Log in

Η αδιάβαστη κ. Κεραμέως

Με φόντο τις σφοδρές αντιδράσεις των εκπαιδευτικών και πανεπιστημιακών που έχει προκαλέσει η διάταξη του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας για τα κολέγια, συνεχίζεται από το πρωί και θα ολοκληρωθεί αργά απόψε η συζήτηση για το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας στην Ολομέλεια της Βουλής.

Γράφει ο: 

Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως μετά την άγνοια της για ποσοστό του ΑΕΠ για την παιδεία, εμφανίζεται να είναι αδιάβαστη και για τις ρυθμίσεις που προωθεί με σκοπό την εξίσωση ΑΕΙ-Κολεγίων, καθώς προσκρούσουν στο δίκαιο της ΕΕ και τώρα καλείται να απαντήσει η ίδια, αλλά και ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης, ο οποίος θα μιλήσει στις 6.30' το απόγευμα στην Ολομέλεια,  άν το άρθρο 50, το οποίο προβλέπει το διορισμό εκπαιδευτικών με πτυχίο Κολεγίου χωρίς ακαδημαϊκή αναγνώριση, αποτελεί ενέργεια συμμόρφωσης με το Ενωσιακό δίκαιο ή αν αποτελεί τελικά συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης,  

Ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία για το συγκεκριμένο άρθρο που αφορά τον διορισμό στη δημόσια εκπαίδευση πτυχιούχων κολλεγίων, καθώς και  για την σύνδεση της χρηματοδότης με βάση την αξιολόγηση των πανεπιστημίων, αλλά και την αναστολή λειτουργίας 37 νέων τμημάτων ΤΕΙ..

Σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα στην αιτιολογική γνώμη της Κομισιόν -την οποία επικαλείται η υπουργός- δεν υπάρχει καμία αναφορά ότι η αναγνώριση των κολεγίων επιβλήθηκε από την ΕΕ.

Ειδικότερα σύμφωνα με δημοσιεύματα της εφημερίδας "Καθημερινής" και της ιστοσελίδας "tvxs.gr", στην αιτιολογική γνώμη της Κομισιόν -την οποία επικαλείται η υπουργός- δεν υπάρχει καμία αναφορά ως προς τους εκπαιδευτικούς. Αντίθετα, η Κομισιόν εγκαλεί την Ελλάδα για την εξομοίωση επαγγελματικών προσόντων σε συγκεκριμένα επαγγέλματα υγείας (όπως γιατροί, νοσοκόμοι) και για ειδικές περιπτώσεις (πχ. αρχιτέκτονες).

Σημειώνεται ότι η Νίκη Κεραμέως, προκειμένου να δικαιολογήσει την εξίσωση ουσιαστικά των πτυχίων των Κολεγίων με εκείνα των δημόσιων ΑΕΙ, επικαλείται τη γνώμη της Κομισιόν, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα εγκαλείται για παράβαση της οδηγίας 2005/36 σχετικά με αποκλεισμό επαγγελματικών προσόντων. Η υπουργός κατηγόρησε μάλιστα την προηγούμενη κυβέρνηση ότι "κατήργησε τη δυνατότητα συμμετοχής υποψηφίων που κατείχαν αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας του τίτλου σπουδών για τον διορισμό ή πρόσληψη ως εκπαιδευτικών μέσω των διαδικασιών του ΑΣΕΠ".

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της αιτιολογικής γνώμης 4061, η Κομισιόν εγκαλεί την Ελλάδα για παράβαση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την 2013/55/ΕΕ, επειδή:

1) Δεν διασφαλίζει ότι, όταν επιτρέπεται σε υπηκόους κρατών μελών που είναι κάτοχοι επαγγελματικών δικαιωμάτων τα οποία ΔΕΝ έχουν αποκτηθεί σε κράτος μέλος η άσκηση νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος που εμπίπτει στον τίτλο ΙΙΙ, κεφάλαιο ΙΙΙ, αυτή η αρχική αναγνώριση πρέπει να πληροί τους ελάχιστους όρους εκπαίδευσης που ορίζονται στο εν λόγω κεφάλαιο, άρθ. 2, παρ. 2 (αφορά επαγγέλματα υγείας, όπως γιατροί, νοσοκόμες κτλ. και τους αρχιτέκτονες)

2) Δεν προβλέπεται ότι όταν απαιτείται από τους παρόχους προσωρινών υπηρεσιών στην Ελλάδα προσωρινή εγγραφή που γίνεται αυτόματα ή τυπική προσχώρηση σε επαγγελματική οργάνωση ή επαγγελματικό οργανισμό, αυτή η εγγραφή ή προσχώρηση δεν καθυστερεί ούτε περιπλέκει με οποιονδήποτε τρόπο την παροχή υπηρεσιών και δεν συνεπάγεται περαιτέρω δαπάνες για τον πάροχο υπηρεσιών (άρθ. 6, σημείο α)

3) Δεν έχει παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με το νομικό αποτέλεσμα της υπ. απόφασης 165261/ΙΑ (ΦΕΚ τ. Β 2157/31-12-2010) έτσι ώστε να εξασφαλιστεί πλήρης συμμόρφωση του δικαιώματος των κτηνιάτρων να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Ελλάδα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του τίτλου ΙΙ και ειδικά του αρθ. 7

4) Δεν έχει θεσπίσει ειδικά νομοθετικά, κανονιστικά ή διοικητικά μέτρα που να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με την υποχρέωσή της να δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την οργάνωση και την αναγνώριση της επαγγελματικής πρακτικής άσκησης που πραγματοποιείται σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, ιδίως σχετικά με τον ρόλο του επόπτη της επαγγελματικής πρακτικής  άσκησης (άρθ. 55.α).