Log in

SATO: Στις 25 Οκτωβρίου η ΓΣ για τη συμφωνία εξυγίανσης

H υπογραφή συμφωνίας με τους πιστωτές για την εξυγίανση και μεταβίβαση της επιχείρησης στο νέο επενδυτικό σχήμα με την επωνυμία NEOCON, θα συζητηθεί, μεταξύ άλλων, στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εισηγμένης Sato που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Οκτωβρίου.

Τα προς συζήτηση και λήψη απόφασης θέματα της έκτακτης γενικής συνέλευσης είναι τα εξής:

Θέμα 1ο: Έγκριση της από 18/09/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού - συμφωνίας εξυγίανσης – μεταβίβασης επιχείρησης με πιστωτές αυτής και την κατάθεση Αίτησης Άμεσης Επικύρωσης αυτού στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών - Εκούσια Δικαιοδοσία) (κατ' άρθρα 106β και 106δ του Ν. 3588/2007, ως αυτός ισχύει τροποποιηθείς), έγκριση του περιεχομένου της υπογραφείσης την 18/09/2019 Συμφωνίας Εξυγίανσης κατά τα ως άνω άρθρα και όλων των ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και σήμερα.

Θέμα 2ο: Μεταβολή της επωνυμίας της Εταιρείας.

Θέμα 3ο: Αντικατάσταση Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Θέμα 4ο: Επικύρωση εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Θέμα 5ο: Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μελών αυτού.

Θέμα 6ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση της 25ης Οκτωβρίου δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας σε επαναληπτική συνεδρίαση που θα γίνει την 8η Νοεμβρίου χωρίς τη δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως.