Log in

Στο 9,10% ρίχνει η Εθνική το επιτόκιο των προσωπικών δανείων

Προσωπικά δάνεια με τιμές… στεγαστικών προσφέρει πλέον η Εθνική Τράπεζα. Μετά τη σημαντική επιτυχία του προγράμματος για την επιβράβευση των συνεπών πελατών της στα στεγαστικά δάνεια, η Εθνική βάζει ως στόχο να επεκτείνει το εύρος των κινήτρων στο σύνολο σχεδόν των προϊόντων της.

Γράφει ο: 

Ήδη η ΕΤΕ έχει λανσάρει με μεγάλη επιτυχία το προσωπικό δάνειο «Ανταπόδοση». Το δάνειο μπορεί να αποπληρωθεί μεταξύ 12-84 μηνών (εξαρτάται από το ύψος του). Το επιτόκιο μειώνεται κατά 0,25% κάθε έξι μήνες (έως 12 φορές), με την προϋπόθεση ότι δεν παρουσιάστηκε καθυστέρηση πληρωμής οποιασδήποτε δόσης για πάνω από 30 ημερολογιακές ημέρες καθ’ όλη τη διάρκεια του προηγούμενου της μείωσης εξαμήνου.

Έτσι το τελικό επιτόκιο του δανείου μειώνεται σταδιακά και φθάνει τα δύο τελευταία χρόνια στο 9,10% ! Επιπλέον προσφέρει εξασφάλιση αποπληρωμής και ειδικούς όρους σε περίπτωση αδυναμίας ομαλής εξυπηρέτησης του. Ειδικότερα το Πρόγραμμα Προστασίας Πληρωμών παρέχει στο δανειολήπτη τη δυνατότητα να εξασφαλίσει ένα σταθερό μηνιαίο ποσό, για να μπορεί να συνεχίσει κανονικά την πληρωμή των μηνιαίων καταβολών του δανείου, σε περίοδο που δεν μπορεί να εργασθεί προσωρινά στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Εάν είναι μισθωτός και εργάζεται με σύμβαση αορίστου χρόνου στον ιδιωτικό τομέα, το πρόγραμμα τον καλύπτει σε περίπτωση ακούσιας ανεργίας ή προσωρινής ανικανότητας για εργασία λόγω ασθένειας ή ατυχήματος.
  • Εάν είναι δημόσιος υπάλληλος, προσωρινά εργαζόμενος ή ελεύθερος επαγγελματίας, το πρόγραμμα τον καλύπτει σε περίπτωση νοσηλείας ή προσωρινής ανικανότητας για εργασία λόγω ασθένειας ή ατυχήματος.

Επιπλέον, εξασφαλίζει την αποπληρωμή του άληκτου κεφαλαίου του δανείου (μέχρι ένα ανώτατο ποσό ανάλογα με τη διάρκειά του) σε περίπτωση απώλειας ζωής από οποιαδήποτε αιτία ή μόνιμης ολικής ανικανότητας από ατύχημα.

Παράλληλα ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση είχε το πρόγραμμα ανταμοιβών των συνεπών πελατών της Εθνικής Τράπεζας που έχουν συνάψει σύμβαση στεγαστικού δανείου. Μέχρι στιγμής στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί περί τους 70.000 πελάτες της τράπεζας ενώ ενδιαφέρον δείχνουν να μετάσχουν σε αυτό και δανειολήπτες που μέχρι σήμερα δεν είχαν ενδιαφερθεί για ρύθμιση των δανείων τους.

Η Εθνική είναι η πρώτη τράπεζα που σχεδίασε και υλοποιεί το Πρόγραμμα Ανταμοιβής της συνέπειας των πελατών της. Με τον τρόπο αυτό, αναγνωρίζει την προσπάθεια των πελατών της να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις μέσα στη δύσκολη οικονομικά συγκυρία των τελευταίων ετών και επιβεβαιώνει την δέσμευσή της ότι δουλεύει συστηματικά για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι ενήμεροι δανειολήπτες της Εθνικής Τράπεζας ανταμείβονται με τρείς τρόπους:

- Επιστροφή 5% επί του συνόλου των τόκων που πληρώνουν σε ετήσια βάση. Η επιστροφή αυτή αποδίδεται απολογιστικά τον Ιανουάριο κάθε έτους για το έτος που πέρασε.

- Επιβράβευση 2% επιπλέον όφελος στις καθημερινές συναλλαγές τους μέσω του προγράμματος go4more, σε επιλεγμένες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στους κλάδους Super Market και Πρατήρια Καυσίμων. Το ποσοστό αυτό μεταφράζεται σε πόντους που αποδίδονται απολογιστικά τον Ιανουάριο κάθε έτους, για το έτος που πέρασε.

-Επιπρόσθετα, οι πελάτες που πληρώνουν τη μηνιαία δόση του δανείου τους κερδίζουν μέσω του προγράμματος go4more, επιπλέον πόντους, τους οποίους και μπορούν να εξαργυρώνουν στο δίκτυο 6.800 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

Στο Πρόγραμμα Ανταμοιβής Πελατών, εντάσσονται οι πελάτες των οποίων η εκταμίευση του δανείου έγινε πριν από τουλάχιστον 5 χρόνια και είναι ενήμεροι για το χρονικό αυτό διάστημα. Οι πελάτες που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα go4more, έχουν την δυνατότητα να εγγραφούν δωρεάν από όλα τα κανάλια της Τράπεζας. Το πρόγραμμα είναι σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου.

Σχετικά με την ανταμοιβή των συνεπών δανειοληπτών της, ο Παύλος Μυλωνάς διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, δήλωσε: «Η Εθνική επιβραβεύει τους συνεπείς δανειολήπτες, τους πελάτες που με μόχθο έμειναν ενήμεροι αυτά τα δύσκολα χρόνια της κρίσης για να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους στην τράπεζα. Είναι μια πρωτοβουλία, η οποία βρίσκεται σε απόλυτη αντιστοιχία με τις αρχές περί του αισθήματος δικαίου και τις κοινωνικές αξίες που υπηρετεί σταθερά η Εθνική Τράπεζα».