Log in

Έρευνα: 1 στις 2 εταιρείες αυξάνει τις επενδύσεις στην τεχνολογία

Επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες προγραμματίζουν οι επιχειρήσεις, ανά τον κόσμο, σε μια προσπάθεια να μετριάσουν τις επιπτώσεις από μελλοντικές αλλαγές που προκαλεί η πανδημία, όπως η μετάβαση στην απομακρυσμένη εργασία. Ταυτόχρονα, οι εταιρείες αναζητούν πρόσθετες ικανότητες από υφιστάμενα τεχνολογικά εργαλεία, προκειμένου να επιταχύνουν τις διαδικασίες μετάβασης στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Σύμφωνα με έρευνα της Xerox για το μέλλον της εργασίας στη μετά COVID-19 εποχή, το 82% των υπαλλήλων αναμένεται να επιστρέψει στο γραφείο σε 12 με 18 μήνες. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την επάνοδο, οι εταιρείες επενδύουν σε νέους πόρους, που θα υποστηρίζουν ένα υβριδικό μοντέλο εργασίας ανάμεσα στο σπίτι και το γραφείο. Ειδικότερα, το 56% των επιχειρήσεων αυξάνει τα κονδύλια που αφορούν στην Τεχνολογία και το 34% σχεδιάζει την επίσπευση του ψηφιακού μετασχηματισμού στον οργανισμό τους, ως αποτέλεσμα του COVID-19.

“Η πανδημία του COVID-19 τροφοδοτεί τα σχέδια για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των εταιρειών, οι οποίες δίνουν νέα βαρύτητα στην κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων - τόσο με εξοπλισμό, όσο και με λογισμικά”, διαπιστώνει η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 600 ηγέτες του κλάδου της Πληροφορικής από πέντε χώρες (ΗΠΑ, Καναδά, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Γαλλία). Στην έρευνα της Xerox, που διεξήχθη από την ανεξάρτητη εταιρεία Vanson Bourne, τα στελέχη ανέλυσαν τις προκλήσεις που δημιουργήθηκαν από την ξαφνική μετάβαση στην απομακρυσμένη εργασία, με το 72% απαντά ότι δεν ήταν πλήρως έτοιμο από τεχνολογικής πλευράς. Εκτός από την τεχνολογία (29%), τα πιο απαιτητικά σημεία κατά τη διάρκεια της εργασίας από το σπίτι είναι η επικοινωνία μεταξύ ομάδων και συναδέλφων (26%) και η διατήρηση της προσήλωσης (25%).

Ασφάλεια των δεδομένων

Πριν από την εκ των πραγμάτων επιβολή της εργασίας από το σπίτι, το 33% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η ασφάλεια και η προστασία του δικτύου και των προσωπικών δεδομένων αποτελούσε τη μεγαλύτερη ανησυχία τους αναφορικά με την απομακρυσμένη εργασία. Το 24% ανέφερε ως ανησυχία το θέμα της παραγωγικότητας των εργαζομένων, ενώ το 16% επικεντρώθηκε στις τεχνολογικές υποδομές.

Αυτές οι ανησυχίες, σε συνδυασμό με την πεποίθηση του 95% των ερωτηθέντων ότι η διαπροσωπική επικοινωνία είναι σημαντική για την προσωπική ανάπτυξη και την αξιολόγηση του ταλέντου, υποδηλώνουν ότι η εκτεταμένη εφαρμογή της απομακρυσμένης εργασίας δεν θα αντικαταστήσει το παραδοσιακό μοντέλο εργασίας στο γραφείο.

Ωστόσο, τώρα που οι επιχειρήσεις είναι πιο εξοικειωμένες με την απομακρυσμένη εργασία, οι θέσεις και οι πολιτικές των ηγετών και των υπεύθυνων λήψης αποφάσεων στον κλάδο της πληροφορικής, αλλάζουν. Μεταξύ των χωρών που ερωτήθηκαν, οι ΗΠΑ είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη πιθανότητα να παρουσιάσει αυξημένη εμπιστοσύνη στην εξ αποστάσεως εργασία (86%). Ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο (80%), η Γερμανία (80%), ο Καναδάς (77%) και η Γαλλία (75%). Επιπλέον, το 58% σκοπεύει να αλλάξει την πολιτική τους για την εξ αποστάσεως εργασία, εντός του επόμενου έτους, τονίζοντας την ανάγκη των επιχειρήσεων να υποστηρίξουν ένα υβριδικό περιβάλλον εργασίας. Συνεπώς, οι εργαζόμενοι μπορεί να μην επιστρέφουν στο γραφείο ταυτόχρονα - ή να μην επιστρέψουν καν στο σύνολο τους - αλλά είναι εμφανής η ανάγκη των εταιρειών να υποστηρίξουν ένα υβριδικό εργασιακό μοντέλο για το άμεσο μέλλον.

Κενά στην τεχνολογία

Η γρήγορη μετάβαση στην απομακρυσμένη εργασία ήταν δύσκολη - σύμφωνα με την έρευνα - για τις περισσότερες επιχειρήσεις, με μόνο το 28% των ερωτηθέντων να λέει ότι ήταν πλήρως έτοιμο και το 29% να αναφέρει την τεχνολογία ως το μεγαλύτερο πρόβλημα. Μεταξύ των χωρών στις οποίες έγινε η έρευνα, η Γαλλία ήταν η χώρα με τη μικρότερη πιθανότητα να είναι πλήρως προετοιμασμένη για την ξαφνική μετάβαση στην απομακρυσμένη εργασία, ενώ οι ΗΠΑ ήταν η χώρα που είναι πιο πιθανό να είναι πλήρως έτοιμη για τη μετάβαση αυτή. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στην τεχνολογία, οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι οι μεγαλύτερες προκλήσεις τους ήταν η εξ αποστάσεως υποστήριξη ζητημάτων πληροφορικής (35%), οι ανεπαρκείς λύσεις ροών εργασίας (27%), η έλλειψη εργαλείων επικοινωνίας και συνεργασίας (22%), καθώς και η απουσία λύσεων που βασίζονται στο cloud (10%). Επίσης, το 85% των ηγετών των επιχειρήσεων δήλωσε ότι στερήθηκαν την προσβασιμότητα και την ευκολία χρήσης των εκτυπωτών τους στο γραφείο.

Προτεραιότητες

Ως αποτέλεσμα των τεχνολογικών κενών που αποκαλύφθηκαν με το μεγαλύτερο μέρος του εργατικού δυναμικού να εργάζεται απομακρυσμένα, το 70% των υπεύθυνων λήψης αποφάσεων στην πληροφορική επανεκτιμά τον προϋπολογισμό. Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις αυξάνουν τις επενδύσεις σε πόρους απομακρυσμένης τεχνολογίας (55%) ή σε πόρους που υποστηρίζουν ένα υβριδικό μοντέλο εργασίας (40%). Οι επιχειρήσεις, εξαιτίας της πανδημίας, επενδύουν κατά προτεραιότητα σε λύσεις λογισμικού που βασίζονται στο cloud (65%), στην απομακρυσμένη υποστήριξη σε θέματα πληροφορικής (63%), καθώς και σε software που προωθούν τη συνεργασία (52%).

Ο εξοπλισμός, όπως οι φορητοί υπολογιστές και οι εκτυπωτές, αποτέλεσε ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα, ειδικά για εταιρείες που εδρεύουν στη Γαλλία, με το 22% των ερωτηθέντων να το κατατάσσουν ως τη σημαντικότερη ανάγκη όσον αφορά στην τεχνολογία, την παραγωγικότητα και τη συνολική εργασιακή τους εμπειρία.