Log in

Alpha Grissin: Έρχεται… «καταιγίδα» με καταγγελίες συμβάσεων από πελάτες και προμηθευτές

Έντονοι αναμένεται να είναι οι κλυδωνισμοί στην αγορά και προμήθεια ανταλλακτικών και συστημάτων αδιάλειπτης λειτουργίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, και συστημάτων κλιματισμού με την επερχόμενη… «πτώχευση» της εισηγμένης Αlpha Grissin. Αυτή την στιγμή οι παραγγελίες χιλιάδων ευρώ από πελάτες και προμηθευτές γίνονται με πολύ δυσκολία και σε λίγο δεν θα μπορούν να εξυπηρετηθούν καθόλου. Πάντως σύμφωνα με στελέχη της Πληροφορικής «Η καταιγίδα»… με το επερχόμενο λουκέτο Grissin θα «πνίξει»… προμηθευτές και πελάτες στην αγορά της πληροφορικής, των ηλεκτρονικών συστημάτων και των κλιματιστικών».

Γράφει ο: 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι εταιρία είναι αντιπρόσωπος μεγάλων οίκων του εξωτερικού όπως η Emerson network power Enterpise, Liebert, Accupower. Eπίσης, φέρνει στην Ελλάδα τους συσσωρευτές (BATTERIES) των εργοστασίων :C&D Technologies, Enerrys , Accupower. Παράλληλα , η Grissin προμηθεύει την ελληνική αγορά με κλιματιστικά απολύτου ακριβείας ελέγχου περιβάλλοντος χώρων Η/Υ και τηλεπικοινωνιών (Close Control A/C) ,με ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη αυτομάτου εκκινήσεωςεργοστασίου, με μετατροπείς συχνότητας & ρεύματος (Inverters & Converters) για εργοστάσια και με συστήματα Ελέγχου, διαχείρισης και παρακολούθησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για τηλεπικοινωνιακά κέντρα και κτίρια γενικής χρήσης.

Οικονομική ασφυξία

Πάντως, υπό το βάρος συνεχιζόμενων και συσσωρευμένων ζημιών η Αpha Grissin έχει δημιουργήσει αρνητικά ίδια κεφάλαια ,τα οποία αναμένεται να υπερβούν τα 11 εκατ. Ευρώ για τη χρήση του 2016 και οφειλών σε τράπεζες, εταιρεία leasing και προμηθευτές άνω των 34 εκατ. ευρώ (από τα οποία 25 εκατ. ευρώ προς τράπεζες) , η διοίκηση έχει συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση στις 5 Μαΐου, με κύριο θέμα συζήτησης την έγκριση του συνόλου των διαδικασιών που είναι απαραίτητες για την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.

Μη διαχειρίσιμες οι οφειλές

Οι συσσωρευμένες οφειλές σύμφωνα με την διοίκηση της Alpha Grissin έχουν δημιουργήσει ένα ασφυκτικό πλαίσιο έλλειψης ρευστότητας για την εισηγμένη , το οποίο πλέον έχει καταστεί μη διαχειρίσιμο, λόγω και της έναρξης δικαστικών διαδικασιών από πλευράς των πιστωτριών τραπεζών. Ειδικότερα σε ενημερωτικό της σημείωμα η εισηγμένη αναφέρει χαρακτηριστικά τα εξής : «Η εταιρία αναμένεται άμεσα να αδυνατεί, κατά τρόπο γενικό και μόνιμο, να λειτουργήσει και να εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της, οπότε θα τεθεί σε πλήρη αδράνεια λειτουργίας ελλείψει πόρων. Υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες η επιχείρηση αναμένεται να οδηγηθεί σε γενική και μόνιμη παύση πληρωμών, αφού θα στερείται χρημάτων προκειμένου να προβεί σε παραγγελίες προϊόντων και δεν θα μπορεί να εξυπηρετήσει τους πελάτες της, οι οποίοι και θα καταγγείλουν τις μεταξύ τους συμβάσεις, στρεφόμενοι στον ανταγωνισμό .

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι η Άλφα Γκρίσιν, από την έναρξη της οικονομικής κρίσης αντιμετώπιζε έντονες καθυστερήσεις πληρωμής από τους πελάτες της με αποτέλεσμα η ίδια εν συνεχεία να καθυστερεί την εξόφληση των πιστωτών της. Παράλληλα, αδυνατούσε να προσφύγει σε τραπεζικό ή άλλο δανεισμό για την χρηματοδότηση των αναγκών της λόγω των ήδη υφιστάμενων υψηλών της χρεών προς τα τραπεζικά ιδρύματα. Από τις αρχές του έτους 2015 τα τραπεζικά ιδρύματα με τα οποία συνεργαζόταν η εταιρεία (Eurobank, Πειραιώς, Attica, ΕΤΕ και Alpha Bank) απαίτησαν την τοκοχρεωλυτική επιστροφή των δανείων που της είχαν χορηγήσει υπό τη μορφή ανοικτού κεφαλαίου κίνησης, απαιτώντας παράλληλα η ρευστότητα της εταιρείας να διοχετευτεί αποκλειστικά σε αυτά και όχι στην αγορά, υπό τη μορφή προμήθειας, προϊόντων προς πώληση.

MLS και BYTE

Σε απάντησή τους προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι εταιρείες MLS Πληροφορική και Byte Computer, ενημερώνουν ότι δεν τους επηρεάζουν οι εξελίξεις της εταιρείας Αλφα Γκρίσιν.

Συγκεκριμένα, η MLS αναφέρει ότι «ουδεμία συνεργασία έχει και ουδόλως επηρεάζεται από την πτώχευση της εταιρίας Αλφα Γκρίσιν» και η Byte ότι «ουδεμία επίπτωση επιφέρει στις ενοποιημένες οικονομικές της καταστάσεις τυχόν πτώχευση της εταιρίας Αλφα Γκρίσιν».