Log in

Η ΔΕΗ καταγγέλλει διαστρεβλώσεις και πολιτικές σκοπιμότητες στην κριτική για το εξάμηνο

Για ανύπαρκτα ζητήματα και άστοχες οικονομικές «αναλύσεις» κάνει λόγο η διοίκηση της ΔΕΗ, απαντώντας σε σειρά δημοσιευμάτων και σε δηλώσεις πολιτικών, σχετικά με την πορεία των αποτελεσμάτων της επιχείρησης.

Γράφει ο: 

Με ανακοίνωσή της, η διοίκηση της εισηγμένης δίνει απαντήσεις σε όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, μετά από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης, καθώς υπήρχαν σαφείς και συγκεκριμένες σημειώσεις, ως προς τη συγκρισιμότητα των μεγεθών με το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Συγκεκριμένα, στη σημερινή ανακοίνωση με τίτλο: «Η διαστρέβλωση πού αποσκοπεί;», επισημαίνεται:

«Για μία ακόμη φορά, συγκεκριμένες πλευρές, ΜΜΕ και πολιτικοί, έβαλαν τις τελευταίες ημέρες στο στόχαστρο τη ΔΕΗ, ανακινώντας ανύπαρκτα ζητήματα και προβαίνοντας σε άστοχες οικονομικές «αναλύσεις». Συγκεκριμένα:

1. Συγκρίνουν δημοσιευθέντα το 2017 αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2017, οπότε εμφανίζονταν κέρδη προ φόρων € 31,1 εκατ., με τα οικονομικά αποτελέσματα της ίδιας περιόδου, όπως αυτά δημοσιεύθηκαν πρόσφατα, όπου εμφανίζονται (πάντα για το α΄ εξάμηνο 2017) ζημίες προ φόρων € 249,5 εκατ. Ωστόσο δεν «κατάλαβαν», αν και αναφέρεται ξεκάθαρα, ότι η παρουσίαση φέτος για λόγους συγκρισιμότητας αφορούσε μέρος των αποτελεσμάτων του α΄ εξαμήνου του 2017, και συγκεκριμένα αυτά των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων χωρίς τις επιπτώσεις από διακοπτόμενες δραστηριότητες, όπως κυρίως η επίπτωση από την πώληση του ΑΔΜΗΕ συνολικού ύψους € 198,6 εκατ.

2. Αναφέρονται στην αναμόρφωση των οικονομικών μεγεθών του α΄ εξαμήνου 2017 «πληροφορώντας» ότι δήθεν αυτή έγινε με την πρόσφατη ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του α΄ εξαμήνου 2018, ενώ είχε με πλήρη ενάργεια ανακοινωθεί από τη ΔΕΗ μαζί με τις επιπτώσεις της στα οικονομικά αποτελέσματα κατά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων του 2017. Έτσι ενημερώθηκε με πληρότητα και εγκυρότητα το επενδυτικό κοινό και κάθε αρμόδιος φορέας, οι οποίοι την αξιολόγησαν στις σωστές τους διαστάσεις. Η ανακοίνωση αυτή έγινε και μέσω του επίσημου δελτίου Τύπου των αποτελεσμάτων, καθώς και στην τηλεδιάσκεψη με τους οικονομικούς αναλυτές. Αυτό σημαίνει ότι ήταν πλήρως γνωστή στις τράπεζες εν όψει της αναχρηματοδότησης των Κοινοπρακτικών δανείων συνολικού ύψους 1,3 δισ. ευρώ.

Ως προς την ουσία, όπως αναλύεται διεξοδικά στις δημοσιευθείσες οικονομικές καταστάσεις του 2017, η αναμόρφωση των αποτελεσμάτων αφορούσε α) την αναγνώριση αναβαλλόμενου φόρου ενεργητικού επί της υποχρέωσης για το μειωμένο τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας των συνταξιούχων και β) την εφαρμογή ενδεδειγμένης μεθόδου εκτίμησης για τον υπολογισμό του ποσού της διατεθείσας και μη τιμολογηθείσας ενέργειας. Η συνολική επίπτωση της αναμόρφωσης στα οικονομικά αποτελέσματα μετά φόρων του α΄ εξαμήνου του 2017 ήταν η μείωσή τους κατά €27,6 εκατ. χωρίς καμία ταμειακή διάσταση.

Κάθε κριτική για τις δράσεις και τη λειτουργία της ΔΕΗ είναι ασφαλώς απαραίτητη, και βέβαια καλοδεχούμενη. Η πολεμική όμως και η διαστρέβλωση πού αποσκοπούν; Πάντως, όχι στην προστασία του επενδυτικού κοινού, και ιδιαίτερα των μικρομετόχων, που δεν έχουν τη δυνατότητα έρευνας και ανάλυσης, ούτε βέβαια γίνεται για το συμφέρον της Επιχείρησης, το οποίο κατά τα φαινόμενα τους αφήνει παγερά αδιάφορους.

Τέλος, προς αποφυγή κάθε παρερμηνείας που μπορεί να προκύψει από σχετικό δημοσίευμα ηλεκτρονικού Τύπου, διευκρινίζεται ότι η αποχώρηση του κ. Γ. Αγγελόπουλου από τη θέση του Γενικού Διευθυντή, ύστερα από μια άκρως ευδόκιμη και επιτυχή θητεία, είχε ήδη προγραμματισθεί με Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου από τον Δεκέμβριο του 2016. Με την Απόφαση αυτήν, ο Διευθύνων Σύμβουλος είχε παρατείνει τη θητεία του κ. Γ. Αγγελόπουλου από 19.12.2016 –ημερομηνία κατά την οποία έληξε η δεύτερη πενταετής θητεία του– για έναν χρόνο, έως 19.12.2017. Ήδη ο κ. Αγγελόπουλος έχει τοποθετηθεί μέλος του Δ.Σ. του ΔΕΔΔΗΕ».