Log in

Με δέκα στα δέκα η Εθνική Τράπεζα στη νέα εποχή

Το υψηλό μερίδιο ρευστότητας στην αγορά, ο μεγαλύτερος σε σχέση με τις απαιτήσεις δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας, οι αυξημένες προβλέψεις για τα Κόκκινα Δάνεια που βρίσκονται σε τροχιά μείωσης αποτελούν πολύτιμα «εργαλεία» για την Εθνική Τράπεζα η οποία εισήλθε ήδη από το 2019 στην νέα περίοδο της ιστορίας της.

Γράφει ο: 

Οι επισημάνσεις αυτές; Ανήκουν στον διευθύνοντα σύμβουλο της Τράπεζας Παύλο Μυλωνά και έγιναν στην διάρκεια της σημερινής ετήσιας γενικής συνέλευσης της ΕΤΕ που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης.

Σύμφωνα με τον CEO της Εθνικής Τράπεζας:

1)Το 2019 υπήρξε η πρώτη χρονιά του προγράμματος μετασχηματισμού, το οποίο και αντιμετώπισε τα χρόνια προβλήματα της τράπεζας.

2) Στις προτεραιότητες τις τράπεζας εντάσσεται η ενίσχυση των εσόδων, η διαφάνεια, οι επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό υποδομών και φυσικά ο στόχος τα Κόκκινα Δάνεια να παραμείνουν σε τροχιά μείωσης προκειμένου να κατέλθουν στο 5% του χαρτοφυλακίου της τράπεζας. Το τελευταίο θα πραγματοποιηθεί με καθυστέρηση ενός έτους σε σχέση με το αρχικό πλάνο τριετίας λόγω των επιπτώσεων του κορωνοϊού.

3)Σε ότι αφορά τη ρευστότητα σημαντικό ρόλο παίζουν οι καταθέσεις με μερίδιο άνω του 35% στην αγορά.Στο τέλος του 2019 ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε στο 17% και τώρα υπερβαίνει το ζητούμενο και βρίσκεται σε σχέση με αυτό υψηλότερα κατά 500 μονάδες βάσης.

4)Σε σχέση με την ελληνική αγορά η Εθνική έχει τα χαμηλότερα κόκκινα δάνεια που καλύπτονται από τις περισσότερες προβλέψεις.Τα κόκκινα δάνεια μειώθηκαν στα 10 δισ. από 15 δισ. μέσα σε ένα χρόνο με ρυθμίσεις και πωλήσεις.

5)Το 2019 ρυθμίστηκαν πάνω από 22.000 στεγαστικά ύψους 1,3 δισ. εκατ. ευρώ. Το 2019 η τράπεζα εκταμίευσε 3,3 δισ. δάνεια ενώ αν προστεθούν και οι εκταμιεύσεις α' τριμήνου του 2020 αυτά έφτασαν στα 4,4 δισ. Αυτή η επιτυχία δεν είναι τυχαία . Οι νέες εκταμιεύσεις έφεραν αύξηση προμηθειών.

6)Ο αριθμός των εργαζομένων της τράπεζας στην Ελλάδα έχει μειωθεί κατά 15% το 2019 έναντι 2018.

7)Στην εταιρική τραπεζική εφαρμόστηκε νέο μοντέλο με αμεσότητα απέναντι στον πελάτη ενώ δημιουργήθηκε νέα μονάδα για πώληση μη χρηματοδοτικών προϊόντων.

8)Στη λιανική τραπεζική και στις ψηφιακές υπηρεσίες η τράπεζα έκανε άλματα. Η πανδημία βρήκε την τράπεζα ισχυρή.  Οι λειτουργίες της Τράπεζας προσαρμόστηκαν σε επίπεδο απομακρυσμένης πρόσβασης . Προσφέρθηκαν νέες υπηρεσίες όπως η χορήγηση δανείων μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών.

9)Η Εθνική έχει ήδη παγώσει την αποπληρωμή δόσεων για 1,5 δισ. στεγαστικά (22.000 πελάτες) και 2 δισ. επιχειρηματικά δάνεια (2000 πελάτες) .Μέσω ΤΕΠΙΧ η Τράπεζα έχει διοχετεύσει σε 2500 μικρές επιχειρήσεις δηλαδή το 24% των εκταμιεύσεων του προγράμματος.Μέσα από το πρόγραμμα της Αναπτυξιακής Τράπεζας η Εθνική θα διοχετεύσει 800.000.000 ευρώ τα οποία έχει ήδη εγκρίνει.

10)Οι εκταμιεύσεις δανείων μέχρι το τέλος του έτους θα φθάσουν τα 3,5 δισ. ευρώ. Επίσης έχουν γίνει οι προετοιμασίες και θα υλοποιηθούν το 2ο εξάμηνο του έτους ώστε να μειωθούν τα κόκκινα δάνεια στο 15% του συνολικού χαρτοφυλακίου της τράπεζας και εν συνεχεία να προχωρήσουμε στη μείωση του κόκκινου χαρτοφυλακίου στο 5% επί του συνόλου του δανειακού χαρτοφυλακίου της ΕΤΕ.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Τράπεζας Κ. Μιχαηλίδης τόνισε ότι "Σήμερα μπορούμε να απορροφήσουμε καλύτερα τους κραδασμούς και να τηρήσουμε τη δέσμευσή μας για στήριξη της οικονομίας", και συνεχάρη τον κ. Μυλωνά και την ομάδα του για τον τρόπο που λειτούργησαν την περίοδο της πανδημίας και τη βελτίωση του μηχανισμού εταιρικής διακυβέρνησης.

"Δημιουργήσαμε μια πιο ευέλικτη τράπεζα τόσο για τους ανθρώπους μας όσο και για τους πελάτες μας με στόχο την υγεία των πελατών και των εργαζομένων μας".Εφαρμόσαμε στην πράξη την αρχή ηγεσίας βάση αξιών, επισήμανε ο κ. Μιχαηλίδης . « Η τράπεζα επέδειξε ετοιμότητα και αντοχή να ανταποκριθεί στις προκλήσεις.Δεσμευτήκαμε να δημιουργήσουμε μια τράπεζα άξια και αξιακή».