Log in

Alpha Bank: Τα αλλάζει όλα με στόχο την κορυφή

Με δύο εντυπωσιακές αλλά και μεγάλου βεληνεκούς κινήσεις, η Alpha Bank εισέρχεται στην νέα εποχή προχωρώντας σε ριζικό μετασχηματισμό του μοντέλου λειτουργίας της και απαλλάσσεται από ένα σημαντικό μέρος των «Κόκκινων» δανείων που επιβάρυναν τα τελευταία χρόνια την ανάπτυξη της.

Γράφει ο: 

Το νέο μοντέλο λειτουργίας που εισάγει το σχέδιο Galaxy μπορεί να θεωρηθεί πρωτοποριακό, αλλά αλλάζει την μέχρι σήμερα δομή της «συντηρητικής» τράπεζας. Θα κριθεί στην πράξη, αλλά αν πετύχει θα φέρει την Alpha Bank στην κορυφή του κλάδου. Από την άλλη πλευρά το σχέδιο για την απαλλαγή από «Κόκκινα» δάνεια πολλών δις ευρώ αποβλέπει στην αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που αποφέρει ο μετασχηματισμός του διοικητικού σχήματος .

Υπάρχει ένα ακόμα στοιχείο, που προκύπτει ως απόρροια αυτών των κινήσεων: Η Alpha Bank σχεδιάζει να είναι η πρώτη τράπεζα που θα προσφέρει μέρισμα στους μετόχους της μετά την κρίση: Σύμφωνα με το σχέδιο από το 2021 θα αρχίσει να διανέμει μέρισμα ίσο με το 10% των κερδών της. Παράλληλα η Τράπεζα βάζει στο επίκεντρο τους πελάτες της με την προσφορά υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες και τη χρηματοδότηση της Οικονομίας με νέα δάνεια 14 δισ. ευρώ μέχρι το 2022.

Το σχέδιο Galaxy προβλέπει τιτλοποίηση – μαμούθ NPLs 12 δισ. ευρώ την μεγαλύτερη στην Ευρώπη μετά την κρίση , θα πραγματοποιηθεί θα χωρίς να υπάρξει καμία επίπτωση στους μετόχους (dilution) και παράλληλα η Τράπεζα θα μπορέσει να απαλλαγεί δραστικά από τα «Κόκκινα» δάνεια, χωρίς να καταγράψει ζημιές που θα ενεργοποιούσαν τις διατάξεις για τον αναβαλλόμενο φόρο.  

Ο διπλός στόχος επιτυγχάνεται με securitization και hive down, δηλαδή με τιτλοποίηση δανείων που βγαίνουν από την τράπεζα και μεταφέρονται σε τρίτη οντότητα, και με carve – out, δηλαδή με απόσχιση της δραστηριότητας διαχείρισης των NPLs. Μέσω των δύο κινήσεων, η Alpha Bank θα μεταφέρει σε SPV την τιτλοποίηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων 12 δισ. ευρώ και έτσι θα μετατραπεί σε holding εταιρία που θα έχει υπό την ομπρέλα της το SPV και την τράπεζα με τις υγιείς τραπεζικές δραστηριότητες (όπως αναφέρθηκε στους αναλυτές, στην τράπεζα θα παραμείνουν core NPEs 7 δισ. ευρώ, με υψηλές δυνατότητες ανακτήσεων, τα οποία προβλέπεται να μειωθούν κατά 50% έως το 2022).

Η συναλλαγή θα συνοδευτεί από την πώληση της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Τράπεζας στην Cepal Hellas (στην οποία μέτοχος με 60% είναι η Centerbridge) και στη συνέχεια την πώληση της νέας Cepal σε επενδυτές. Κατά την Τράπεζα η  υπογραφή της πώλησης αναμένεται στο τέλος του β΄ με αρχές του γ΄ τριμήνου 2020.

