Log in

Αύξηση κύκλου εργασιών και κερδοφορίας για την Παπουτσάνης

Σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών, κατά 16,7% κατέγραψε για το 2018 η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, ενώ τα προ φόρων κέρδη της εταιρείας διπλασιάσθηκαν ανερχόμενα στο 1,1 εκατ. ευρώ, από 0,5 εκατ. ευρώ του 2017.


Για τη χρήση 2018, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 24,2 εκατ. έναντι € 20,8 εκατ. το 2017.Οι εξαγωγές της Παπουτσάνης ενισχύθηκαν περαιτέρω κατά 24% και ανήλθαν σε €10 εκατ. στη χρήση 2018, που αντιπροσωπεύει ποσοστό 41% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι €8,1 εκατ. της προηγούμενης χρήσης, που αντιστοιχούσε σε ποσοστό 39% του κύκλου εργασιών.

Το μικτό κέρδος κατά τη χρήση 2018 ανήλθε σε 6,7 εκατ. ευρώ έναντι 5,8 εκατ. στη χρήση 2017, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,1%, επηρεαζόμενο θετικά από την ανάπτυξη πωλήσεων.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,06 εκατ. ευρώ, έναντι 0,54 εκατ. ευρώ το 2017, ενώ τα κέρδη μετά φόρους διαμορφώθηκαν σε 1,1 εκατ. ευρώ έναντι 0,42 εκατ. ευρώ το 2017.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) άγγιξαν τα 2,9 εκατ. ευρώ, έναντι 2,3 εκατ. ευρώ το 2017, αυξημένα κατά 24,5%.

Η βελτίωση της κερδοφορίας της Παπουτσάνης επηρέασε θετικά και τις λειτουργικές ταμειακές ροές οι οποίες ανήλθαν σε 3,6 εκ. ευρώ το 2018, έναντι 2,4 εκ. ευρώ το 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 49%.