Log in

Σελόντα: Εκτός ταμπλό από 12 Ιουνίου

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε στις 27 Μαΐου το αίτημα της Andromeda Seafood για άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των υπολοίπων κοινών ονομαστικών μετοχών της Σελόντα που δεν απέκτησε μέσω της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης.

Σταματά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Σελόντα στις 12 Ιουνίου, μετά την σταδιακή ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Andromeda Seafood.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά από την Andromeda, όπως τονίζεται στο Άρθρο 2 της απόφασης 1/644/22.4.2013 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η αλλοδαπή εταιρία με την επωνυμία «ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMITADA» ανακοινώνει ότι, στις 27.05.2020, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το από 30.04.2020 έγγραφο αίτημα του Προτείνοντος σχετικά με την άσκηση του κατ΄ άρθρο 27 του Ν. 3461/2006 (στο εξής ο «Νόμος») δικαιώματος εξαγοράς (στο εξής το «Δικαίωμα Εξαγοράς») των υπολοίπων κοινών ονομαστικών μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» (στο εξής η «Εταιρεία»), ονομαστικής αξίας 0,31 Ευρώ η κάθε μία (στο εξής οι «Μετοχές»), τις οποίες δεν απέκτησε ο Προτείνων μέσω της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης που υπέβαλε στις 27.11.2019 σύμφωνα με το Νόμο.

Την ίδια στιγμή, κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 27.05.2020, το Δικαίωμα Εξαγοράς αφορά σε 4.558.621 Μετοχές έναντι καταβολής 0,10 Ευρώ ανά Σχετική Μετοχή σε μετρητά από τον Προτείνοντα προς τους κατόχους των Σχετικών Μετοχών, το οποίο ισούται με το αντάλλαγμα που προσέφερε ο Προτείνων στη Δημόσια Πρόταση.

Σημειώνεται ότι ο Προτείνων θα αναλάβει την καταβολή των δικαιωμάτων εκκαθάρισης, υπέρ της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) που βαρύνουν κατόχους Σχετικών Μετοχών, ενώ από το ποσό των 0,10 Ευρώ ανά Σχετική Μετοχή θα αφαιρεθεί ο προβλεπόμενος φόρος συναλλαγών που, σύμφωνα με το νόμο, βαρύνει τους πωλητές/κατόχους Σχετικών Μετοχών, όπως άλλωστε ίσχυε και στη Δημόσια Πρόταση.

Ως ημερομηνία παύσης της διαπραγμάτευσης των Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίστηκε η 12.06.2020. 

Μ.Μ.