Log in

Απόστολος Τζιτζικώστας: «Έτος επιχειρηματικότητας» για την Κεντρική Μακεδονία χαρακτήρισε το 2019

Η πρώτη ενημερωτική εκδήλωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τις δυο νέες δράσεις ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Χαλκιδικής, στον Πολύγυρο.

Γράφει η: 

Με σύνθημα «Η ευκαιρία που ζητάς!» η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας άρχισε ενημερωτική εκστρατεία, προκειμένου να υπάρξει η ευρύτερη δυνατή ενημέρωση για τις δυο δράσεις, συνολικού προϋπολογισμού 64 εκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι δράσεις ενίσχυσης αφορούν στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών.

«Έτος επιχειρηματικότητας» για την Κεντρική Μακεδονία χαρακτήρισε το 2019 ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, κατά την ομιλία του και μεταξύ άλλων ανέφερε: «Ξεκινάμε αυτή τη μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης των τοπικών επιχειρήσεων και των συμπολιτών μας, από τη Χαλκιδική, τον τόπο που πρωταγωνιστεί κάθε χρόνο στον τουρισμό, τον τόπο που διαθέτει ισχυρό πρωτογενή τομέα και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή στον αγώνα που κάνουμε για την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια του τόπου μας».

Ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε στις πρωτιές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:
-Την πρωτιά σ’ ολόκληρη την Ελλάδα, για πέντε συνεχή χρόνια, στην αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ και την υλοποίηση έργων.
-Την αύξηση κατά 50% των εξαγωγών μέσα στα οχτώ χρόνια της κρίσης.
-Την πανελλαδική πρωτιά στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.
-Την πρώτη θέση στην Ελλάδα, για τρία συνεχή χρόνια, στις αφίξεις τουριστών.

Τη βράβευση της Κεντρικής Μακεδονίας ως «Επιχειρηματικής Περιφέρειας της Ευρώπης» από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Πρωτιές που αποδεικνύουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι και μπορούμε και ξέρουμε πως να μετατρέπουμε τους απρόσωπους ευρωπαϊκούς πόρους σε μετρήσιμο έργο για τους συμπολίτες μας, τις τοπικές μας επιχειρήσεις, την οικονομία και τον τόπο μας», τόνισε ο Περιφερειάρχης.

Κυρίαρχο ζήτημα, είπε ο Περιφερειάρχης, είναι πλέον η ανάπτυξη, η τόνωση της επιχειρηματικότητας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

«Συνολικά, αξιοποιούμε περισσότερα από 120 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σε δράσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, την κατάρτιση και την έξυπνη εξειδίκευση. Δράσεις, που θα δώσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση, στις τοπικές μας επιχειρήσεις, θα συμβάλουν με τον πιο ουσιαστικό τρόπο στην αύξηση της απασχόλησης, με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και συνολικά θα διαμορφώσουν μία ακόμα πιο ανταγωνιστική επιχειρηματική ταυτότητα για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», επισήμανε ο κ. Τζιτζικώστας.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι δυο νέες δράσεις του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:

1.«Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού».
2.«Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών».

«Επειδή οι συγκεκριμένοι τομείς έχουν τόσο κομβικό ρόλο για την περιοχή μας, αποφάσισα να μπω επικεφαλής αυτής της μεγάλης προσπάθειας στήριξης της επιχειρηματικότητας και προώθησης των ευκαιριών για τον τόπο και τους συμπολίτες μας. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας βρίσκεται ήδη ένα βήμα μπροστά από όλους τους άλλους. Είμαστε η πρώτη Περιφέρεια που επέλεξε τον Ενδιάμεσο Φορέα, την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, η οποία με την αποδεδειγμένη εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτει θα αναλάβει τη διαχείριση των δράσεων και θα είναι ο άμεσος συνεργάτης μας. Είναι μια συνεργασία που εγγυάται το αποτέλεσμα και την επιτυχία», υπογράμμισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Ήδη στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου ΕΣΠΑ, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ και τα Επιμελητήρια, υλοποίησε με απόλυτη επιτυχία το πρόγραμμα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω του οποίου ωφελήθηκαν 1.358 επιχειρήσεις, στις οποίες διατέθηκαν 83 εκατομμύρια ευρώ δημόσια δαπάνη και δημιουργήθηκαν περισσότερες από 700 νέες θέσεις εργασίας.

Αναφερόμενος στις δυο νέες δράσεις, ο κ. Τζιτζικώστας ανέφερε ότι «64 εκατομμύρια ευρώ δημόσια δαπάνη, είναι πλέον στη διάθεση των επιχειρήσεων και οι πόροι αυτοί, θα αξιοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τις επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας. Σε αυτές τις δράσεις δεν υπάρχει ανταγωνισμός απορρόφησης με άλλες Περιφέρειες, όπως συμβαίνει σε άλλα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Τα χρήματα αυτά είναι εξασφαλισμένα για τις τοπικές επιχειρήσεις, για τον τόπο μας, για την πραγματική οικονομία της Κεντρικής Μακεδονίας και μόνο. Και τα αξιοποιούμε για να εκσυγχρονισθούν οι επιχειρήσεις, αλλά και για κάθε νέο άνθρωπο που θέλει να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση. Η ευκαιρία που ζητούν οι επιχειρήσεις, που ζητούν οι νέοι άνθρωποι που θέλουν να δημιουργήσουν, γίνεται πράξη με αυτές τις δράσεις που προκηρύξαμε. Δράσεις που βοηθούν καθοριστικά στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων με στοχευμένες δαπάνες που έχουν απολύτως ανάγκη».

Στον τομέα του τουρισμού η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εξασφάλισε και διέθεσε επιπλέον 20 εκ. ευρώ, προκειμένου επιπλέον 152 επιχειρηματικά σχέδια να ενταχθούν στη δράση για την ενίσχυση νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που δεν μπορούσαν να ενταχθούν στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ. «Τώρα με το δικό μας πρόγραμμα όσοι δεν εντάχθηκαν στο ΕΠΑνΕΚ, μπορούν να υποβάλλουν τα σχέδιά τους και να ενταχθούν, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις», είπε ο Περιφερειάρχης.

Την εκδήλωση χαιρέτησε και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής και Αντιπρόεδρος της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ Ιωάννης Κουφίδης, τονίζοντας τη στενή συνεργασία με την Περιφέρεια και την αποτελεσματικότητα, η οποία, όπως είπε αποδεικνύεται κι από την έγκριση μεγάλου αριθμού επενδυτικών προτάσεων που υποβάλλονται.