Log in

Κοινή Υπουργική Απόφαση δίνει στις επιχειρήσεις σημαντικά κίνητρα για την ανάπτυξη της έρευνας μέσω ΕΣΠΑ

Σημαντικά κίνητρα για την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων και τη συμμετοχή σε ερευνητικά έργα ΕΣΠΑ δίνει στις επιχειρήσεις Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που προβλέπει φοροαπαλλαγές για επιχειρήσεις που καινοτομούν.

Τα «κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας επιχειρήσεων» καθορίζει η ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β' 2351/ 11.07.2017) και η οποία αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό θεσμικό εργαλείο για την στήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων μέσω της φοροαπαλλαγής που παρέχεται για δαπάνες ερευνητικού εξοπλισμού και επιστημονικών οργάνων.

Επιπλέον, η συγκεκριμένη ΚΥΑ ισχυροποιεί το νομικό πλαίσιο υλοποίησης όλων των έργων κρατικών ενισχύσεων και υποδομών στον τομέα της Έρευνας και της Καινοτομίας.

Συγκεκριμένα, η απόφαση αυτή, σε συνδυασμό με τον Φορολογικό Κώδικα, προβλέπει ότι οι δαπάνες που σχετίζονται με αποσβέσεις εξοπλισμού,ο οποίος χρησιμοποιείται για τις ανάγκες υλοποίησης ερευνητικών έργων, θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγματοποίησης τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό 30%.

Συνέπεια αυτής της ρύθμισης είναι ότι στη μέση διάρκεια ζωής ενός ερευνητικού έργου αποσβένονται πλήρως οι δαπάνες που προκύπτουν, ενώ εάν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο, ο ωφελούμενος μπορεί να επιχορηγηθεί για το σύνολο της σχετικής επιλέξιμης δαπάνης.

Επιπλέον, διευρύνονταιτα κριτήρια χαρακτηρισμού των εν λόγω δαπανών,ενώ παράλληλα εισάγονται σαφείς και πιο ευνοϊκές διατάξεις για καινοτόμες επιχειρήσεις, αφού πλέον θα συμπεριλαμβάνονται οι αποσβέσεις τόσο για κτίρια όσο και για λειτουργικές δαπάνες.

Η συγκεκριμένη Κοινή Υπουργική Απόφαση αφορά ολόκληρο το οικονομικό έτος 2017, ενώ οι αυξημένοι συντελεστές απόσβεσης 40% ισχύουν ήδη από τη δημοσίευση του σχετικού νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 11.5.2016.


Θ.I.Ξ.