Προειδοποίηση
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 43
Log in

Newsphone: Αναβλήθηκε η Γενική Συνέλευση

Η Newsphone Hellas ανακοίνωσε ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 04-07-2017 και ώρα 15:00, παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, 5 Μέτοχοι, κατέχοντες 15.032.693 μετοχές που αντιστοιχούν στο 53,99% του συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας που ανέρχεται σε 8.354.400 ευρώ διαιρούμενο σε 27.848.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ευρώ, γεγονός που δεν επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να αποφανθεί επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως για τα οποία απαιτείται, αυξημένη απαρτία των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Η Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει την 17-07-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στον ίδιο τόπο, δηλαδή στην έδρα της εταιρείας (Λεωφ. Θησέως αρ. 280, Καλλιθέα) και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 24-05-2017 δημοσιευθείσα πρόσκληση των μετόχων.