Log in

Οι εισηγμένες της επιτήρησης βγάζουν ειδήσεις!

Μόνο οι εταιρίες που βρίσκονται σε καθεστώς επιτήρησης θα βγάλουν ειδήσεις αυτό το καλοκαίρι στο Χρηματιστήριο. Ο λόγος είναι προφανής: Είναι καταχρεωμένες και οι διοικήσεις τους πρέπει να βρουν λύσεις.

Είτε πουλώντας τα πλειοψηφικά πακέτα σε «λευκούς ιππότες» είτε με τις πιστώτριες τράπεζες να προχωρούν σε πλειστηριασμούς για να διασφαλίσουν τα κεφάλαιά τους.

Το ρεπορτάζ της «F&M Voice» σας παρουσιάζει το πανόραμα των 24 εισηγμένων της επιτήρησης, που αποτελούν από μόνες τους μία ξεχωριστή κατηγορία στην αγορά, με εκατοντάδες χιλιάδες μετόχους και τις εξελίξεις που αναμένονται σε κάθε μία από αυτές.

Μπήτρος-ΣΙΔΜΑ
Η πρώτη μεγάλη είδηση, πριν εισέλθει το καλοκαίρι, ήταν η συμφωνία για τη συγχώνευση Μπήτρος-ΣΙΔΜΑ. Έτσι ο κλάδος της επιτήρησης θα έχει, πλέον, 23 εταιρίες εκτός κι εάν υπάρξει διαγραφή από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών.

Η συγχώνευση των δύο εταιριών, Μπήτρος και ΣΙΔΜΑ, πρόκειται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο. Η απορρόφηση θα γίνει μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΙΔΜΑ, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των μετόχων της Μπήτρος. Η ΣΙΔΜΑ θα αποκτήσει όλα τα περιουσιακά στοιχεία από την πρώην ανταγωνίστρια Μπήτρος και οι μέτοχοι της τελευταίας θα λάβουν το 25% των μετοχών της ΣΙΔΜΑ.

Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της ΣΙΔΜΑ θα ανέλθει στο ποσό των 18,3 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 13,6 εκατ. μετοχές, εκ των οποίων το 75% θα κατέχουν οι σημερινοί μέτοχοι της ΣΙΔΜΑ και το 25% οι μέτοχοι της Μπήτρος.

Η νέα ΣΙΔΜΑ που θα προκύψει θα είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων χάλυβα στη χώρα, με ετήσιες πωλήσεις ύψους, τουλάχιστον, 150 εκατ. ευρώ. Το 2019, η ΣΙΔΜΑ είχε έσοδα 133,7 εκατ. ευρώ και η Μπήτρος Μεταλλουργική 25,9 εκατ. ευρώ.

Η μόνη αβεβαιότητα είναι η πανδημική κρίση, η οποία οδήγησε σε μείωση των πωλήσεων (περίπου 25% τον μήνα Απρίλιο), εντούτοις μέσα στον Μάιο, σημαντικό μέρος αυτής της κάμψης αναπληρώθηκε με νέες πωλήσεις.

Forthnet
Η δεύτερη μεγάλη είδηση των εισηγμένων υπό επιτήρηση είναι η εξαγορά της Forthnet από την United Group. Η συμφωνία προβλέπει πως, η United Group θα αποκτήσει σταδιακά και σε δύο φάσεις, μέσω της BC Partners, το σύνολο του δανεισμού της τηλεπικοινωνιακής εταιρίας, ύψους 281 εκατ. ευρώ, το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο με υπόλοιπο περί τα 52 εκατ. ευρώ, καθώς και τις κοινές μετοχές που κατέχουν οι τέσσερις πιστώτριες τράπεζες, που αντιστοιχούν στο 36% της Forthnet.

Στην πρώτη φάση και μετά την ικανοποίηση συγκεκριμένων όρων, όπως η έγκριση της συμφωνίας από τις αρμόδιες αρχές, η United Group θα εξαγοράσει μέχρι και το 50%, περίπου, των μετατρέψιμων ομολογιών και όλες τις δανειακές απαιτήσεις, ενώ σε μεταγενέστερο στάδιο θα προχωρήσει στην εξαγορά και των υπολοίπων μετατρέψιμων ομολογιών και των μετοχών.

Frigoglass
Η Frigoglass εμφάνισε κερδοφόρο πορεία το α’ τρίμηνο του 2020, καθώς τα κέρδη ανήλθαν σε 5,8 εκατ. ευρώ, από 2,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Οι πωλήσεις, όμως, υποχώρησαν κατά 13,4%, κυρίως λόγω της χαμηλής ζήτησης για πλαστικά κιβώτια.

Η πτώση του όγκου πωλήσεων στη δραστηριότητα των γυάλινων φιαλών, λόγω μειωμένης ζήτησης από βασικούς πελάτες ζυθοποιίας, αντισταθμίστηκε κυρίως από τις πρωτοβουλίες αύξησης των τιμών. Οι πωλήσεις των μεταλλικών πωμάτων μειώθηκαν, λόγω των διακοπών στην παραγωγή που προκάλεσαν οι ελλείψεις σε πρώτες ύλες.

Pasal Development
Στην Pasal Development θα έχουμε λευκό ιππότη μέχρι τον Σεπτέμβριο. O Ηλίας Γεωργιάδης, ιδιοκτήτης της Sterner Stenhus, είναι διατεθειμένος να καλύψει το όποιο τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο της εν εξελίξει αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, που όπως όλα δείχνουν, θα είναι μεγάλο.

Η οικογένεια Θεοδωρίδη, που είναι σήμερα ο βασικός μέτοχος της Pasal, δεν θα συμμετάσχει, οπότε το ποσοστό του κ. Γεωργιάδη αναμένεται να είναι πλειοψηφικό και, μάλιστα, θα μπορούσε να φτάσει έως και στο 88,9% σε περίπτωση που δεν συμμετάσχει κανένας άλλος μέτοχος.

Άλλες εξελίξεις
Η Lavipharm βρίσκεται σε φάση αναδιάρθρωσης του δανεισμού της, τη στιγμή που η εταιρία προσπαθεί να ενισχύσει το εξαγωγικό της προφίλ. Ωστόσο, τα δάνεια είναι υψηλά και αποτελούν βρόχο για την εισηγμένη.

H Υalco είναι σε αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον υψηλό δανεισμό, ενώ σε οικονομική δυσχέρεια βρίσκεται η ΑΕΓΕΚ, η οποία προσπαθεί να αναλάβει νέα έργα στην Ελλάδα.

Η Βαράγκης πρόκειται να περάσει σε νέο ιδιοκτήτη τους επόμενους μήνες, ενώ πωλητήριο έχει βάλει η Τράπεζα Πειραιώς για την ΑΝΕΚ Lines, η οποία εμφανίζει υψηλό δανεισμό.

Σε δεινή οικονομική κατάσταση είναι η Βιοτέρ, με τα οικονομικά μεγέθη να μειώνονται συνεχώς, ενώ πολύχρονες ζημιές εμφανίζει και η Επίλεκτος η οποία προσδοκά ότι θα τη βοηθήσει η επένδυση στο βιοαέριο.

Η ΚΡΕΚΑ ζητεί αναδιάρθρωση του δανεισμού της από την Εθνική Τράπεζα, ενώ η Προοδευτική βρίσκεται μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας με τις φήμες ότι εξαγοράζεται από την Hellenic Steel να μην επιβεβαιώνονται.

Του Ανέστη Ντόκα από την "F&M Voice" φ.314 (11-06-2020)