Log in

ΔΕΗ: Δεν εκφέρει γνώμη ο ορκωτός ελεγκτής - Ο καλύτερος dealmaker για τη μετοχή ο Χατζηδάκης

Καλύτερος dealmaker από τον υπουργό Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη, δεν θα μπορούσε να υπάρξει για τη μετοχή της ΔΕΗ, με αφορμή τα εξαμηνιαία οικονομικά αποτελέσματα, που ανακοινώθηκαν το βράδυ της Τρίτης.

Γράφει ο: 

Είναι αξιοσημείωτο ότι με τη κινδυνολογία του κ. Χατζηδάκη για τη πορεία της ΔΕΗ, που θα… κατέρρεε -και μαζί της όλη η Ελλάδα- από τις 8 Ιουλίου, όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας η Νέα Δημοκρατία, μέχρι και το κλείσιμο της Τρίτης (24/9) η μετοχή ενισχύθηκε κατά 21,75%!

Από την πρώτη συνεδρίαση του 2019 μέχρι και στις 24 Σεπτεμβρίου ο τίτλος στο Χρηματιστήριο καταγράφει κέρδη 124,88%! Επιπλέον, από το χαμηλό (1,728 ευρώ) στις 20 Ιουνίου 2019, έως και την Τρίτη (κλείσιμο 2,910) η μετοχή ενισχύεται κατά 68,40%.

Που την είδε την καταστροφή της επιχείρησης και της χώρας ο κ. Χατζηδάκης, όταν μιλούσε για τον ορκωτό ελεγκτή, ο οποίος -ω του θαύματος- δεν εκφράζει γνώμη στο πιστοποιητικό για τα αποτελέσματα εξαμήνου;

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει «Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης (ΔΠΑΕ) 2410. (…) Η επισκόπηση έχει ουσιωδώς μικρότερο εύρος από τον έλεγχο, ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και συνεπώς δεν μας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα που θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου».

Σε άλλο σημείο, ο ορκωτός ελεγκτής σημειώνει: «Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας έκανε να πιστεύουμε ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτιστεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34».

Κυριότεροι κίνδυνοι

Σε κάθε περίπτωση, το ότι η ΔΕΗ αποφεύγει τη χειρότερη δυνατή εξέλιξη, δεν σημαίνει ότι έχει ξεπεράσει οριστικά τον κάβο.

Η ίδια η διοίκηση της επιχείρησης, στην έκθεσή της, που περιλαμβάνεται στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις κάνει αναλυτική αναφορά στους κινδύνους που μπορεί να επηρεάσουν την επιχείρηση.

Μεταξύ άλλων και ψηλά στον κατάλογο των συγκεκριμένων κινδύνων, αναφέρονται οι μακροοικονομικές συνθήκες στη χώρα, καθώς σχεδόν το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και των δραστηριοτήτων βρίσκονται στην Ελλάδα και επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από το οικονομικό περιβάλλον.

Οποιαδήποτε αρνητική μεταβολή επηρεάζει άμεσα τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, την ικανότητα των πελατών να αποπληρώνουν τις οφειλές τους, την ευχέρεια της επιχείρησης να μετακυλύει αυξήσεις στα κόστη της στα τιμολόγια, ή τις δυνατότητες χρηματοδότησης από το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Άλλος σημαντικός κίνδυνος είναι ο πιστωτικός, ενώ το τρέχον οικονομικό περιβάλλον και η παρατεταμένη ύφεση είχαν σημαντικά δυσμενή επίπτωση στη ρευστότητα του ομίλου και της μητρικής. Δεν είναι μόνο η αδυναμία από πολλούς πελάτες να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, αλλά και το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που σταματούν τη λειτουργία τους, λόγω κρίσης, άφησαν ανεξόφλητους λογαριασμούς.

Επίσης, διαπιστώνεται το φαινόμενο αλλαγής προμηθευτή, από πελάτες με συσσωρευμένες οφειλές, με άλλη επωνυμία (άλλο ΑΦΜ), ώστε να παρακάμπτουν τον περιορισμό που επιβάλει το θεσμικό πλαίσιο.

Όλες οι περιπτώσεις, που περιγράφονται αναλυτικά στην έκθεση της διοίκησης της ΔΕΗ και ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τα οικονομικά μεγέθη της, αποτελούν μέρος της πυραμίδας των πολλών κινδύνων, που έχει να αντιμετωπίσει στο άμεσο και το απώτερο μέλλον.

Ωστόσο, τα «μεγάλα βαρίδια» στα αποτελέσματα της μεγαλύτερης ενεργειακής επιχείρησης της χώρας εξακολουθούν να είναι οι κανόνες λειτουργίας της αγοράς, με στρεβλώσεις και φαινόμενα που επηρεάζουν το ανταγωνιστικό σκάλος της. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018, η ΔΕΗ αναγκάστηκε να πληρώσει επιπλέον:

  • 275,3 εκατ. ευρώ για αγορές ενέργειας, λόγω της υψηλότερης Οριακής Τιμής Συστήματος, του υψηλότερου όγκου ποσοτήτων και των δημοπρασιών ΝΟΜΕ.
  • 122 εκατ. ευρώ για αγορά δικαιωμάτων ρύπων.
  • 80,9 εκατ. ευρώ για αγορές ποσοτήτων φυσικού αερίου
  • 30,3 εκατ. ευρώ για υγρά καύσιμα.

Το σύνολο των επιβαρύνσεων αγγίζει τα 508,5 εκατ. ευρώ, ενώ η καταστροφολογία της κυβέρνησης και του αρμόδιου υπουργού δημιουργεί αρνητική εικόνα για την ίδια τη ΔΕΗ, «κόβοντας» τη δυνατότητα πρόσβασης στις διεθνείς αγορές, για την άντληση των αναγκαίων κεφαλαίων.

Με αυτή την τακτική και κόντρα στην πραγματική εικόνα που παρουσιάζουν τα μεγέθη της δημόσιας επιχείρησης, οδηγείται σε μαρασμό, προς όφελος των ανταγωνιστών της, καταλήγοντας να πωληθεί έναντι πινακίου φακής, αν και τα πάγια και τα δίκτυά της αποτελούν ένα ανεκτίμητο εθνικό περιουσιακό στοιχείο και αναντικατάστατο «εργαλείο» για την οικονομία της χώρας.

Σε αντίθεση με όλα αυτά, ο dealmaker υπουργός, επιμένει να καταστροφολογεί και να παρουσιάζει τη ΔΕΗ σχεδόν χρεοκοπημένη και στα πρόθυρα κατάρρευσης.