Log in

BriQ Properties: Κέρδη 1,13 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο

Βελτίωση όλων των μεγεθών κατέγραψε BriQ Properties ΑΕΕΑΠ στο πρώτο τρίμηνο του 2020. Τα έσοδά της από ενοίκια αυξήθηκαν 53,7% στα 963.000 έναντι 626.000 ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1,13 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, την 31η Μαρτίου 2020, το χαρτοφυλάκιο περιλάμβανε 25 επενδυτικά ακίνητα συνολικής αξίας 68.183 χιλ. ευρώ έναντι 22 ακίνητων αξίας 59.793 χιλ. ευρώ την 31.12.2019 και 14 ακίνητων αξίας 39.623 χιλ. ευρώ την 31.03.2019.

Στο πρώτο τρίμηνο του έτους η εταιρεία υλοποίησε τρεις νέες επενδύσεις. Συγκεκριμένα απέκτησε δύο επενδυτικά ακίνητα έναντι συνολικού ποσού επένδυσης 4.190 χιλ. ευρώ και απόκτησε άλλο ένα ακίνητο αξίας 4.200 χιλ. ευρώ μέσω εξαγοράς εταιρείας, καταγράφοντας κέρδος από αρνητική υπεραξία (από την απόκτηση της θυγατρικής) ύψους 848 χιλ. ευρώ.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 55,8% σε 634 χιλ. ευρώ, τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, μη συμπεριλαμβανομένων των κερδών από αρνητική υπεραξία από απόκτηση θυγατρικής (848 χιλ. ευρώ), παρουσίασαν αύξηση 77,8% σε 562 χιλ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 1,130 εκατ. ευρώ για την περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2020 (περιλαμβάνουν κέρδη από αρνητική υπεραξία από απόκτηση θυγατρικής ύψους 848 χιλ. ευρώ), έναντι 172 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Τα ταμειακά διαθέσιμα την 31η Μαρτίου 2020 ανήλθαν σε 29,734 εκατ. ευρώ έναντι 37,568 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2019. Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει σήμερα σχεδόν μηδενικό δανεισμό, μετά από αποπληρωμή ομολογιακών δανείων έγινε με στόχο τη μείωση των χρηματοοικονομικών δαπανών.

Επιπτώσεις του κορονοϊού COVID-19

Η διοίκηση της εταιρείας σημειώνει ότι είναι νωρίς για να υπάρξει συνολική και τεκμηριωμένη πρόβλεψη για τον αντίκτυπο των συνεπειών του κορονοϊού COVID-19 στα κέρδη του ομίλου και εταιρείας για το έτος 2020. Με βάση τα μέτρα της πολιτείας που έχουν νομοθετηθεί ή έχουν εξαγγελθεί μέχρι σήμερα, η μείωση των εσόδων από ενοίκια για το 2020 εκτιμάται ότι θα ανέλθει κατ’ ελάχιστον σε 365 χιλ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 10% επί των τρεχόντων ετησιοποιημένων εσόδων των υφιστάμενων ακινήτων της εταιρείας.

Η εταιρεία λαμβάνει μέτρα με στόχο να μετριάσει την επίπτωση της απώλειας του εισοδήματος της από ενοίκια λόγω της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, όπως η μείωση των χρηματοοικονομικών δαπανών με την αποπληρωμή των ομολογιακών δανείων και η μείωση των λειτουργικών της εξόδων, όπου αυτό είναι εφικτό.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας, Άννα Αποστολίδου δήλωσε ότι «επανεξετάζουμε την επενδυτική στρατηγική μας με βάση τις νέες συνθήκες που δημιουργούνται στην αγορά ακινήτων. Η εταιρεία διαθέτει ισχυρή ρευστότητα, έχοντας ταμειακά διαθέσιμα ύψους 15,280 εκατ. ευρώ και γραμμή χρηματοδότησης μέσω ομολογιακού δανείου ύψους 12,728 εκατ. ευρώ. Θα συνεχίσουμε με προσοχή το επενδυτικό μας πρόγραμμα».