Log in

Q&R: Πράσινο για μείωση κεφαλαίου κατά 5,2 εκατ.

Το πράσινο φως για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 5,2 εκατ. ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της κατά το ποσό των 0,19 ευρώ και συνεπώς με την μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από το ποσό των 0,47 ευρώ στο ποσό των 0,28 ευρώ αποφάσισε η ΓΣ της Quality & Reliability.

Ειδικότερα, η Εταιρεία "Quality & Reliability" ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που διενεργήθηκε επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης Νοεμβρίου 2019, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας, και κατά την οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια των αντιπροσώπων τους, μέτοχοι εκπροσωπούντες 14.499.422 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 53,18% επί του συνόλου των 27.264.280 (μετά την αφαίρεση των 80.840 μετοχών) Κοινών Ονομαστικών Μετοχών της Εταιρείας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως:

Αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την διόρθωση των ποσών της μείωσης που αποφασίσθηκε στην επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων της 27ης Σεπτεμβρίου 2019 και συγκεκριμένα αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 5.195.572,80 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά το ποσό των 0,19 ευρώ και συνεπώς με την μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από το ποσό των 0,47 ευρώ στο ποσό των 0,28 ευρώ.

H μείωση θα πραγματοποιηθεί με τον συμψηφισμό των σωρευμένων λογιστικών ζημιών της εταιρείας. Σκοπός της μείωσης είναι να μην εμπίπτει η Εταιρεία στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν.4548/2018.

Έγκυρες ψήφοι 14.499.422 (53,18% επί των μετοχών που έχου