Το σχέδιο Galaxy με το οποίο η Alpha Bank θα τιτλοποιήσει θα απαλλάξει τον ισολογισμό της 12 δις. ευρώ μη εξυπηρετούμενων δανείων, εντάσσεται και στην πρόθεση της Τράπεζας να χρησιμοποιήσει το σχήμα "Ηρακλής" της κυβέρνησης για τη συστημική μείωση των NPLs και να εκμεταλλευτεί το μηδενικό RWA που θα εξασφαλίσει για τη διακράτηση του senior τμήματος της τιτλοποίησης. Όπως αναφέρθηκε χθες στους αναλυτές, η Τράπεζα θα συμμετάσχει στον "Ηρακλή", ζητώντας κρατικές εγγυήσεις 3,7 δισ. ευρώ. Η τιτλοποίηση αναμένεται να μεταβιβαστεί στον "Ηρακλή" τον Ιανουάριο 2020. Η Τράπεζα θα εκδώσει τίτλους senior, mezzanine και equity, διακρατώντας το senior κομμάτι και πουλώντας σε επενδυτές το 95% των δύο άλλων tranches (δηλ. η Τράπεζα θα κρατήσει η ίδια από 5% του mezzanine και του equity, αν και διατηρεί το δικαίωμα και άλλων επιλογών στην πορεία, με κριτήριο και τις διαθέσεις των επενδυτών).

Το κουπόνι του senior ομολόγου εκτιμήθηκε ότι θα κινηθεί στις 80 – 100 μονάδες βάσης (δηλαδή θα "πληρώνει" επιτόκιο στην Τράπεζα 0,80% - 1%). Σχετικά με το κόστος των εγγυήσεων του Δημοσίου, αναφέρθηκε ότι αυτό θα το καταβάλλει το SPV.

Η Τράπεζα αναμένει ότι θα λάβει το rating για το senior ομόλογο στο τέλος του α΄ τριμήνου 2020. Όπως αναφέρθηκε, έχει γίνει σχετική προεργασία και με την τιτλοποίηση Orion, ύψους 1,9 δισ. ευρώ, την οποία η Alpha σχεδίαζε να πουλήσει, αλλά "πάγωσε" προκειμένου να την κατευθύνει στον "Ηρακλή" (το Orion συμπεριλαμβάνεται πλέον στην τιτλοποίηση των 12 δισ. ευρώ).  Τα κεφάλαια που θα απολέσει η Alpha Bank για την δραστική μείωση των κόκκινων δανείων της μέσω του project Galaxy υπολογίζονται σε 3,5% των εποπτικών της κεφαλαίων και σε ποσό που δεν θα ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ. 

Η στόχευση και τα οφέλη της τιτλοποίησης για την Alpha Bank συνοψίζονται στα εξής:

- Επίτευξη δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων NPE χαμηλότερο του 20% φέτος και κάτω του 10% το 2022 από 44,1% σήμερα (ο στόχος για τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών NPL είναι να υποχωρήσει κάτω του 5% το 2022).  

- Μείωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου (κόστος σχηματισμού προβλέψεων) σε επίπεδα χαμηλότερα των 70 μονάδων βάσης

- Ενίσχυση των κεφαλαίων της, διαμορφώνοντας δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας σημαντικά υψηλότερους από τις ελάχιστες εποπτικές απαιτήσεις και συγκεκριμένα, δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) περίπου 17% και δείκτη βασικών εποπτικών κεφαλαίων (CET 1) περίπου 15%. Η Τράπεζα σκοπεύει να αξιοποιήσει πλήρως το διαθέσιμο περιθώριο 2% για έκδοση κεφαλαίων κατηγορίας Tier II (στη χθεσινή παρουσίαση δεν αναφέρθηκε το timing της έκδοσης και ειπώθηκε ότι αυτό θα κριθεί από τις συνθήκες στις αγορές).

- Μείωση του δείκτη εξόδων προς έσοδα σε επίπεδα κάτω του 48% και του δείκτη κόστους προς ενεργητικό κάτω από τις 145 μονάδες βάσης. Στόχος της Τράπεζας είναι οι επαναλαμβανόμενες λειτουργικές δαπάνες να μειωθούν κατά περισσότερο από 10% μέχρι το 2022 και να διαμορφωθούν σε περίπου 960 εκατ. ευρώ από 1,1 δισ. ευρώ το 2018.

