Log in

ΕΤΕπ: Σύμβαση τιτλοποίησης ύψους 250 εκατ. ευρώ με την Alpha Bank

Την υπογραφή σύμβασης τιτλοποίησης ύψους 250 εκατ. ευρώ με την Alpha Bank με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), το οποίο αποτελεί τον πυρήνα του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη, που έχει θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ Βέρνερ Χόιερ επισήμανε ότι η σημαντική αυτή πράξη, η οποία έχει στόχο να αποκαταστήσει την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης σε προσιτή χρηματοδότηση μέσα από τη συμμετοχή της ΕΤΕπ ως βασικού επενδυτή σε μια συναλλαγή τιτλοποίησης την οποία διενήργησε η Alpha Bank.

Η σύμβαση με την Alpha Bank υπογράφηκε σε δημόσια τελετή στην Αθήνα παρουσία του προέδρου της ΕΤΕπ Βέρνερ Χόιερ και του διευθύνοντος συμβούλου της Alpha Bank Δημήτριου Μαντζούνη.

Η συναλλαγή στηρίζεται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, που είναι το χρηματοδοτικό εργαλείο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γίρκι Κατάινεν δήλωσε: "Η σημερινή υπογραφή στην Αθήνα αποτελεί άλλο ένα δείγμα της επιτυχίας του ΕΤΣΕ στην Ελλάδα, η οποία ωφελεί ιδίως τις επιχειρήσεις της χώρας. Η Ελλάδα έχει ήδη αξιοποιήσει τις χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη και είναι απολύτως προς το συμφέρον μας το να συνεχίσει η χώρα να αλλάζει πορεία κινούμενη προς την κατεύθυνση της διατηρήσιμης απασχόλησης και ανάπτυξης. Θα εξακολουθήσουμε να στηρίζουμε την Ελλάδα σε αυτήν την προσπάθεια αυξάνοντας τις δυνατότητες πρόσβασης σε πιστώσεις".

Ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Δημήτριος Μαντζούνης, δήλωσε τα εξής: "Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής τιτλοποίησης δανείων ΜΜΕ αποτελεί σημαντικό βήμα για την αναζωογόνηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας και της ελληνικής οικονομίας. Χαιρετίζουμε τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και μιας διεθνούς επενδυτικής τράπεζας. Η συμμετοχή τους αποδεικνύει την εμπιστοσύνη της αγοράς προς την Alpha Bank και το επιχειρηματικό της χαρτοφυλάκιο".

Ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ κ.Χόιερ πρόσθεσε: "Πρόκειται για την έβδομη πράξη που διενεργεί ο Όμιλος ΕΤΕπ στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ στην Ελλάδα. Η συναλλαγή αυτή αυξάνει το συνολικό ύψος των πράξεων που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ σε περισσότερα από 800 εκατ. ευρώ και τοποθετεί την Ελλάδα μεταξύ των τεσσάρων χωρών που έχουν λάβει τη μεγαλύτερη κατά κεφαλήν στήριξη από το ΕΤΣΕ".

"Αυτό αποδεικνύει τον καταλυτικό ρόλο της ΕΤΕπ και ανταποκρίνεται σε έναν από τους πρωταρχικούς στόχους του ΕΤΣΕ: την προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών, παράλληλα με τα κεφάλαια από τους ιδίους πόρους της ΕΤΕπ και την εγγύηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερος θετικός αντίκτυπος στην πραγματική οικονομία στην Ελλάδα, η στήριξη επιχειρήσεων που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης και η προώθηση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης των νέων. Η συναλλαγή αυτή αποτελεί είναι επίσης ένα πρώτο βήμα που θα βοηθήσει μια μεγάλη ελληνική τράπεζα να επιστρέψει στις κεφαλαιαγορές", πρόσθεσε ο Πρόεδρος κ.Χόιερ.

Η σύμβαση που υπογράφηκε σήμερα συμπεριλαμβάνει την πρωτοβουλία της ΕΤΕπ "Δεξιότητες και θέσεις απασχόλησης - Επενδύσεις για τους νέους", μέσω της οποίας προσφέρονται ανταγωνιστικά επιτόκια στις επιχειρήσεις που προάγουν την απασχόληση των νέων. Η σύμβαση θα συμβάλει ενεργά και αποφασιστικά στην ενίσχυση Ελλήνων επιχειρηματιών, την προώθηση της διατηρήσιμης ανάπτυξης και την τόνωση της απασχόλησης των νέων.

Η ΕΤΕπ εγκαινίασε την πρωτοβουλία "Δεξιότητες και θέσεις απασχόλησης - Επενδύσεις για τους νέους" τον Ιούλιο 2013. Πρόκειται για το πρώτο δανειοδοτικό πρόγραμμα της Τράπεζας που αφορά ειδικά τη στήριξη των νέων. Συμπληρώνοντας τις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές υπέρ της απασχόλησης των νέων, η πρωτοβουλία χρηματοδοτεί προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, προγράμματα κινητικότητας φοιτητών και μαθητευομένων και στοχεύει στην αντιμετώπιση της έλλειψης θέσεων απασχόλησης για νέους στις μικρότερες επιχειρήσεις.

Νέες χρηματοδοτήσεις 1 δισ. ευρώ από την ΕΤΕπ για ΜμΕ

Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα, η ΕΤΕπ συμφώνησε σε γραμμή χρηματοδότησης 1 δισ. ευρώ για μικρομεσαίες και μεσαίας κεφαλαιοποίησης επιχειρήσεις με τις τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό που έχει εγκρίνει ποτέ το διοικητικό συμβούλιο της ΕΤΕπ για ενδιάμεση χρηματοδότησης.

