Log in

Αποπλήρωσε τον ELA η Τράπεζα Κύπρου

Η Τράπεζα Κύπρου ανακοινώνει ότι σήμερα προέβη στην πλήρη αποπληρωμή της χρηματοδότησης από τον ELA, που λάμβανε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Όπως σημειώνει η τράπεζα, από τα γεγονότα του Μαρτίου 2013, έχει αποπληρώσει συνολικά 11,4 δισ. ευρώ χρηματοδότησης από τον ELA, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας είχε μεταφερθεί στην τράπεζα σύμφωνα με «Το περί της Πώλησης Ορισμένων Εργασιών της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Διάταγμα του 2013».

Κατά τη διάρκεια του 2016 και τις αρχές του 2017 η τράπεζα αποπλήρωσε 3,8 δισ. ευρώ ELA.

Σύμφωνα με την τράπεζα, αυτό αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία της τράπεζας για ανάκτηση της ισχυρής της θέσης από το 2013 και έχει επιτευχθεί μέσα από μια σειρά ενεργειών που περιλαμβάνουν την εκτεταμένη απομόχλευση μη κύριων περιουσιακών στοιχείων και δραστηριοτήτων, την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου το 2014, τη σημαντική αύξηση των καταθέσεων κατά τα τελευταία δύο χρόνια, την αποπληρωμή και λήξη κρατικών ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας και τη μεταροπή περιουσιακών στοιχείων σε περιουσιακά στοιχεία αποδεκτά ως εξασφάλιση για πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος της Τράπεζα Κύπρου σχολίασε: «Η πλήρης αποπληρωμή της χρηματοδότησης από τον ELA αποτελούσε στρατηγικό στόχο της Τράπεζας κατά τα τελευταία τρία χρόνια και σηματοδοτεί την ομαλοποίηση της χρηματοδοτικής της δομής. Η ενέργεια αυτή θα πρέπει να ενισχύσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη των ενδιαφερόμενων μερών ότι η Τράπεζα γίνεται ένας ισχυρότερος, ασφαλέστερος και πιο επικεντρωμένος οργανισμός, ικανός να επιτύχει διατηρήσιμες αποδόσεις στους μετόχους μεσοπρόθεσμα».