Προειδοποίηση
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 43
Log in

Eλληνικές αεροπορικές: Κραυγή αγωνίας

Απώλειες και ζημιές πολλών εκατ. ευρώ μετρούν, ήδη, οι ελληνικές αεροπορικές εταιρίες, λίγες εβδομάδες μόλις μετά την επιβολή των απαγορεύσεων λόγω του κορονοϊου, με αποτέλεσμα την έντονη ανησυχία για την επόμενη ημέρα του κλάδου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μείωση ζημιών για τον όμιλο ΑΛΚΟ

O ενοποιημένος κύκλος εργασιών της 31.12.2010 του Ομίλου ΑΛΚΟ ανήλθε σε 258,51 εκατ. € έναντι 234,53 εκατ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2009, σημειώνοντας αύξηση κατά 10,22%, ενώ οι ζημιές του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 0,91 εκατ.
O ενοποιημένος κύκλος εργασιών της 31.12.2010 του Ομίλου ΑΛΚΟ ανήλθε σε 258,51 εκατ. € έναντι 234,53 εκατ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2009, σημειώνοντας αύξηση κατά 10,22%, ενώ οι ζημιές του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 0,91 εκατ.

Ειδικότερα, το μεγαλύτερο ποσοστό του κύκλου εργασιών, ήτοι το 93,77 %, πραγματοποιήθηκε στην Γερμανία από τις Γερμανικές εταιρείες του Ομίλου οι οποίες ενισχύουν τα αποτελέσματα τους, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την Ελλάδα ανήλθε σε 5,58 % και για τις λοιπές χώρες σε 0,65 %.

Τα Μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν την 31.12.2010 σε 45,69 εκατ. € έναντι 37,73 εκατ. € της αντίστοιχης περσινής χρήσης και παρουσίασαν αύξηση κατά 21,09 %.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕBITDA) του Ομίλου ανήλθαν την 31.12.2010 σε 23,86 εκατ. € έναντι 19,10 εκατ. € πέρυσι παρουσιάζοντας αύξηση κατά 24,9%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων του Ομίλου ανήλθαν στις 31.12.2010 σε 8,74 εκατ. € έναντι κερδών 1,50 εκατ. € την 31.12.2009.

Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν την 31.12.2010 σε 7,19 εκατ. € έναντι 0,51 εκατ. € την 31.12.2009 παρουσιάζοντας μεγάλη αύξηση.

Τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου ανήλθαν την 31.12.2010 σε 3,28 εκατ. € έναντι ζημιών -0,83 εκατ. € την 31.12.2009.

Τα συνολικά κέρδη-ζημίες μετά από φόρους και κέρδη που αναλογούν σε μη ελέγχουσες συμμετοχές του Ομίλου ανήλθαν την 31.12.2010 σε -0,91 εκατ. € έναντι -4,47 εκατ. € την αντίστοιχη περσινή χρήση.
Σε επίπεδο μητρικής εταιρίας, ο κύκλος εργασιών ανήλθε την 31.12.2010 σε 17,55 εκατ. € έναντι 17,97 εκατ. € την 31.12.2009 παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,37%.

Τα μικτά κέρδη της εταιρείας ανήλθαν σε 1,54 εκατ. € την 31.12.2010 έναντι 2,84 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο παρουσιάζοντας μείωση κατά 45,80 %. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕBITDA) της εταιρείας ανήλθαν σε 0,2 εκατ. € έναντι -1,27 εκατ. € την αντίστοιχη περσινή περίοδο παρουσιάζοντας βελτίωση.

Τα κέρδη-ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων της εταιρείας ανήλθαν την 31.12.2010 σε -1,51 εκατ. € έναντι -3,01 εκατ. € την 31.12.2009.

Τα κέρδη-ζημιές προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν την 31.12.2010 σε -0,63 εκατ. € έναντι -2,29 εκατ. € την αντίστοιχη περσινή χρήση παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 72,4 %.

Τα κέρδη-ζημιές μετά από φόρους της εταιρείας ανήλθαν την 31.12.2010 σε -1,12 εκατ. € έναντι -2,40 εκατ. € την 31.12.2009.