Όπως μετέδιδε το capital.gr, το ποσό αυτό θα διατεθεί μέσα στην επόμενη διετία, ενώ 400 εκατ. ευρώ (100 εκατ. ανά τράπεζα) θα διατεθούν άμεσα στις χρηματοδοτήσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εξωστρεφών και καινοτόμων με κύριο στόχο να δοθεί ώθηση στην νεανική επιχειρηματικότητα και να καταπολεμηθεί η ανεργία των νέων.

Η συμφωνία υπεγράφη σε μια πανηγυρική τελετή μεταξύ του προέδρου της ΕΤΕπ Werner Hoyer και των επικεφαλής των τεσσάρων συστημικών τραπεζών: Δ. Μαντζούνη CEO Alpha Bank, Φ. Καραβία CEO Eurobank, Λ. Φραγκιαδάκη CEO Εθνικής Τράπεζας και Γ. Πουλόπουλο αναπληρωτή CEO Τρ. Πειραιώς.

"Οι τέσσερις συμφωνίες χρηματοδότησης που υπεγράφησαν σήμερα με τις τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες έχουν ιδιαίτερη σημασία καθώς συμβάλλουν με σημαντικό ποσό προς την κατεύθυνση μιας από τις κορυφαίες προτεραιότητες της ΕΤΕπ και ειδικότερα τη βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση. Οι ελληνικές τράπεζες θα βοηθήσουν τις εταιρείες να επεκτείνουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας ειδικά για ταλαντούχους νέους ανθρώπους που είναι το μέλλον της χώρας" τόνισε ο κ. Hoyer εξαίροντας και τη μακροχρόνια στρατηγική συνεργασία της ΕΤΕπ με τις ελληνικές τράπεζες.

Η Alpha Bank έχει συνεργασία 26 ετών με την ΕΤΕπ, ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Δ. Μαντζούνης, επισημαίνοντας ότι με τη σημερινή συμφωνία που πραγματοποιείται σε δύσκολους καιρούς δίνονται νέες προοπτικές στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ενισχύσουν τη ρευστότητα και την ανάπτυξή τους.

"Οι τράπεζες ασχολούμαστε με τη διαχείριση των NPLs αλλά η κύρια δουλειά μας είναι να παρέχουμε χρηματοδοτήσεις και υπάρχουν υγιείς εταιρίες για αυτό" τόνισε ο κ. Μαντζούνης.

Κατά τη διάρκεια της κρίσης η ΕΤΕπ άφησε ανοιχτή τη στρόφιγγα χρηματοδότησης επεσήμανε το διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φ. Καραβίας, αναφέροντας ότι η ΕΤΕπ και η Eurobank έχουν διοχετεύσει από το 2004 κεφάλαια 840 εκατ. ευρώ σε περισσότερες από 3.000 επιχειρήσεις. Ο κ. Καραβίας τόνισε ότι η συμφωνία με την ΕΤΕπ είναι πολύ σημαντική δεδομένου ότι οι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις βρίσκονται σε δυσμενή ανταγωνιστική θέση έναντι των ευρωπαϊκών εξαιτίας ακριβότερου κόστους χρηματοδότησης.

Ο κ. Καραβίας υπογράμμισε επίσης ότι η συγκεκριμένη χρηματοδότηση έχει πολύ ελκυστικούς όρους και συμπλήρωσε πως το μείζον είναι ότι θα χορηγηθεί με κριτήριο τη μείωση της ανεργίας των νέων που κινείται στο 50% και οδηγεί σε μετανάστευση νέους ταλαντούχους ανθρώπους.

"Σε μια στιγμή που η οικονομική ανάκαμψη είναι κρίσιμη για την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας και τη μείωση της ανεργίας έχουμε καθήκον να αναλάβουμε πρωτοβουλίες που θα τονώσουν την αύξηση του ΑΕΠ. Και η σημερινή συμφωνία κινείται σε αυτό το πλαίσιο" είπε ο κ. Φραγκιαδάκης CEO της Εθνικής Τράπεζας, τονίζοντας ότι απώτερος στόχος πρέπει να είναι η προσέλκυση διεθνών κεφαλαίων να επενδύσουν στην Ελλάδα.

Η συμμετοχή και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών στο πρόγραμμα αυτό σηματοδοτεί τον κοινό στόχο των τραπεζών να παράσχουν ρευστότητα στην αγορά και η Εθνική Τράπεζα ανυπομονεί να συνεργαστεί με τις μικρομεσαίες και τις εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης προς την κατεύθυνση γρήγορης απορρόφησης αυτής της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, είπε ο κ. Φραγκιαδάκης.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει μεγάλη έκθεση στις δανειοδοτήσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων με 22 δισ. ευρώ από το σύνολο των 40 δισ. ευρώ του επιχειρηματικούς της χαρτοφυλακίου, τόνισε ο κ. Γ. Πουλόπουλος αναπληρωτής CEO της Τρ. Πειραιώς. "Καλωσορίζουμε τη νέα γραμμή χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ και πιστεύουμε ότι είναι κρίσιμη για πολλά σημαντικά επενδυτικά σχέδια. Είμαστε πεπεισμένοι για τις επενδυτικές ευκαιρίες της χώρας μας και τις προοπτικές των ελληνικών μικρομεσαίων και εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης" τόνισε ο κ. Πουλόπουλος αναφέροντας ότι οι νέες χρηματοδοτήσεις σε συνεργασία με την ΕΤΕπ θα διατεθούν σε ελληνικές ΜμΕ σε λιγότερο από έξι μήνες.