Log in

Ψηλά ο πήχης για την επόμενη μέρα της ΕΤΕ

Η επάνοδος της Εθνικής Τράπεζας στην πρώτη θέση του ελληνικού τραπεζικού χάρτη αποτελεί τον βασικό στόχο της ανανεωμένης διοίκησης του διδύμου Κώστα Μιχαηλίδη - Παύλου Μυλωνά. Η επίτευξη του αποτελεί βασική προτεραιότητα έτσι ώστε η ΕΤΕ, να αναδειχθεί πρώτη επιλογή των συναλλασσόμενων και προτιμητέος συνεργάτης επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

Γράφει ο: 

Η σύγκλιση στο όραμα αυτό αποτελεί και την κοινή συνισταμένη των τοποθετήσεων του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εθνικής στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Τράπεζας. Η προσπάθεια που θα καταβληθεί για συστράτευση όλων των δυνάμεων της ΕΤΕ, φάνηκε ήδη από τον τρόπο που ο κ. Μυλωνάς αντιμετώπισε τα αιτήματα των διαδηλωτών- συνταξιούχων της Εθνικής για το πρόβλημα των επικουρικών συντάξεων : Εμφανίστηκε συναινετικός , έτοιμος για διάλογο αίτημα το οποίο έγινε δεκτό από τους εκπροσώπους των συνταξιούχων τονίζοντας ότι μπορεί να βρεθεί λύση αρκεί κάθε πλευρά να δείξει καλή διάθεση.

Αναφερόμενος στην επιλογή του Παύλου Μυλωνά ως νέου διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας ο Πρόεδρος της ΕΤΕ τόνισε ότι «προέρχεται από τα σπλάχνα της τράπεζας, διαθέτει ήθος και ακεραιότητα, γνώση και εμπειρία για να οδηγήσει την τράπεζα στην επόμενη μέρα.»

Σε σχέση με την τρέχουσα συγκυρία ο κ. Μιχαηλίδης ανάφερε ότι το 2017 οι συνθήκες στην οικονομία βελτιώθηκαν και διευρύνθηκε η πρόσβαση στις αγορές.

Κατά την τοποθέτησή του ο Παύλος Μυλωνάς εκτίμησε ότι το 2017 η Τράπεζα έκανε σημαντική πρόοδο: Κατόρθωσε πρώτη την αποδέσμευση από το ELA . Πέτυχε τους στόχους του SSMγια τα κόκκινα δάνεια και πλέον η απόσταση που την χωρίζει από τους στόχους είναι μικρή.

Η ΕΤΕ πέτυχε την υψηλότερη τιμή κατά την πώληση χαρτοφυλακίου κόκκινων δανείων. Στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου αναδιάρθρωσης προχώρησε στη μεταβίβαση της finansbank και τις πωλήσεις των τραπεζών σε Σερβία, Αλβανία, η Νότια Αφρική απομένει ως το επόμενο βήμα. Η ΕΤΕ ήταν η πρώτη που εξέδωσε καλυμμένο ομόλογο με επιτόκιο χαμηλότερο του 3%.

Πρόσθεσε επίσης ότι η ΕΤΕ διαθέτει τον πιο ισχυρό ισολογισμό, τα μεγαλύτερα περιθώρια ρευστότητας, τον υψηλότερο δείκτη ρευστότητας και υψηλό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. Υπάρχουν όμως προκλήσεις για το μέλλον. Πρέπει να εκμεταλλευτεί τον ισχύ ισολογισμό για χρηματοδότηση οικονομίας. Πρέπει να μειώσει περαιτέρω τα κόκκινα δάνεια, να ενισχύσει την οργανική κερδοφορία.

Σε ότι αφορά την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής άφησε ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα αφού αναγνώρισε το περιορισμένο ενδιαφέρον για την εξαγορά της ενώ για την Εθνική Τράπεζα στην Κύπρο ανακοίνωσε το διαχωρισμό της σε καλή και κακή με όλα τα σενάρια ανοικτά για το μέλλον.

Τέλος αναφερόμενος στον τραπεζικό σύστημα ο CEO της Εθνικής Τράπεζας εκτίμησε ότι παρατηρείται σημαντική πρόοδος με έμφαση στην μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, στις ενδείξεις για αυξημένες χορηγήσεις νέων δανείων στον επιχειρηματικό τομέα και στην επιτυχή υιοθέτηση των νέων λογιστικών προτύπων.