Log in

Μυτιληναίος: Δρομολογεί πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Πρόγραμμα απόκτησης ιδίων με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και την ακύρωση των ιδίων μετοχών που θα  αποκτηθούν από την εταιρεία, ή/και τη διάθεσή του στο προσωπικό και σε μέλη της διοίκησης, ενέκρινε την Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2020 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Μυτιληναίος.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπούντες 72.696.041 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι 50,88% επί συνόλου 142.891.161 κοινών ονομαστικών μετοχών με ψήφο.

Ειδικότερα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών της εταιρείας με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και την ακύρωση των ίδιων μετοχών που θα αποκτηθούν από την Εταιρεία, ή/και τη διάθεσή τους στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένης εταιρείας, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική αμοιβών, με ανώτατο αριθμό μετοχών, που θα αποκτηθούν, 14.289.116 (μέχρι 10% του μετοχικού κεφαλαίου), με κατώτατη τιμή αγοράς €0.97 ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς €20 ανά μετοχή, και διάρκεια του προγράμματος 27.03.2020-26.03.2022. 

Επίσης, δόθηκε εξουσιοδότηση στο διοικητικό συμβούλιο για την υλοποίηση του Προγράμματος.