Log in

J&P ΑΒΑΞ: Χωρίς απαρτία η Γενική Συνέλευση

Σε β’ Eπαναληπτική Συνέλευση παραπέμπονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που αφορούν στην αυξομείωση του μετοχικού κεφαλαίου της J&P ΑΒΑΞ, καθώς ούτε σήμερα επιτεύχθηκε απαρτία στη Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας στο ΧΑ, στις 14/08/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. είχε προγραμματιστεί στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Ν. Αττικής, οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αρ. 16 η Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας J&P ΑΒΑΞ για συζήτηση και λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα: Μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από ευρώ 0,58 σε ευρώ 0,30 με συνέπεια την μείωση του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 21.743.358,00 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών.

2ο Θέμα: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 20 εκατ. με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης σε όλους τους μετόχους της, με τιμή έκδοσης ευρώ 0,45/μετοχή και την έκδοση 44.444.444 νέων κοινών μετοχών

3ο Θέμα: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού.

Κατά τη συνεδρίαση της ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ουδείς μέτοχος παραστάθηκε.

Επομένως, η παρούσα Γενική Συνέλευση με το ως άνω ποσοστό των 0,000% ΔΕΝ διαθέτει την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, τόσο για τη χορήγηση ή μη άδειας στους μετόχους που δήλωσαν μετά την ημερομηνία καταγραφής, ήτοι μετά τις 10/08/2018 την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στη Συνέλευση όσο και για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ως άνω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Θα ακολουθήσει νέα Πρόσκληση για τη σύγκληση Β΄ Επαναληπτικής Συνέλευσης.