Log in

Κυριακίδης: Επιστροφή κεφαλαίου 0,17 ευρώ και επέκταση σκοπού σε εμφιάλωση-εμπορία νερού

Η FHL Κυριακίδης γνωστοποιεί ότι σήμερα 27 Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πραγματοποιήθηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της, στην έδρα της στο Βιοτεχνικό Πάρκο Προσοτσάνης (ΒΙΟ.ΠΑ.) του Δήμου Προσοτσάνης της ΠΕ Δράμας.


Στη εν λόγω γενική συνέλευση συμμετείχαν (ήτοι παρέστησαν και αντιπροσωπεύτηκαν) 10 μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν 18.099.334 μετοχές, που εκπροσωπούν ποσοστό 73,95% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η γενική συνέλευση συζήτησε και έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Ενέκρινε ομόφωνα: α) τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1.1.2013 ως 31.12.2013 σε εταιρικό και ενοποιημένο επίπεδο, καθώς και τις σημειώσεις που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους, β) την από 26.3.2014 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.1.2013 ως 31.12.2013 και γ) την από 26.3.2014 έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων (εταιρείας και ομίλου) χρήσης 1.1.2013 ως 31.12.2013. Η απόφαση ελήφθη με 18.099.334 ψήφους ήτοι 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών.

2. Αποφάσισε ομόφωνα την διάθεση των κερδών χρήσης 2013, ποσού 10.406.741,42€, με τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ποσού 485.727,40€, την μη διανομή μερίσματος, τον σχηματισμό αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων του Ν.3299/2004, ποσού 8.105.192,00€ και δεσμευμένου αποθεματικού επενδύσεων του Ν. 3299/2004, ποσού 412.216,65€ και μεταφορά των υπολοίπων κερδών εις νέο, ποσού 1.403.605,37€. Η απόφαση ελήφθη με 18.099.334 ψήφους ήτοι 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών.

3. Αποφάσισε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας από την ευθύνη οποιασδήποτε φύσεως αναφορικά με τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση εν γένει της χρήσεως 2013 [1.1.2013 - 31.12.2013], εταιρικής και ενοποιημένης. Η απόφαση ελήφθη με 18.099.334 ψήφους ήτοι 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών.

4. Αποφάσισε ομόφωνα και εξέλεξε για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου της χρήσης 2014 ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Παναγιώτη Παπακωνσταντίνου του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αθηνών (οδός Φωκ. Νέγρη αριθ. 3, ΤΚ 11257), κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΖ 521065/4-12-2007 Τ.Α. Πειραιά και με Α.Μ. ΣΟΕΛ 16651 (μέλος της Σ.Ο.Λ.Α.Ε) και ως αναπληρωματικό τον κ. Γεώργιο Σταματίου του Παρασκευά, κάτοικο Αθηνών (οδός Φωκ. Νέγρη αριθ. 3, ΤΚ 11257), κάτοχο του Α.Δ.Τ. Λ 176324/1980 Τ.Α. Χαλανδρίου και με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14771 (μέλος της Σ.Ο.Λ.Α.Ε). Η απόφαση ελήφθη με 18.099.334 ψήφους ήτοι 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών.

5. Ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές - αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την χρήση 2013 (1.1.2013 έως 31.12.2013), συνολικού ποσού (προ φόρων) εννιακοσίων οχτώ χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (908.400,84 00€). Η απόφαση ελήφθη με 18.099.334 ψήφους ήτοι 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών..

6. Αποφάσισε ομόφωνα την προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2014 (1.1.2014 έως 31.12.2014) μέχρι του συνολικού ποσού των οχτακοσίων χιλιάδων ευρώ (800.000,00€). Η απόφαση ελήφθη με 18.099.334 ψήφους ήτοι 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών.

7. Αποφάσισε ομόφωνα την πραγματική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν εξήντα χιλιάδων επτακοσίων δεκαοχτώ ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (4.160.718,55€) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό δεκαεπτά λεπτών (0,17€) και επιστροφή στους μετόχους, με καταβολή μετρητών, του ποσού των δεκαεπτά λεπτών (0,17€) για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν, εξουσιοδότησε δε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες προς υλοποίηση της άνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Η απόφαση ελήφθη με 18.099.334 ψήφους ήτοι 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών.

8. Αποφάσισε ομόφωνα την επέκταση του εταιρικού σκοπού με την ίδρυση και λειτουργία μονάδας εμφιάλωσης νερού και την εμπορία εμφιαλωμένου νερού. Η απόφαση ελήφθη με 18.099.334 ψήφους ήτοι 100% των εκπροσωπούμενων μετοχώνΗ Γενική Συνέλευση έλαβε την ως άνω απόφαση προκειμένου να καταστεί δυνατή η χορήγηση στην εταιρεία άδειας βιομηχανικής χρήσης νερού για εμφιάλωση σε υφιστάμενη γεώτρησή της.

9. Αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορούν τον εταιρικό σκοπό και το μετοχικό κεφάλαιο, αντιστοίχως. Η απόφαση ελήφθη με 18.099.334 ψήφους ήτοι 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών.

10. Αποφάσισε ομόφωνα την παροχή εταιρικής εγγύησης, μέχρι του ποσού των εκατό πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00€), υπέρ της θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΕΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Η απόφαση ελήφθη με 18.099.334 ψήφους ήτοι 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών

11. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε τους μετόχους σχετική με την φορολογική αντιμετώπιση, κατόπιν έκδοσης του Ν. 4254/2014, των αφορολόγητων αποθεματικών, ύψους 3.397.862,16 €, που υπήχθησαν στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013 με την από 6.12.2013 απόφαση της Έκτακτης γενικής Συνέλευσης των μετόχων.