Log in

Alpha Bank: Με 5,019% η Schroders

Στο 5,26% διαμορφώνεται το ποσοστό της Schroders στην Alpha Bank.

Ειδικότερα, η Alpha Bank ενημερώνει ότι η Schrodersplc, κατόπιν της από 25.2.2020 σχετικής γνωστοποιήσεώς της, κατέχει έμμεσα από την 21.2.2020 δικαιώματα ψήφουτα οποίααντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές σε ποσοστό άνω του ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τραπέζης.

Τα δικαιώματα ψήφου αναλύονται ως εξής:

Είδος Χρηματοπιστωτικού Μέσου

Πλήθος Αναλογούντων Δικαιωμάτων Ψήφου

Ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Bank A.E.

 Μετοχές

77.476.027

5,019%

Χρηματοπιστωτικά Μέσα

0

0,00%

Σύνολο

77.476.027

5,019%