Log in

Inform Λύκος: Εγκρίθηκε η έκδοση ομολόγου – Τι μέρισμα διανέμει

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Inform Λύκος που πραγματοποιήθηκε την 11 Μαΐου 2018, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύθηκαν δέκα (10) μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσώπησαν 16.629.372 μετοχές επί συνόλου 20.578.374, ήτοι παρέστη το 80,810% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

Αναλυτικά τα θέματα που συζητήθηκαν:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 36ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 36ης εταιρικής χρήσης.
Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 16.629.372 μετοχών που αναλογούν στο 80,810% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

Θέμα 2ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 36ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017 καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 20ης (ενοποιημένης) εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τόσο τις απλές όσο και τις ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2017 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. .
Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 16.629.372 μετοχών που αναλογούν στο 80,810% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

Θέμα 3ο: Έγκριση διανομής (διάθεσης) κερδών της 36ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017. Παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο των απαιτούμενων εξουσιοδοτήσεων.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή (διάθεση) κερδών της 36ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017 και παρέσχε στο Διοικητικό Συμβούλιο τις απαιτούμενες για την καταβολή του μερίσματος εξουσιοδοτήσεις. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η καταβολή μερίσματος € 0,10 ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου, ήτοι € 0,085 καθαρό ανά μετοχή μέρισμα. Δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 11/06/2018 (ημ/νία προσδιορισμού-record date). Η αποκοπή του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 08/06/2018. Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος ορίστηκε η 14/06/2018.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 16.629.372 μετοχών που αναλογούν στο 80,810% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

Θέμα 4ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 36ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα μετά από ονομαστική κλήση των παρισταμένων μετόχων την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 16.629.372 μετοχών που αναλογούν στο 80,810% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

Θέμα 5ο: Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) για την εταιρική χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα την ανώνυμη ελεγκτική εταιρεία GRANT THORNTON Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127 για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018, της επισκόπησης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 01.01.2018 έως 30.06.2018, καθώς επίσης και του ελέγχου της φορολογικής συμμόρφωσης της εταιρείας και της χορήγησης της «Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου Φορολογικής Συμμόρφωσης» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65α του Ν. 4174/2014 για τη χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018. Η αμοιβή της ανέρχεται στο ποσό των € 40.000 για τον τακτικό έλεγχο και στο ποσό των € 30.000 για τον φορολογικό έλεγχο.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 16.629.372 μετοχών που αναλογούν στο 80,810% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

Θέμα 6ο: Ανακοίνωση της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο μέλους του σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Ανακοινώθηκε, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, η με την από 10.05.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρακτικό Νο 1874/10.05.2018) εκλογή ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., του κ. Ιωάννη Μενάγια του Ανδρέα σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Σπυρίδωνος Μανιά.

Θέμα 7o: Εκλογή μέλους της κατ’ άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 Επιτροπής Ελέγχου.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα τον ως άνω αντικαταστάτη του κ. Σπυρίδωνος Μανιά, κ. Ιωάννη Μενάγια του Ανδρέα, ως μέλος της κατ’ άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 Επιτροπής Ελέγχου.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 16.629.372 μετοχών που αναλογούν στο 80,810% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

Θέμα 8o: Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου κατά τις διατάξεις του Ν. 3156/2003, μέχρι ποσού € 8.000.000, για αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού και παρέσχε στο Διοικητικό Συμβούλιο τις απαιτούμενες για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης εξουσιοδοτήσεις.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 16.629.372 μετοχών που αναλογούν στο 80,810% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

Θέμα 9o: Έγκριση σύμβασης κατ’ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών διοίκησης και συμβουλευτικών υπηρεσιών της μητρικής εταιρείας ΑUSTRIACARD AG προς την εταιρεία.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 16.629.372 μετοχών που αναλογούν στο 80,810% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.