Log in

B. Ψάλτης: Είκοσι δράσεις μετασχηματισμού υλοποιεί η Alpha Bank

Είκοσι νέες δράσεις προκειμένου να προχωρήσει ο μετασχηματισμός της τράπεζας, με την ψηφιακή μετάβαση να διατηρεί σταθερά πρωταγωνιστικό ρόλο πρόκειται να υλοποιήσει η Alpha Bank, μέσα στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται για την ελληνική οικονομία.

Γράφει ο: 

Η Τράπεζα διαθέτει τις δυνάμεις και τα μέσα να διατηρήσει το ειδικό βάρος της στην ελληνική οικονομία ενώ να συμβάλλει στη διαμόρφωση του νέου πρότυπου ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, τόνισε από του βήματος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Βασίλης Ψάλτης.

Για την ανάπτυξη δεν αρκεί μόνο η ενίσχυση της ζήτησης, αλλά απαιτείται και η αύξηση της προσφορά επισήμανε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Alpha Bank Βασίλης Ράπανος που επέμενε ιδιαίτερα στην ανάγκη μεγάλων μεταρρυθμίσεων σε τέσσερις άξονες.

Σύμφωνα με τον CEO της Τράπεζας Βασίλη Ψάλτη:

Η πανδημία διαμόρφωσε νέες προκλήσεις για τους πάντες. Οι τράπεζες θα αναλάβουν έναν σημαντικό ρόλο στην κατανομή των μεγάλων κοινοτικών κονδυλίων που θα διαμορφώσουν τη νέα οικονομία, συγχρηματοδοτώντας έργα. Προς το παρόν όμως η ορατότητα παραμένει περιορισμένη για τα μακροοικονομικά μεγέθη, για την πορεία των επιχειρήσεων και για τη δυναμική της αγοράς.

Από την αρχή του έτους διοχετεύσαμε 3 δισ. ευρώ νέες χρηματοδοτήσεις.

Πετύχαμε να είμαστε η τράπεζα που χορήγησε το μεγαλύτερο όγκο δανείων από το ΤΕΠΙΧ. Επίσης η τράπεζα προχώρησε σε αναστολές 4,8 δισ. ευρώ το α εξάμηνο του 2020. Μέχρι το τέλος του χρόνου τα νέα δάνεια μας θα υπερβούν τα 5 δις ευρώ.

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από ΕΕ-κυβέρνηση είναι το 14% του σημερινού ΑΕΠ. Η ύφεση θα περιοριστεί για το τρέχον έτος και αναμένουμε ισχυρή ανάκαμψη το 2021.

Όσον αφορά την τράπεζα είχαμε σημαντικά επιτεύγματα, το Core Tier I στο τέλος του 2019 ήταν 17,9%. Συνεχίστηκε η μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων που διαμορφώθηκαν σε 18,8 δισ. το 2019 μειωμένα κατά 3,1 δισ. ευρώ και ως ποσοστό 44,8% του χαρτοφυλακίου της τράπεζας. Οι συνολικές χορηγήσεις στο τέλος του 2019 ήταν 48,1 δισ. ευρώ, με 41 δισ. ευρώ στην Ελλάδα.

Συνεχίστηκε η αύξηση καταθέσεων, και στο τέλος του 2019 αυτές διαμορφώθηκαν σε 40,4 δισ. ευρώ. Για το μέλλον μένουμε προσηλωμένοι στην ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας και στην στήριξη της οικονομίας.

Στρέφουμε το βλέμμα στο αύριο με παροχή υψηλής ποιότητας τραπεζικών υπηρεσιών.

Η διαχείριση ΜΕΑ που θα συμβάλει στον υγιή ανταγωνισμό. Ο ρόλος των τραπεζών εμπλέκονται ως αρωγός στην κατανομή πόρων. Τα κονδύλια που θα διανεμηθούν είναι ύψους 70 δισ. ευρώ. Αυτοί οι πόροι πρέπει να αξιοποιηθούν για μια νέα έμφαση σε νέους κλάδους στην οικονομία (πράσινη ανάπτυξη κλπ) Το τραπεζικό σύστημα πρέπει να αναλάβει ρόλο με συγχρηματοδότηση έργων.

Στους τέσσερις βασικούς άξονες για την ανάπτυξη στάθηκε στην τοποθέτησή του, ο Πρόεδρος της Τράπεζας Βασίλης Ράπανος. Αυτούς τους προσδιόρισε ως εξής :

1) H κρίση του κορωνοϊού απέδειξε τις αδυναμίες αλλά και τις δυνατότητες του εθνικού συστήματος υγείας. Ολο το πολιτικό σύστημα της χώρας συναινεί ότι το ΕΣΥ πρέπει να ενισχυθεί. Πρέπει να δούμε πως διοικούνται τα νοσοκομεία και πως αξιοποιούνται οι πόροι.

2 )Όλοι μιλάνε για μεταρρυθμίσεις στην φορολογία αλλά εννοούν μόνο τους φορολογικούς συντελεστές. Το σύστημα χρειάζεται πάνω από όλα, σταθερότητα και αυτό πρέπει να γίνει πράξη.

3) Η διατηρήσιμη ανάπτυξη δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς ένα καταρτισμένο εργατικό δυναμικό. Πρέπει να γίνει σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

4) Ο ρόλος των ελληνικών τραπεζών είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας. Το τραπεζικό σύστημα μπορεί να γίνει ο αιμοδότης όλων των ευκαιριών για την οικονομία..

Σύμφωνα με τον κ. Ράπανο:

Η χώρα αντιμετωπiζει σημαντικό δίλημμα: Από τη μία πρέπει να διαφυλάξει από τις υγεινομικές συνέπειες και από την άλλη να διατηρήσει τη δημοσιονομική πειθαρχία. Τέτοιο δίλημμα δεν αντιμετωπίζουν άλλες χώρες.
Πρέπει να αποφευχθεί η συσσώρευση μόνιμων πρωτογενών ελλειμμάτων.

Το τραπεζικό σύστημα υπέστη τις δυσμενείς συνέπειες της κρίσης. Αυτήν την περίοδο γίνεται προσπάθεια να απαλλαγεί από το βάρος μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η διαμόρφωση συνετούς και δυναμικής πιστωτικής πολιτικής θα βοηθήσει την απορρόφηση των πόρων από την Ευρωπαϊκή Ενωση.