Προειδοποίηση
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 43
Log in

Νίκας: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος του ΔΣ

Η Νίκας ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2019, ο κος Γεώργιος Nίκας υπέβαλε την παραίτηση του από τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και μέλους αυτού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κύπρου: Στις 20/3 θα καταβληθούν οι τόκοι τριμηνίας

Στις 20 Μαρτίου 2011 θα καταβληθούν οι τόκοι της τριμηνίας 20/12/2010 -19/03/2011 των Αξιογράφων Κεφαλαίου 12/2007 της Τράπεζας Κύπρου που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου με κωδικό BCSC/ΤΡΚΑΓ.
Στις 20 Μαρτίου 2011 θα καταβληθούν οι τόκοι της τριμηνίας 20/12/2010 -19/03/2011 των Αξιογράφων Κεφαλαίου 12/2007 της Τράπεζας Κύπρου που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου με κωδικό BCSC/ΤΡΚΑΓ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ως ημερομηνία αρχείου (Record Date) ορίσθηκε η 10η Μαρτίου 2011, δηλαδή δικαιούχοι του τόκου θα είναι οι επενδυτές που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου στις 10 Μαρτίου 2011.

Επίσης δικαιούχοι του τόκου θα είναι και οι επενδυτές οι οποίοι θα είναι κάτοχοι (αποδέκτες) αξιών βάσει εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία αρχείου.

Ως ημερομηνία αποκοπής (ex-interest date) ορίστηκε η 8η Μαρτίου 2011. Το επιτόκιο των Αξιογράφων Κεφαλαίου 12/2007 για την τριμηνία 20/12/2010 -19/03/2011 είναι 2,274%.

Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι σήμερα ο ηγετικός χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο. Το Συγκρότημα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις, φάκτοριγκ, χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες, διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, και ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής.

Η Τραπεζα Κυπρου λειτουργεί μέσω 567 καταστημάτων, από τα οποία 201 λειτουργούν στη Ρωσία, 174 στην Ελλάδα, 141 στην Κύπρο, 23 στην Ουκρανία, 12 στη Ρουμανία, 11 στην Αυστραλία, 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο και 1 στα Channel Islands. Επιπλέον, η Τράπεζα λειτουργεί 8 καταστήματα αντιπροσωπείας στη Ρωσία, τη Ρουμανία, την Ουκρανία, τον Καναδά και τη Νότια Αφρική. Το Συγκρότημα εργοδοτεί 11.929 άτομα διεθνώς.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2010, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων του Συγκροτήματος ανερχόταν σε €41,96 δισ. και τα Ίδια Κεφάλαια του σε €2,39 δισ. Οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.