Log in

Πρώτη κατοικία: «Σκληρή διαπραγμάτευση» με φτωχά αποτελέσματα

Σε ρυθμίσεις που ικανοποιούν σε μεγάλο βαθμό τα αιτήματα των Θεσμών, με τους οποίους κατά κυβερνητικούς παράγοντες διεξήχθη «σκληρή διαπραγμάτευση», οδηγούν οι προβλέψεις του νέου νομοθετικού πλαισίου για την προστασία της πρώτης κατοικίας που ανακοινώθηκαν αργά χθες βράδυ.

Γράφει ο: 

Μετά από περίοδο τριών μηνών κατά την οποία είδαν το φως της δημοσιότητας πολλές παραλλαγές για τον νέο «νόμο Κατσέλη» με «γαλαντόμες» παραχωρήσεις , οι τελικές διατάξεις του νομοσχεδίου περιορίζουν κατά πολύ τον αριθμό των 170.000 ωφελούμενων από τις νέες ρυθμίσεις . Αν και είναι ακόμη νωρίς για συνολικές εκτιμήσεις , τραπεζικά στελέχη υποστήριζαν χθες βράδυ ότι τα κριτήρια είναι τόσο αυστηρά έτσι ώστε να βγει κερδισμένο από το νέο θεσμικό πλαίσιο περίπου το  50% των δανειοληπτών.

Ερωτήματα προκύπτουν γιατί κάποια κυβερνητικά στελέχη που μετείχαν των διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς διέδιδαν μέχρι την προηγούμενη Παρασκευή ότι,  η κυβέρνηση θα εμείνει στην αρχική συμφωνία με τις τράπεζες και δεν πρόκειται να υποκύψει στις απαιτήσεις των δανειστών αλλά θα προχωρήσει και σε μονομερή ενέργεια . Προφανώς η κατάθεση του νομοσχεδίου χθες δεν αποτελεί μονομερή ενέργεια αφού καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις των Θεσμών , να περιοριστεί ο κύκλος των ωφελούμενων ώστε να αποκλειστούν οι «στρατηγικοί κακοπληρωτές» .

Το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου για την πρώτη κατοικία είναι θετικό για τις τράπεζες, αφού κλείνει οριστικά η «πληγή» των Κόκκινων δανείων που συνδέονται με προστασία πρώτης κατοικίας , πράγμα  που αναμένεται να διαφανεί κατά τη σημερινή συνεδρίαση του χρηματιστηρίου.

Ειδικότερα η τροπολογία :

 Προβλέπει μειωμένο όριο προστασίας, που διαμορφώνεται  τις 175.000 ευρώ για τα επιχειρηματικά δάνεια που είναι συνδεδεμένα με την πρώτη κατοικία  ενώ για τις λοιπές  κατηγορίες δανείων  η προστασία θα παρέχεται σε ακίνητα αντικειμενικής αξίας έως 250.000 ευρώ.

 Μειωμένα είναι επίσης τα περιουσιακά κριτήρια , με το όριο  για τις καταθέσεις να διαμορφώνεται στα 15.000 ευρώ.  Προβλέπεται ακόμα ότι αν το σύνολο των οφειλών ξεπερνά τα 20.000 ευρώ, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας (πέραν της Α΄ κατοικίας) και των μεταφορικών μέσων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 80.000 ευρώ. Στην  ουσία δηλαδή αν ο δανειολήπτης έχει στην κατοχή του ένα εξοχικό και ένα ΙΧ δύσκολα θα τύχει της προστασίας του νέου θεσμικού πλαισίου .

Οι βασικές ρυθμίσεις που προβλέπει η τροπολογία είναι οι εξής :

- Το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος, για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12.500 ευρώ. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 8.500 ευρώ για το σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τα τρία εξαρτώμενα μέλη.

- Το σύνολο των οφειλών υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ, η ακίνητη περιουσία του αιτούντα, του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών, πέραν της κύριας κατοικίας του αιτούντα, καθώς και τα μεταφορικά μέσα του αιτούντα και του συζύγου του,  πρέπει να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 80.000 ευρώ.
- Οι καταθέσεις, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τα πολύτιμα μέταλλα, σε νομίσματα ή ράβδους, του αιτούντα και του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών έχουν συνολική αξία  δεν θα  υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
- Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι τόκοι και, αν υπάρχουν, έξοδα εκτέλεσης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν υπερβαίνει τις 130.000 ευρώ ανά πιστωτή. Αν η οφειλή έχει συνομολογηθεί σε άλλο, πλην ευρώ, νόμισμα, τότε για τον καθορισμό του μέγιστου ορίου των 130.000 ευρώ λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία αλλοδαπού νομίσματος και ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Προϋπόθεση για να ισχύσουν τα παραπάνω είναι ο οφειλέτης να έχει χρέη τα οποία βρίσκονταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018. Δηλαδή όσοι δανειολήπτες σταμάτησαν να εξυπηρετούν το δάνειο τους από την 1η Οκτωβρίου αναμένοντας ότι θα επωφεληθούν από το νέο πλαίσιο , θα πρέπει τώρα να σπεύδουν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.