Log in

Q&R: Με 23,9% ο John Arthur Bray Croker

Στο 23,9% αυξήθηκε το ποσοστό του John Arthur Bray Croker στην Quality & Reliability (Q&R). Συνολικά άμεσα και έμμεσα κατέχει 6.542.000 μετοχές.

Η Quality & Reliability AE γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε από τον John Arthur Bray Croker,  την 23η Απριλίου 2020 ο ίδιος προχώρησε σε αγορά μετοχών κατά την οποία επήλθε μεταβολή στο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει και συγκεκριμένα μεγαλύτερη του 3% από την προηγούμενη γνωστοποίηση του.

Ειδικότερα ο κος John Arthur Bray Croker κατέχει 23,9238% άμεσα και έμμεσα σε  μετοχές εκδόσεως της εταιρείας καθώς και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου.

Μετά την ανωτέρω συναλλαγή ο κος John Arthur Bray Croker κάτεχει:

   * άμεσα 6.232.000 μετοχές εκδόσεως της εταιρείας και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 22,7902% του μετοχικού κεφαλαίου

   * έμεσσα  310.000 μετοχές εκδόσεως της εταιρείας και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,1336% του μετοχικού κεφαλαίου.

Συνολικά άμεσα και έμμεσα κατέχει 6.542.000 μετοχές εκδόσεως της εταιρείας και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 23,9238% του μετοχικού κεφαλαίου.