- Απελευθέρωση κεφαλαίων για νέες δανειοδοτήσεις στην Ελλάδα περίπου 14 δισ. ευρώ την περίοδο 2019 – 2022, με 11 δις. ευρώ τα επόμενα τρία χρόνια. Η αύξηση των δανείων, μαζί με την αυξημένη δραστηριότητα επιχειρηματικών συναλλαγών και εργασιώ

Ως προς το μοντέλο λειτουργίας:

Διαχωρίζεται ο τομέας της Λιανικής από τον τομέα της Επιχειρηματικής Τραπεζικής (Wholesale Banking) και τοποθετείται ένας Γενικός Διευθυντής σε καθένα από αυτούς. Ο Ιωάννης Εμίρης ορίζεται Γενικός Διευθυντής Επιχειρηματικής Τραπεζικής (Wholesale Banking) και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, επικεφαλής της στρατηγικής της Τράπεζας στους τομείς της δραστηριότητας επιχειρηματικής τραπεζικής. Ο Ισίδωρος Πάσσας ορίζεται Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής. Θα είναι υπεύθυνος για τη νέα μας πελατοκεντρική προσέγγιση στο πεδίο της λιανικής τραπεζικής.

Ο Σπύρος Φιλάρετος, επικεφαλής των εσωτερικών λειτουργιών της Τράπεζας (Chief Operating Officer – COO) και από το 2017 αρωγός των πρωτοβουλιών ψηφιακού μετασχηματισμού, ορίζεται επικεφαλής της νέας μονάδας Ανάπτυξης & Καινοτομίας, που θα αναφέρεται απευθείας στον CEO.

Ο Αρτέμιος Θεοδωρίδης, επικεφαλής των μονάδων διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, με την εκτενή τραπεζική του εμπειρία σε ανώτατες διοικητικές θέσεις, θα ηγηθεί της διαδικασίας μεταβίβασης της δραστηριότητας διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων της Τράπεζας στη Cepal Hellas.

Ο Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου ορίστηκε Γενικός Διευθυντής και Chief Financial Officer, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, αναλαμβάνοντας την ευθύνη επίτευξης των στόχων της Τράπεζας στους τομείς της αποδοτικότητας, των εποπτικών κεφαλαίων και του ελέγχου του κόστους. .

Ο Sergiu Oprescu ορίστηκε Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Δικτύου, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής .

Ο Νίκος Σαλακάς ορίστηκε Γενικός Διευθυντής - Chief Legal and Governance Officer, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής .

Ο Σπύρος Ανδρονικάκης, Γενικός Διευθυντής και Chief Risk and Credit Officer, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, παραμένει επικεφαλής των τομέων ευθύνης του, δηλαδή του πιστωτικού κινδύνου και της διαχείρισης κινδύνων.

Πέραν των ανωτέρω, η Διοικητική Ομάδα ενισχύεται και στους ακόλουθους τομείς:

Η Φραγκίσκη Μελίσσα θα ορισθεί Εντεταλμένη Γενική Διευθύντρια - Chief Human Resources Officer, αναφερόμενη απ’ ευθείας στον CEO. Η Φραγκίσκη Μελίσσα, με μακρά εμπειρία σε μονάδες Ανθρωπίνου Δυναμικού πολυεθνικών εταιρειών, επιστρέφει στην Ελλάδα για να αναλάβει το νέο της ρόλο στις αρχές 2020.

Δημιουργείται μία νέα Ανώτερη Διεύθυνση Marketing and Communications, με αντικείμενο την εταιρική επικοινωνία, τις δημόσιες σχέσεις και το marketing. Ο Γιώργος Τερζής θα ορισθεί επικεφαλής της μονάδας, αναφερόμενος απ’ ευθείας στον CEO.