Log in

Οι «γραμμές Μαζινό» των εισηγμένων απέναντι στον κορονοϊό

Το απόλυτο και μοναδικό ερώτημα αυτής της περιόδου για τις εισηγμένες εταιρίες είναι, ποιες γραμμές άμυνας έχουν αναπτύξει απέναντι στην κατάρρευση των πωλήσεων το δίμηνο της καραντίνας που προηγήθηκε, αλλά κυρίως πώς θα αντιδράσουν στην επερχόμενη κάμψη, που πιθανότατα θα οδηγήσει σε νέα βαθιά ύφεση την ελληνική οικονομία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «F&M Voice», οι λίγες και υγιείς εισηγμένες έχουν, ήδη, επαρκή ταμειακά αποθέματα για να αντέξουν μέχρι το τέλος του έτους, προχωρώντας ωστόσο σε μία λελογισμένη διαχείριση του κόστους.

Αρκετές άντλησαν, ήδη, νέα δάνεια για να αυξήσουν τη ρευστότητά τους, ενώ οι περισσότερες επανεξετάζουν επενδυτικά προγράμματα και κόστη, ώστε να μπορέσουν να βελτιώσουν περαιτέρω τις ταμειακές ροές τους.

ΟΠΑΠ

Μία από τις πρώτες εταιρίες που ανακοίνωσαν ότι, βελτίωσαν μέσω τραπεζικού δανεισμού την ταμειακή τους ρευστότητα προκειμένου να έχουν κεφάλαιο κίνησης, ήταν ο ΟΠΑΠ. Ο οργανισμός εξασφάλισε πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 325 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2019 και την 01η.04.2020 είχε συνολική διαθέσιμη ρευστότητα 623 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, επανεξετάζεται το επενδυτικό πλάνο και εξετάζονται τα κόστη και από που μπορεί να γίνει εξοικονόμηση.

ΕΛ.ΠΕ.

Η πρόσβαση των Ελληνικών Πετρελαίων σε πιστώσεις αυξήθηκε περαιτέρω, στο α’ τρίμηνο του 2020, κατά 300 εκατ. από ελληνικές και ξένες τράπεζες, κάτι που σε συνδυασμό με τη χρήση υφιστάμενων πιστωτικών γραμμών, είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της ρευστότητας κατά 550 εκατ. ευρώ, συνολικά από την αρχή του έτους.

Ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε στα 1,9 δισ. ευρώ, από 1,52 δισ. ευρώ που ήταν στο περσινό α’ τρίμηνο. Όπως αναφέρει η διοίκηση των ΕΛ.ΠΕ., αξιοποιεί στο έπακρο τη δραστική μείωση των τιμών των πρώτων υλών και του φυσικού αερίου, ενώ παράλληλα επεξεργάζεται και άλλες δράσεις για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις μιας ιδιαίτερα δύσκολης χρονιάς.

MYTILINEOS

Το εξαιρετικό πιστωτικό προφίλ της Mytilineos αποτελεί ισχυρή παρακαταθήκη για την άμυνα του ομίλου απέναντι στην επερχόμενη ύφεση. Να σημειωθεί ότι, η εισηγμένη δεν έχει σημαντικές λήξεις υποχρεώσεων έως το 2022, διαθέτοντας παράλληλα ισχυρή συνολική ρευστότητα της τάξης του 1,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 600 εκατ. είναι μετρητά διαθέσιμα. Ταυτόχρονα, το 70% του επενδυτικού προγράμματος υλοποιείται κανονικά, ενώ το υπόλοιπο 30% έχει τεθεί σε διαδικασία επαναξιολόγησης, αναμένοντας περισσότερα στοιχεία και σαφήνεια αναφορικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19.

ΤΙΤΑΝ

Η μεγαλύτερη εγχώρια τσιμεντοβιομηχανία, δεδομένης της αυξημένης αβεβαιότητας, έδρασε προληπτικά εν αναμονή των εξελίξεων στο α’ τρίμηνο. Συγκεκριμένα, ενίσχυσε τη ρευστότητά της στα 400 εκατ. ευρώ (ταμειακά διαθέσιμα και δεσμευμένες γραμμές χρηματοδότησης), ενώ ελέγχθηκε εξονυχιστικά το πρόγραμμα επενδυτικών δαπανών του ομίλου και ανεστάλησαν δαπάνες ύψους 50 εκατ., που κρίθηκαν προς το παρόν μη απαραίτητες. Επίσης, η Τιτάν εντόπισε τις δυνατότητες περικοπής των δαπανών και προβαίνει σε ενέργειες για τη μείωσή τους κατά τουλάχιστον 33 εκατ. ευρώ.

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

Η εισηγμένη ανακοίνωσε την υπογραφή κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικού ύψους 20 εκατ. ευρώ, με την Τράπεζα Πειραιώς με σκοπό την κάλυψη τρεχουσών και ευρύτερων επιχειρηματικών αναγκών. Το δάνειο είναι διάρκειας δύο ετών, με δυνατότητα παράτασης έως και δύο επιπλέον ετών.

COCA-COLA HBC

Η Coca-Cola HBC ανακοίνωσε πως επαναπροσδιορίζει τις επενδυτικές της προτεραιότητες σε σχέση με το αρχικό πλάνο για το 2020. Θα προβεί σε μείωση άνω των 100 εκατ. ευρώ στις δαπάνες που βρίσκονται στη διακριτική της ευχέρεια, συμπεριλαμβανομένης μείωσης άνω του 50% στα έξοδα μάρκετινγκ σε ποσοστό και μείωση περίπου 20% στις ταμειακές εκροές για κεφαλαιουχικές δαπάνες.

ΟΤΕ

Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε μείωση των εξόδων σε όλους τους τομείς, ώστε να μην υπάρξει καμία αλλαγή στους στόχους που έχει θέσει για επενδύσεις, λειτουργικά κέρδη και ελεύθερες ταμειακές ροές. Δεν πρόκειται, ωστόσο, να γίνουν μειώσεις σε μισθούς ή απολύσεις, όπως διαβεβαίωσε η ηγεσία του ομίλου στην τελευταία τηλεδιάσκεψη.

ΙΑΣΩ

Ο εισηγμένος μαιευτικός όμιλος αποκαλύπτει στην ετήσια έκθεσή του ότι διαθέτει αρκετή ρευστότητα για να αντέξει την κρίση (ταμειακά διαθέσιμα 34 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2019), ενώ παράλληλα έχει, ήδη, εξασφαλίσει νέα έγκριση για γραμμή κεφαλαίου κίνησης.

Του Ανέστη Ντόκα από την έντυπη «F&M Voice» της 21/05/2020