Log in

Άβαξ: Έκτακτη ΓΣ στις 20/9 για ΑΜΚ έως 20 εκατ. ευρώ

Σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 20 Σεπτεμβρίου για την μεταξύ άλλων, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έως του ποσού των 20 εκατ. ευρώ, καλεί τους μετόχους της η Άβαξ.

Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1. Προσαρμογή του ύψους του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας στα νέα δεδομένα που προέκυψαν από την μη πραγματοποίηση της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως αυτή είχε αποφασιστεί με την από 27/03/2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των ευρώ ΕΙΚΟΣΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (20.000.000,00 €) με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης σε όλους τους μετόχους της, με τιμή έκδοσης € 0,30/μετοχή και την έκδοση 66.666.666 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

3. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.
4. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων, η Επαναληπτική Συνέλευση θα συνέλθει στις 26 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στην έδρα της Εταιρείας στον ίδιο ως άνω χώρο.