMCO Funds: Global Investors Series plc, Strategic Income Fund Κάτω του 5% --- Κάτω του 5%
       
PIMCO      
PIMCO Funds: Global Investors Series plc, Income Fund Κάτω του 5% --- Κάτω του 5%
       
LVS II SPE XXXI LLC Κάτω του 5% --- Κάτω του 5%
       
PIMCO      
PIMCO Bermuda Trust II: PIMCO Bermuda Income Fund (M) Κάτω του 5% --- Κάτω του 5%
       
PIMCO      
PIMCO RAE Emerging Markets Fund LLC Κάτω του 5% --- Κάτω του 5%
       
PIMCO      
PIMCO Equity Series: PIMCO RAE Emerging Markets Fund Κάτω του 5% --- Κάτω του 5%
       
PIMCO      
PIMCO Funds: Global Investor Series plc, PIMCO RAE Emerging Markets Fund Κάτω του 5% --- Κάτω του 5%
       
PIMCO      
PIMCO Equity Series: PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF Κάτω του 5% --- Κάτω του 5%
       
PIMCO      
PIMCO Global Credit Opportunity Master Fund LDC Κάτω του 5% --- Κάτω του 5%
       
PIMCO      
LVS III LP Κάτω του 5% --- Κάτω του 5%
       
PIMCO      
PIMCO Funds: Global Investors Series plc, PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity Fund Κάτω του 5% --- Κάτω του 5%

Η PIMCO είναι σύμβουλος επενδύσεων, καταχωρημένη στα μητρώα και υπό την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α. σύμφωνα με το Νόμο για τους Επενδυτικούς Συμβούλους του 1940 και παρέχει επενδυτικές συμβουλές και διαχειρίζεται επενδυτικά κεφάλαια (investment funds).

Όλες οι μετοχές της Eurobank που αναφέρονται στη γνωστοποίηση της PIMCO ανήκουν στα επενδυτικά κεφάλαια που αναφέρονται ανωτέρω, τα οποία διαχειρίζεται η PIMCO.

Υπό την ιδιότητά της ως σύμβουλος ή διαχειριστής επενδύσεων η PIMCO κατέχει το δικαίωμα λήψης αποφάσεων ψήφου και/ή την εξουσία διαχείρισης επί των μετοχών της Eurobank που αναφέρονται στην ανωτέρω γνωστοποίηση.

Τέλος, στην προαναφερθείσα γνωστοποίηση της PIMCO, σημειώνεται ότι κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν ελέγχει την PIMCO, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3556/2007.