Log in

Κέκροψ: Στις 15 Ιουνίου η Γ.Σ.

Στις 15 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΚΕΚΡΟΨ με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση για τη μερική τροποποίηση διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 21.03.2014.

Όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 20 Μαΐου 2016 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "Ξενοδοχειακαί – Τουριστικαί – Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.” σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 15η Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο Π. Ψυχικό Αττικής, οδός Δάφνης αριθ. 6, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01.01.2015 έως 31.12.2015.

3. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016 και καθορισμός της αμοιβής του.

4. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, εταιρειών, καθώς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

5. Τροποποίηση του άρθρου 15 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί εξουσίας και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Έγκριση για τη μερική τροποποίηση διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 21.03.2014.