Log in

ElvalHalcor: Καθαρά κέρδη 19,9 εκατ. στο εξάμηνο

Ισχυρή ανάπτυξη παρουσίασε το πρώτο εξάμηνο του 2019 ο όγκος πωλήσεων της ElvalHalcor, η οποία εκμεταλλεύτηκε στο μέγιστο τις συνθήκες στη διεθνή αγορά αλουμινίου, αξιοποιώντας τη μακροχρόνια στρατηγική της και αυξάνοντας τις πωλήσεις σε αγορές και προϊόντα με υψηλή δυναμικότητα και κερδοφορία.

Αλλά και στον κλάδο του χαλκού, παρά την προσωρινή επιβράδυνση της ανάπτυξης και τη μείωση της συνολικής ζήτησης, κατάφερε να αυξήσει μερίδια αγοράς και ποσότητες, βασισμένη στην ηγετική θέση της στην αγορά των σωλήνων και εκμεταλλευόμενη την ανερχόμενη θέση και τη δυναμικότητά της στον τομέα της έλασης.

Αύξηση τζίρου κατά 1,6% στα 1,08 δισ.

Έτσι, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ElvalHalcor παρουσίασε αύξηση κατά 2,6% για το πρώτο εξάμηνο του 2019 σε 1,081 δισ. ευρώ έναντι 1,053 δισ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 3,8%και στηβελτίωση των τιμών κατεργασίας και του μίγματος προϊόντων, ενώ αντίθετα οι τιμές των μετάλλων κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα. Συγκεκριμένα, η μέση τιμή του αλουμινίου ήταν μειωμένη κατά 11,4%, του χαλκού κατά 4,5% και του ψευδαργύρου κατά 10,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα παραπάνω οδήγησαν σε ισχυρή αύξηση τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις και αποτέλεσμα μετάλλου (adjusted EBITDA), που απεικονίζουν καλύτερα την οργανική κερδοφορία της ElvalHalcor και τα οποία βελτιώθηκαν κατά 14,3% αγγίζοντας τα 78,5 εκατ. ευρώ έναντι 68,7 εκατ. ευρώ την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 76,0 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2019 έναντι 83,5 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2018, τα οποία διαμορφώθηκαν σε ζημία 8,3 εκατ. ευρώ για πρώτο εξάμηνο του 2019, έναντι κέρδους 13,8 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2018, ως αποτέλεσμα της πτωτικής πορείας των τιμών των μετάλλων στις διεθνείς αγορές. Από την πτώση αυτή επηρεάστηκαν και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που διαμορφώθηκαν σε 70,1 εκατ. ευρώ έναντι 82,4 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Σημαντική βελτίωση κατά 23,6% παρουσίασε το ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος το πρώτο εξάμηνο του 2019, ως αποτέλεσμα της μείωσης των περιθωρίων των επιτοκίων, η οποία επιτεύχθηκε μέσω της αναδιαπραγμάτευσης των όρων δανεισμού της μητρικής και των θυγατρικών.

Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 19,9 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2019, έναντι 29,5 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή περίοδο του 2018. Η μείωση στην κερδοφορία πριν και μετά από φόρους οφείλεται στα μειωμένα αποτελέσματα μετάλλου, ενώ η οργανική κερδοφορία της ElvalHalcor συνέχισε τη ανοδική της πορεία, όπως απεικονίζεται και στο a-ΕBITDA της περιόδου.

Κλάδος αλουμινίου

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, ο κλάδος του αλουμινίου παρουσίασε αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 4,1%, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε 536 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 3,4%.Τα κέρδη του κλάδου πριν από φόρους ανήλθαν σε 25,3 εκατ. ευρώέναντι 21,4εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδοπαρά την αρνητική επίδραση από τη μεταβολή (μείωση)της τιμής του αλουμινίου σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ το a-EBITDAανήλθε στα 53,7 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2019 έναντι 43,7 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η επίδοση του κλάδου ήταν εξαιρετική, καθώς εκμεταλλεύτηκε κατάλληλα τις συνθήκες της διεθνούς αγοράς αυξάνοντας επιλεκτικά τις πωλήσεις σε προϊόντα και αγορές υψηλής κερδοφορίας, δοκιμάζοντας τα όρια της παραγωγικής δυναμικότητας, η οποία αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης του θερμού ελάστρου.

Για επενδύσεις δαπανήθηκαν περί τα 42,0 εκατ. ευρώ σε πάγιο εξοπλισμό,από τα οποία 38,2 εκατ. ευρώ για τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της έλασης αλουμινίου της μητρικής στις εγκαταστάσεις στα Οινόφυτα στο πλαίσιο του εξελισσόμενου επενδυτικού προγράμματος των 150 εκατ. ευρώ.

 Κλάδος χαλκού

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 και παρά την αρνητική επίδραση απότην πτώση της αυτοκινητοβιομηχανίας, που μείωσε σημαντικά τη συνολική ζήτηση ιδιαίτερα σε προϊόντα έλασης, αλλά και τη μείωση του ρυθμών ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής οικονομίας που επηρέασε όλα τα προϊόντα γενικά, ο κλάδος χαλκούσε επίπεδο όγκου πωλήσεων είχε αύξηση κατά 3,2% έναντι της συγκρίσιμης περιόδου του 2018, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε 545 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 1,9%.Τα κέρδη πριν από φόρουςανήλθαν σε 6,2εκατ. ευρώ έναντι κερδών 11,7 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2018, λόγω της επίδρασης από τηνπτώση των τιμών του χαλκού, ενώ το a-EBITDA παρέμεινε σταθερό στα25εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2019.

Αναφορικά με τις επενδύσεις, δαπανήθηκαν περί τα 8,6 εκατ. ευρώ για επενδύσεις, από τα οποία 3,7 εκατ. ευρώ για το εργοστάσιο των σωλήνων χαλκού στα Οινόφυτα, 0,8 εκατ. ευρώ για το εργοστάσιο της πρώην Μεταλλουργικής Βιομηχανίας Ηπείρουκαι περί τα 4,1 εκατ. ευρώ για ολοκλήρωση των επενδυτικών προγραμμάτων, αλλά και για νέες επενδύσεις στη θυγατρική SofiaMed.

 Προοπτικές δευτέρου εξαμήνου 2019

Για το δεύτερο εξάμηνο του 2019, η ElvalHalcor θα συνεχίσεινα έχειως κύριο στρατηγικό στόχο την επέκτασή της μέσω αύξησης των εξαγωγών της, τόσο στην Ευρώπη όσο και σε αγορές εκτός Ευρώπης, καθώς και την αύξηση των μεριδίων αγοράς της σε βιομηχανικά προϊόντα και την ενίσχυση της δραστηριότητάς σε νέες αγορές με δυναμικές προοπτικές ανάπτυξης.