Log in

Λάτσης: Το Colpo grosso με το Ελληνικό

Πολύ περίεργα πράγματα συμβαίνουν, με την εμβληματική (κατά την κυβέρνηση) επένδυση του Ομίλου Λάτση στο Ελληνικό. Εκεί που θα περίμενε κανείς ότι μετά τις διευκολύνσεις που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, οι ξένοι επενδυτές θα …συνωστίζονταν προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα μικρό μερίδιο έστω στην νέα επένδυση, υπάρχοντες μέτοχοι την «κάνουν».

Γράφει ο: 

Αυτή είναι η πραγματική ουσία του θέματος και όχι η προσχηματική που προσπαθούν να περάσουν στην κοινή γνώμη διάφορα μέσα ενημέρωσης, υποστηρίζοντας ότι η αύξηση κεφαλαίου που ανακοίνωσε χθες η Lamdaθα προσδώσει τάχα στην επένδυση πλήρη ελληνική «ταυτότητα».

Ίσως το αντίθετο να συμβεί, διότι η μη συμμετοχή στην επένδυση των Κινέζων του ομίλου Fosun Group και των Αράβων της Eagle Hills από το Άμπου Ντάμπι, προκαλεί ερωτήματα αν τελικά οι ξένοι επενδυτές είναι τόσο «θερμοί» με το συγκεκριμένο σχέδιο στο οποίο βλέπουν την ευκαιρία να αποκτήσει το παραλιακό «μέτωπο» της Αθήνας, τη δική του ελληνική Ριβιέρα.

Πάντως χθες ανακοινώθηκε από την Lamda Development του ομίλου Λάτση ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει να προχωρήσει με δικά της κεφάλαια της επένδυση στο Ελληνικό κατέχοντας το πλειοψηφικό πακέτο.

Για το σκοπό αυτό προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 650 εκατ. ευρώ και δεσμεύεται να καλύψει το 100% της αύξησης. Παράλληλα στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι θα συμμετάσχουν και οι όμιλοι Olympia (συμφερόντων του Πάνου Γερμανού) και VNK Capital (οικογένεια Κάτσου) που διαθέτουν ποσοστό στην εισηγμένη, στοιχείο που δεν μπορεί να ληφθεί σοβαρά υπόψη διότι πρόκειται για δύο σοβαρούς ομίλους με σταθερή παρουσία στις αγορές.

Συνάγεται επομένως ότι μετά την αποχώρηση των Κινέζων και των Αράβων ο Όμιλος Λάτση θα αναζητήσει επενδυτές που θα συμμετάσχουν με μειοψηφικό ποσοστό και ίσως τότε βρει την ευκαιρία να πουλήσει ακριβότερα την συμμετοχή, αφού το έργο θα έχει ήδη δρομολογηθεί.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση:

Τους τελευταίους μήνες διεξήχθησαν συνομιλίες σε κλίμα καλής συνεργασίας με τους συμμετέχοντες στο επενδυτικό σχήμα Global Investment Group. Ο εθνικός χαρακτήρας του έργου και ο έλεγχος διαχείρισης που αυτός συνεπάγεται, σε συνδυασμό με τα απαιτητικά χρονοδιαγράμματα έναρξης υλοποίησης, δεν επέτρεψαν την επίτευξη συμφωνίας με τρόπο που να ικανοποιεί τα ανωτέρω. Κατά συνέπεια, η Lamda Development αναλαμβάνει το οραματικό έργο του Ελληνικού με ποσοστό 100%. Στρατηγικές συνεργασίες, τόσο σε μετοχικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο επιμέρους αναπτύξεων προβλέπεται να υπάρξουν στο μέλλον, στο πλαίσιο της διαχρονικής στρατηγικής της Εταιρείας και της διεθνούς εμβέλειας αυτού του εμβληματικού έργου» σημειώνει η εταιρεία.

Σύμφωνα με την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου από τα αντληθησόμενα κεφάλαια:

- ποσό €467 εκατομμυρίων θα διατεθεί για συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της κατά 100% θυγατρικής HELLINIKON GLOBAL I S.A.» προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από αυτή για την καταβολή των δύο πρώτων δόσεων του Τιμήματος Αγοραπωλησίας Μετοχών της Ελληνικό ΑΕ, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης και της ως άνω Τροποποιητικής Σύμβασης, ήτοι ποσό €300 εκατομμυρίων θα χρησιμοποιηθεί για την καταβολή της πρώτης δόσης κατά την Ημερομηνία Μεταβίβασης και ποσό €167 εκατομμυρίων θα χρησιμοποιηθεί για την καταβολή της δεύτερης δόσης κατά τη δεύτερη επέτειο από την Ημερομηνία Μεταβίβασης (υπό την προϋπόθεση ότι έως τότε θα έχουν εκδοθεί άδειες δόμησης για όλα τα κτήρια –τοπόσημα (landmarkbuildings), όπως αυτά προσδιορίζονται στο Σχέδιο Γενικής Διάταξης),

- ποσό €133 εκατομμυρίων θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση επιμέρους αναπτύξεων στο πλαίσιο της επένδυσης εντός τριών ετών από την ολοκλήρωση της αύξησης ,

- ποσό €40 εκατομμυρίων θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της εταιρείας εντός τριών ετών από την ολοκλήρωση της αύξησης,

- ποσό €10 εκατομμυρίων θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των εξόδων έκδοσης της προτεινόμενης αύξησης.

Η διοίκηση της εταιρείας προσκαλεί σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 10η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ., στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο King George.