Log in

Όλα τα δικαιολογητικά για ένταξη στη ρύθμιση των 120 δόσεων

Η νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία έχει ως βασικό συστατικό της, την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης. Επίσης, ξεχωρίζει από τις προηγούμενες επειδή ρυθμίζει περιπτώσεις χρεών έως 50.000 ευρώ, κατ’ ανώτατο όριο. Όμως την ίδια στιγμή, ο οφειλέτης καλείται να συγκεντρώσει και ένα σεβαστό αριθμό δικαιολογητικών, για να μπορέσει να πετύχει την έγκριση της αίτησής του.

Γράφει ο: 

Ας δούμε αναλυτικά, ποια είναι αυτά τα δικαιολογητικά, όπως καταγράφηκαν στην εγκύκλιο που εξέδωσε χθες το υπουργείο Εργασίας:

1. Αντίγραφο της τελευταίας εκδοθείσας δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξης προσδιορισμού φόρου του έτους υποβολής της αίτησης και των προηγούμενων πέντε ετών, εφόσον έχουν εκδοθεί.

2. Έντυπο υπολογισμού αξίας γηπέδου (ΑΑ ΓΗΣ) για όσους οφειλέτες έχουν στην κυριότητά τους εμπράγματα δικαιώματα επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού

3. Πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρείας από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) για οφειλέτες νομικά πρόσωπα ή από το Δικηγορικό Σύλλογο για οφειλέτες Δικηγορικές Εταιρείες

4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του οφειλέτη ή των υπευθύνων νομικών προσώπων (προέδρου & διευθύνοντα συμβούλου για Α.Ε., διαχειριστή για Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., ομόρρυθμων εταίρων και διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες)

5. Για φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα ή νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, που έχουν συνολικές οφειλές έως 20.000 ευρώ ή / και οι οφειλές τους προς Κ.Ε.Α.Ο. υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών τους πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο :
> Περί μη πτώχευσης,
> Περί μη υπαγωγής αυτού σε διαδικασία εξυγίανσης (άρθρο 99 του νόμου 3588/2007) ή διαδικασίας εκκαθάρισης (άρθρο 106 του νόμου 3588/2007) ή συμφωνίας ρύθμισης ή ειδικής διαχείρισης (άρθρο 62 του νόμου 4307/2014),
> Ότι δεν εκκρεμεί αίτηση για υπαγωγή του οφειλέτη σε κάποια από τις προαναφερόμενες διαδικασίες

6. Για φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα με οφειλές προς τους Φ.Κ.Α. έως 50.000 ευρώ, πιστοποιητικό από το Ειρηνοδικείο Αθηνών (Γενικό Αρχείο Αιτήσεων άρθρο 13 του νόμου 3869/2010) ότι δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση ρύθμισης οφειλών ή επικύρωσης δικαστικού συμβιβασμού κατά τις διατάξεις του νόμου 3869/2010. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί σχετική απόφαση, πρέπει να προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο της αίτησης και της απόφασης και υπεύθυνη δήλωση (ν.1599/86) ότι οι οφειλές για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση ρύθμισης δεν έχουν περιληφθεί στην εκδοθείσα απόφαση.
Ειδικά στην περίπτωση που τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ, υποβάλλονται επιπροσθέτως και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

7. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του άρθρου 16 του νόμου 4308/2014 των τελευταίων 5 περιόδων, οι οποίες πρέπει να είναι δημοσιευμένες (εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση σύνταξης ή / και δημοσίευσης).

8. Προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου μηνός τεταρτοβάθμιων λογαριασμών του αναλυτικού καθολικού της γενικής λογιστικής (εφόσον προβλέπεται η κατάρτισή του).

9. Πρόσφατα πιστοποιητικά βαρών όλων των ακινήτων

10. Υπεύθυνη δήλωση με αναλυτική παράθεση των ανεξόφλητων υποχρεώσεων για τις οποίες υπάρχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις επί αυτών.

Τα δικαιολογητικά αυτά προσκομίζονται και από συνοφειλέτη που υποβάλλει από κοινού αίτηση με τον οφειλέτη. Το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) μπορεί να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά τα οποία κρίνει απαραίτητα για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη και για τη διαμόρφωση της πρότασης ρύθμισης.