Log in

Intertech: Στις 6 Σεπτεμβρίου η ΓΣ

Την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Ιντερτέκ.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της εταιρείας, κατόπιν απόφασης του που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του την 10η Αυγούστου 2019 καλεί τους  Μετόχους της Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την  6η  Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο Δήμο Ελληνικού  Αττικής, οδός Αφροδίτης αρ. 24 & Ριζούντος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2018 - 31/12/2018, των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01/01/2018 έως 31/12/2018 και απαλλαγή των ορκωτών λογιστών για τη χρήση 01/01/218 έως 31/12/2018.

Θέμα 3ο: Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής τους.

Θέμα 4ο: Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2018 - 31/12/2018 σύμφωνα με την παραγρ. 3 του άρθρου 110 σε συνδυασμό με την παραγρ. 1 του άρθρου 109 του ν. 4548/2018.

Θέμα 5ο: Έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

Θέμα 6ο: Παροχή αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών, συνδεδεμένων με την Εταιρεία όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 32 ν. 4308/2014, με σκοπούς που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

Θέμα 7ο: Επικύρωση σύνθεσης Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

Θέμα 8ο: Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών,  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018.

Θέμα 9ο: Εναρμόνιση Καταστατικού Εταιρείας με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο του ν. 4548/2018 - Τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του καταστατικού της Εταιρείας.

Θέμα 10ο: Έγκριση  συμβάσεων που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 του ν. 4548/2019 (πρώην άρθρο 23α του κν.2190/1920) και είχαν συναφθεί κατά την χρήση 2018.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 17η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο τόπο προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.