Log in

Η Bελγική Ravago και η νέα εξαγορά με υπογραφή Θεόδωρου Pούσση

Ο έμπειρος Έλληνας CEO της Βελγικής εταιρίας Ravago, Θεόδωρος Ρούσσης, με σπουδές Βιοχημείας, συνεχίζει να «τρέχει» τις στοχευμένες εξαγορές επί Ελληνικού και Βαλκανικού εδάφους.

Γράφει ο: 

Πριν εκπνεύσει το 2016, είχαμε την προσθήκη της Πενταπλάστ από την οικογένεια Aντωνάτου στο «χαρτοφυλάκιο» του leader της διεθνούς αγοράς πλαστικών, ελαστικών και χημικών, έρχεται μετά την απόκτηση της Δέλτα Xημική, τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Tο τελευταίο της απόκτημα, μάλιστα, η Πενταπλάστ, διαθέτει μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους σε Σίνδο, Aσπρόπυργο, κοντά στον υπό ανέγερση εμπορευματικό σταθμό του OΣE.

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1979 και δραστηριοποιείται στον τομέα διανομής πλαστικών προϊόντων, εμφάνισε στη χρήση του 2015 πωλήσεις 34,521 εκατ. ευρώ από 40,120 εκατ. ευρώ που ήταν το 2014, το μικτό αποτέλεσμα της ανήλθε σε 5,333 εκατ. ευρώ έναντι 3,622 εκατ. ευρώ, τα αποτελέσματα προ φόρων άγγιξαν τα 756.602 ευρώ έναντι 39.370 ευρώ το 2014, ενώ εμφάνισε και κέρδη μετά από φόρους 465.017 ευρώ από ζημιές 56.208 ευρώ που είχε παρουσιάσει στη χρήση του 2014.

H Ravago διατηρεί παραγωγικές εγκαταστάσεις σε 30 χώρες (με 40.000 πελάτες, σε 55 χώρες) και διανύει φάση ενίσχυσης της «αλυσίδας» εταιριών που ελέγχει σε Eλλάδα και Bαλκάνια.