Log in

Μυτιληναίος: Αγορά 50.000 ιδίων μετοχών

Στην απόκτηση 50.000 ιδίων μετοχών με μέση σταθμισμένη τιμή κτήσης €7,4114 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €370.567,94 προχώρησε η Μυτιληναίος. Οι αποκτήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την επωνυμία EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ..

Μετά και την προαναφερόμενη απόκτηση, η MYTILINEOS κατέχει συνολικά 50.000 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,0350% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052.